Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

QT(C) FORMULATIONS IN HUMAN AND VETERINARY MEDICINE

VII-INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH, Frankfurt, Germany, 28 March 2023, pp.174-181

Association of J Wave with Prognosis in Dogs with Congestive Heart Failure

International Congress on Biological and Health Sciences, Turkey, 14 April 2023

KEDİLERİN HİPERTROFİK KARDİYOMİYOPATİSİNDE EKOKARDİYOGRAFİK DİYAGNOSTİK TEKNİKLER

6 th INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2023), Burdur, Turkey, 02 March 2023, pp.323-332

Evaluation of QT(c) Formulations in Three Dogs with Degenerative Mitral Heart Disease

16th International Continuing Education Congress Turkish Small Animal Veterinary Association, Ankara, Turkey, 05 November 2022

Rickettsia Spp. Infection In A Cat With Hypertrophic Cardiomyopathy

International Congress on Biological and Health Sciences, Turkey, 24 February 2021

Sudden Onset of Aggression in Three Household Cats

International Congress on Biological and Health Sciences, Turkey, 26 February 2021

Aggression Due to Endocrine Etiology in Two Dogs

ICBH 2021 International Congress on Biological and Health Sciences, 26 February 2021

Anterior Mitral Valve Orifice in a Dog

ICBH 2021 International Congress on Biological and Health Sciences, 26 - 28 February 2021

ANTERIOR MITRAL VALVE ORİFİCE IN A DOG

2. Uluslararası – 13. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Turkey, 11 October 2019

İKİ KÖPEKTE KRONİK OTOİMMUN PODODERMATİTİS

2. Uluslararası – 13. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Turkey, 11 October 2019

Anti-Urolithiatıc Effectiveness of Viburnum Opulus In Cats - Preliminary Study

2.Uluslararası-13 Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 11 - 13 October 2019, pp.256-261

Canine Chronic Otoimmune Pododermatitis in Two Dogs

2.Uluslararası-13 Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 11 - 13 October 2019, pp.2014-2017

KUYRUK TRAVMALI BİR KEDİDE TROMBOSİTÇE ZENGİN PLAZMA (PRP) UYGULAMASI

2.Uluslararası-13 Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 11 - 13 October 2019, pp.244-247

Effect of gılaburu (vıburnum opulus) ın felıne calcıum oxalate urolıthıasıs

1st International Veterinary Biochemıstry and Clinical Biochemistry Congress, 12 - 15 April 2018

Hematologıcal and bıochemıcal parameters ın equıne atypıc myopathy

1st International Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry Congress, Hatay, Turkey, 12 - 15 April 2018

Köpeklerde Sahibine Yönelik Agresyonda Başarı Vaad Eden Bir Tedavi Seçeneği Olarak Risperidon

I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastaklıklar Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 13 October 2017, vol.1, pp.334-335

Bir Köpekte Kuyruk Yakalama Davranışına Bağlı Olarak Oluşan Kuyruk Yaralanmasında Trombositçe Zengin Plazma (TZP) Uygulaması

I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastaklıklar Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 13 October 2017, vol.1, pp.332-333

Bir Köpekte Dil Nekrozunda Trombositçe Zengin Plazma (PRP) Uygulaması

I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastaklıklar Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 13 October 2017, vol.1, pp.330-331

Yetmiş Günlük Bir Köpekte Kardiyak Tamponad Olgusunun Başarılı Sağaltımı

I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastaklıklar Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 13 October 2017, vol.1, pp.174-175

Helicobacter Gastritisli Köpeklerde Kobalamin Eksikliğine Bağlı Pernisiyöz Anemi

I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastaklıklar Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 13 October 2017, vol.1, pp.328-329

Kronik Böbrek Yetmezliğinde Kök Hücre Uygulama Yolu Olarak Renal Subkapsüler Adipoz Doku Enjeksiyonu

I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastaklıklar Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 13 October 2017, vol.1, pp.132-133

Helikobakter Enfeksiyonlu Köpeklerde Demir Yetmezliği Anemisinin Belirlenmesi

I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastaklıklar Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 13 October 2017, vol.1, pp.326-327

Pernicious Anemia Due to Cobalamin Deficiency in Dogs with Helicobacter Gastritis

I. Uluslararası Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 10 - 13 October 2017, pp.329

First clinical Strongyloides stercoralis case in diarrhea dog and its treatment in Turkey

The 14th International Symposium, Prospects for 3rd Millenium Agriculture, 24 - 26 September 2015

Yetişkin Bir Terierde Kauçuk Çene Sendromu

11. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Samsun, Turkey, 21 - 24 May 2015

Persistent Anemia in Helicobacter Infected Dogs

11. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Samsun, Turkey, 21 - 24 May 2015

Relationships between ultrasound measurements and carcass compositions in Karayaka sheep

12th International Symposium prospects for the 3th millenium agriculture, Cluj-Napoca, Romania, 26 - 28 September 2013, vol.1, pp.287

Bir Kedide Tüberkuloz Olgusu

IX. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 08 May 2011

Subacute Echocardıographıc Effects Of Angıotensın Convertıng Enzyme Ace Inhıbıtors In The Dogs Wıth Severe Mıtral

6th Joint Scientific Symposium of The Veterinary Faculties of T.C. Istanbul University and Ludwig-Maximilians-Universitat München, Munich, Germany, 10 - 11 April 2008

Books & Book Chapters

Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları

in: REBHUN'UN SIĞIR HASTALIKLARI, MURAT GÜZEL, Editor, Medipres, pp.46-93, 2020

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM HASTALIKLARI

in: Rebhun'un Sığır Hastalıkları, Murat GÜZEL, Editor, Medipres, pp.46-93, 2020