Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2014 - Continues Assistant Professor

  Ondokuz Mayis University, Bafra Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

 • 2012 - 2013 Assistant Professor

  Kirşehir Ahi Evran University, Sağlık Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi Bölümü

Managerial Experience

 • 2021 - Continues Assistant Director of Vocational School

  Ondokuz Mayis University

 • 2012 - 2013 Head of Department

  Kirşehir Ahi Evran University

 • 2012 - 2013 Assistant Director of Vocational School

  Kirşehir Ahi Evran University

Non Academic Experience

 • 2001 - 2008 Biyolog

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ABD Bakteriyoloji Laboratuvarı