Education Information

Education Information

 • 2006 - 2011 Doctorate

  Ondokuz Mayis University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Dr), Turkey

 • 2002 - 2006 Postgraduate

  Ondokuz Mayis University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1997 - 2001 Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Doğal ortamlarda uygulanabilir potansiyometrik E. coli biyosensör geliştirilmesi

  Ondokuz Mayis University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Dr)

 • 2006 Postgraduate

  Yeni Sentezlenmiş Sulfonamid Türevli Maddelerin Klinik İzolat Staphylococcus aureus Suşları Üzerine Olan Antimikrobiyal Etkilerinin Araştırılması

  Ondokuz Mayis University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Yl) (Tezli)