Supporting Social-Emotional Development in Preschool: A Review and Annotated Bibliography of Pyramid Model Studies


Creative Commons License

KALKAN S., RAKAP S.

Yaşadıkça Eğitim Dergisi, vol.35, no.2, pp.331-332, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 35 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.33308/26674874.2021352280
  • Journal Name: Yaşadıkça Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.331-332
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Research findings revealing the effects of social-emotional development on general development of children have led scientists to develop preventive and remedial intervention programs to support social-emotional development of young children. The purpose of this study was to conduct a review and annotated bibliography of experimental studies investigating impact of professional development (PD) focused on Pyramid Model practices and descriptive studies examining preschool teachers’ use of Pyramid Model practices. A systematic review of the literature was conducted to identify relevant studies; 10 studies (6 experimental and 4 descriptive) met the inclusion criteria and included in the current study. These studies were coded and summarized using investigator-developed coding forms. Findings show that the success of PD programs developed to train teachers on evidence-based practices is closely linked with how these programs are developed and delivered to teachers. In order to be effective, PD programs should use evidence-based and effective training practices.
Sosyal-duygusal gelişimin çocukların genel gelişimleri ve ileriki yaşamları üzerinde etkilerini ortaya koyan araştırmabulguları, bilim insanlarını okul öncesi dönemdeki çocukların sosyal-duygusal gelişimini desteklemeye yönelik önleyici veiyileştirici müdahale programları geliştirmeye yöneltmiştir. Bu çalışma, okul öncesi yaş grubundaki çocukların sosyalduygusal gelişimlerini desteklemek amacıyla Piramit Modeli temel alınarak geliştirilen mesleki gelişim programlarınınetkililiğinin incelendiği deneysel araştırmalar ile öğretmenlerin bu model kapsamında yer alan stratejileri kullanmadüzeylerini inceleyen betimsel çalışmaları gözden geçirmeyi ve ayrıntılı bibliyografisini oluşturmayı amaçlamaktadır. Bubağlamda alanyazındaki ilgili araştırmaların belirlenmesi için kapsamlı ve sistematik bir kaynak taraması gerçekleştirilmişve dâhil etme ölçütlerini karşılayan 10 araştırmaya ulaşılmıştır. Araştırmalar, geliştirilen kodlama formları kullanılarakbelirlenen değişkenler ışığında özetlenmiştir. Bu çalışmanın bulguları öğretmenler için geliştirilen, bilimsel dayanaklı olan yada etkililiği araştırmalar tarafından kanıtlanmış yöntem ve stratejilerin öğretilmesini amaçlayan mesleki gelişimprogramlarının etkili olabilmesinin, bu programların planlanmasında ve sunulmasında etkili yaklaşımların tercih edilmesiyleyakından ilişkili olduğunu göstermektedir.