General Information

Institutional Information: Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Doğum Ve Jinekoloji
Research Areas: Veterinary Obstetrics and Gynecology

Metrics

Publication

10

Project

1

Open Access

1

Biography

Volkan Ferahoğlu,

14.03.1996 tarihinde Amasya'da doğdu, Amasya anadolu lisesinden 2014 yılında mezun olduktan sonra aynı yıl Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde lisans eğitimine başladı ve 2019 yılında birincilik derecesi ile mezun oldu. 2020 yılında doktora eğitimine Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalında başladı. 2022 yılından itibaren de Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır.