General Information

Institutional Information: Fen Fakültesi, Istatistik Bölümü, Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı
Research Areas: Natural Sciences