Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EFFECT OF NUTRITION ON REPRODUCTIVE PERFORMANCE IN MALE BUFFALOES

INTERNATIONAL CONGRESS ON REPRODUCTİON AND ARTIFICIAL INSEMİNATİON, Konya, Turkey, 28 September 2022

Crude Protein, Crude Fat, and Ash Contents of Fish Meals Originated from The Black Sea

EDUVET INTERNATIONAL VETERINARY SCIENCES CONGRESS 25-27 JUNE 2021, Turkey, 25 June 2021

The Use Of Exogenous Fibrolytic Enzymes To Improve Feed Digestibility In Ruminants.

3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences, Trabzon, Turkey, 16 - 18 April 2019

The Use Of Essential Oils As Feed Additives In Broilers

. 3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences, Trabzon, Turkey, 16 - 18 April 2019

Probiotic use in horse and its clinical efficacy

I.International Equine Medicine Training Congress, Samsun, Turkey, 21 - 24 March 2019

Comparison of Forage Evaluation in Buffalo and Cattle

International Congress on Engineering and Life Science, 26 - 29 April 2018

An Overview Some Metabolic Diseases and Fertility Disorders in Organic Dairy Herds

International Congress on Engineering and Life Science, 26 - 29 April 2018

Estimation of the In Vitro True Digestibility of Alfalfa Hay and Tomato Pulp Combinations

International Congress On Engineerıng And Life Science, Kastamonu, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.469

Diet Strategies that Reducing Enteric Methane Emission in Ruminants

International Congress on Engineering and Life Science, Kastamonu, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.511

Heat stress in dairy cows: Relationship between nutrition and reproduction

Türk veteriner jinekoloji derneği I. Uluslararası Kongresi, 15 - 18 October 2017

Organic Milk Versus Conventional Milk as Functional Milk

1st INTERNATIONAL ORGANIC AGRICULTURE AND BIODIVERSITY SYMPOSIUM, BAYBURT, Bayburt, Turkey, 27 - 29 September 2017

Diseases related to productivity in organic and conventional dairy farms

1. Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu, 27 - 29 September 2017

Organic milk versus cenventional milk as functional milk

1. Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu, 27 - 29 September 2017

Kızılırmak Deltasında Anadolu Mandalarının Beslenme Profili

I. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi, Antalya, Turkey, 28 September - 01 October 2016

Köpek Maması Seçiminde Eğilimlerin Belirlenmesi

1. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi, 28 Eylül - 01 Ekim 2016, Antalya/TÜRKİYE, 28 September - 01 October 2016

Nutritional Profile of Anatolian Buffalos in the Kızılırmak Delta

1. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi, 28 Eylül - 01 Ekim 2016, Antalya/TÜRKİYE, 28 September - 01 October 2016

Yüksek Verimli Süt İneklerinde Beslenme ve Metabolizmanın Fertiliteye Etkisi

1th International Nutrition Congress, 28 September - 01 October 2016

Impact of Nutrition on Milk Urea Concentration in Anatolian Buffaloes

3rd International Vetistanbul Group Congress 2016, Sarayova, Bosnia And Herzegovina, 17 - 20 May 2016

Ruminantlar için yem değerlendirmede kullanılan hayvan modelleri

4. Ulusal Laboratuvar hayvanları Bilimi Kongresi, Turkey, 7 - 09 October 2015

Effect of cellulase enzyme on in vitro digestibility of rice straw

International VETistanbul Group Congress 2015, 7 - 09 April 2015

The Effects of Organic and Inorganic Selenium on Performance Carcass Traits Plasma and Tissue Glutathione Peroxidase Levels in Broilers

The 15th Congress&Exhibitation of the World Veterinary Poultry Association (WVPC 2007, 10 - 15 September 2007

Books & Book Chapters

Yumurta tavuklarında bağırsak mikrobiyotası manüplasyonunun bağırsak sağlığı ve gıda güvenliği açısından önemi

in: Kanatlıların Beslenmelerinde Son Gelişmeler, Balevi Tahir, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.25-31, 2023

Ketosiz

in: Büyükbaş Hayvancılık, Gültekin Yıldız, Editor, Kanyılmaz Matbaacılık, pp.115-120, 2021

Mandalarda Üreme Performansının Artırılmasına Yönelik Beslenme Stratejileri

in: Mandalarda Reprodüktif Biyoteknoloji 2021, Murat Selçuk, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.54-62, 2021

Abomazumun Yer Değiştirmesi

in: Büyükbaş Hayvancılık, Gültekin Yıldız, Editor, Kanyılmaz Matbaacılık, pp.128-131, 2021

Organik Hayvan Besleme

in: Organik Hayvansal Üretim, Prof. Dr. Bahri Bayram, Editor, Gündüz Ofset matbaacılık ve yayıncılık, pp.94-104, 2015

Buzağı Besleme, İkinci bölüm: hayvancılık

in: Tarım Hayvancılık Çevre Ekonomi Sağlık Kadın Öğretim Üyeleri Toplum Konferansları, Prof. Dr. Tülay Bakır, Dr. Hüseyin Duran, Editor, Renkvizyon Matbaacılık Yayıncılık Org. Rek. Trz. İnş. San. ve Tic. A. Ş., Bursa, pp.208-224, 2015