Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yenidoğanlarda iletişimin ağrıya etkisi

I. Ulusal Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 October 2022

Yenidoğanda Masajın Etkisi

I. Ulusal Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 October 2022

ÇOCUK HASTALARDA SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜ KULLANIMININ AĞRI VE ANKSİYETEYE ETKİSİ

3.ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE İNOVASYON KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 26 - 27 August 2022, pp.128-134

İlkim Değişikliği ve Kadın Sağlığı

“Cooperation for Climate and Green Deal Symposium”, Samsun, Turkey, 24 - 26 October 2022

Gebeliğin İstenme Durumu Ile Aile Planlaması Tutumu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

4. Uluslararası 5. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, 29 September 2022, pp.540-541

Riskli Gebeliklerde Anksiyetenin Prenatal Bağlanma Üzerine Etkisinin İncelenmesi

4. ULUSLARARASI 5. ULUSAL DOĞUM SONU BAKIM KONGRESİ, Denizli, Turkey, 29 September 2022

Meme Cerrahisi Olan Kadınların Doğum Sonu Dönemde Emzirme Durumları

4. ULUSLARARASI 5. ULUSAL DOĞUM SONU BAKIM KONGRESİ, Denizli, Turkey, 29 September 2022

Ebelik Öğrencilerinin Covid-19 Korkusu ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

4.Uluslararası 5.Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 26 September 2021

Anastatica Hierochuntica Kullanımının Vajinal Doğumun Süresine Etkisi: Olgu Sunumu

4.Uluslararası 5.Ulusal Ebelik Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 09 November 2019

Ebelik Öğrencilerinin Benlik Saygısıyla Toplumsal Cinsiyet Rolleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Sivas, Turkey, 19 - 21 April 2019, pp.386

Rehber Ebe ve Hemşirelerin Rehber Ebe/Hemşire Uygulaması İle İlgili Görüşleri

1.ULUSLARARASI EBELİK EĞİTİM ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (EBEARGE) KONGRESİ, İzmir, Turkey, 7 - 09 November 2018, pp.211

REHBER EBE VE HEMŞİRELERİN REHBER EBE/HEMŞİRE UYGULAMASI İLEİLGİLİ GÖRÜŞLERİ

1. Uluslararası Ebelik Eğitim Araştırma Geliştirme (EBEARGE) Kongresi, 7 - 09 November 2018

Perinatal hasta güvenliği’nde hemşirenin rolü

I. Uluslararası ve II. Ulusal KADIN SAĞILIĞI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018, vol.1, pp.330

LGBT bireylerin sağlıkta eşitsizlik yaşamamaları için hemşireler neler yapabilir?

I. Uluslararası ve II. Ulusal KADIN SAĞILIĞI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018, vol.1, pp.37

Books & Book Chapters

Epizyotomi Ağrısında Kullanılan Non Farmakolojik Yöntemler

in: EBELİKTE GÜNCEL ÇALIŞMALAR III, SAYINER, Fatma Deniz, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.29-38, 2023

GELENEKSEL/KÜLTÜREL UYGULAMALAR

in: KADIN SAĞLIĞINDA BÜTÜNLEŞIK UYGULAMALAR VE BAKIM, Baltacı Nazlı, Yüksekol Özlem Doğan, Kızılkaya Beji Nezihe, Editor, Nobel, Ankara, pp.823-844, 2023

Kadın sağlığında reiki uygulaması

in: Sağlık&Bilim Hemşirelik I, UYAR HAZAR, Hale, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.237-246, 2023

Kadına yönelik şiddetin diğer yönü: gebelikte şiddet

in: Sağlık&Bilim Hemşirelik I, UYAR HAZAR, Hale, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.269-280, 2023

ÜREME SAĞLIĞI, CİNSEL SAĞLIK VE AİLE PLANLAMASI

in: A'dan Z'ye Temel Ebelik, Aktaş Songül,Aksoy Derya Yeşim, Toker Eylem, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.672-682, 2023

Hava Kirliliği ve Perinatal sağlık

in: Sağlık ve Bilim 2022: Ebelik - IV, Ayten Dinç, Editor, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, pp.137-144, 2022 Sustainable Development

Kadın Sağlığında Eşitsizlikler ve Bakım

in: Sağlık&Bilim 2022, Güler Sevil, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.189-208, 2022

Sağlık Okuryazarlığı ve Kadın Sağlığı

in: Sağlık&Bilim, Güler Sevil, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.227-242, 2022

Hava Kirliliğinin Kadın Sağlığına Etkisi

in: Sağlık ve Bilim 2022: Hemşirelik- IV, KETEN EDİS, Elif, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.267-277, 2022

Cinsel Yönelim Farklılıkları Ve Ebelik/ Hemşirelik Yaklaşımı

in: Güncel Ebelik Çalışmaları, Sayıner Fatma Deniz, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.55-67, 2020

Metrics

Publication

50

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

3

Intellectual Property

1
UN Sustainable Development Goals