Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Erfelek Çağlayanları, Sinop

Doğu Coğrafya Dergisi , vol.10, no.14, pp.331-348, 2005 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Akçakale Mağarası

Türk Coğrafya Dergisi , no.31, pp.39-53, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

Akçakale Mağarası Gümüşhane

Türk Coğrafya Dergisi , vol.1, no.31, pp.39-53, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

Pınarlı Heyelanı

Jeomorfoloji Dergisi , vol.15, no.15, pp.91-96, 1987 (Scopus) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Vezirköprü Havzası (Samsun) ve Yakın Çevresinin Tektonik Jeomorfolojisi

IV. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USBK), Gümüşhane, Turkey, 1 - 02 June 2023

Spatial and Temporal Change of Peatlands in The Gölbaşı Basin, Adıyaman/ Türkiye Gölbaşı Havzası Turbalıklarının Alansal ve zamansal Değişimi, Adıyaman/ Türkiye

III International Siirt Conference On Scientific Researches, 18-19 November 2022, Siirt, Turkey, 18 November - 19 December 2022, pp.817-825

İyidere Havzası’nda (Rize) Heyelan - Arazi Kullanımı İlişkisinin İncelenmesi

Black Sea Summit 7th International Applied Sciences Congress, Ordu, Turkey, 28 - 29 August 2021, pp.47-57

Kızılırmak Nehri Ağız Çevresinin Hidrojeomorfolojik Analizi ve Sürdürülebilir Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme, Türkiye

2. İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi/ 2nd İstanbul International Geography Congress, İstanbul, Turkey, 17 - 18 June 2021, pp.220

Ünye (Ordu) Doğusunda Örtülü Karst Topoğrafyasına Ait İlk Gözlemler

Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu UJES 2019, Ankara, Turkey, 10 October 2019

Ünye (Ordu) Doğusunda Örtülü Karst Topografyasına Ait İlk Gözlemler/ First Observations of Covered Karst Topography in Eastern Unye (Ordu)

Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu 2019/ Symposium on Geomorphology 2019, Ankara, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.59-65

Ziyaretçi Bakış Açısıyla Tomara Çağlayanı ve Tesisleri (Şiran-Gümüşhane)

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Bildiriler Kitabı, Gümüşhane, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.52-58

Yerel Coğrafi Şartların Geleneksel Midyat Evlerine Etkisi, Mardin/ Türkiye

Mardin Artuklu Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongrasi, Mardin, Turkey, 19 April 2020 - 21 April 2019, pp.70-85

Çobanlı Deresi Havzasında Taşkın Risk Analizi, Atakum (Samsun)

II. KAPADOKYA YERBİLİMLERİ SEMPOZYUMU, Niğde, Turkey, 24 - 26 October 2018, pp.188-189

Çağlayandibi Çağlayanı, Gümüşhane/Türkiye

II. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Gümüşhane, Turkey, 20 - 22 September 2018, pp.380-389

Bir Doğal Miras Alanı: Zile Fosil Ormanı, Tokat/Türkiye

II. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Gümüşhane, Turkey, 20 - 22 September 2018, pp.390-398

Jeomorfositlerin Turizm potansiyeli Üzerine Bir Araştırma: Sarpdere Havzası, Ordu.

II. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Gümüşhane, Turkey, 20 - 22 September 2018, pp.345-353

Düden Suyu Karst Sisteminin Jeomorfolojisi, Antalya

Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.129

Akkaya Travertenlerinin Morfolojik Özellikleri (Bolu, Türkiye)

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GEOMORPHOLOGY, Elazığ, Turkey, 12 October 2017 - 14 October 1017, pp.350

Bir İç Göç Olayı: Samsun’da Tokatlılar

VII. Uluslararası Canik Sempozyumu Geçmisten Günümüze Göç, Samsun, Turkey, 17 - 19 February 2017, vol.2, pp.859-876

Reşadiye (Zinav) Kanyonu, Tokat

Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu 2017, Elazığ, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.135

Yakın Dönemde (2008-2015) Samsun’a Olan İç Göçlerin İller İtibariyle Dağılışı

VII. Uluslararası Canik Sempozyumu Geçmisten Günümüze Göç, Samsun, Turkey, 17 - 19 February 2017, vol.2, pp.847-857

Samsun İline Göç Eden Trabzonluların Mekânsal Analizi

Geçmişten Günümüze Göç, Samsun, Turkey, 17 - 19 February 2017, vol.2, pp.895-904

Tomara Çağlayanı’nın Gümüşhane Turizmi Açısından Değerlendirilmesi

I. Uluslararası Gümüşhane Sempozyumu/ 1th International Simposium on Gümüşhane, Gümüşhane, Turkey, 16 - 18 October 2017, pp.87

Ozan Kanyonu’nun (Malatya) Jeomorfolojisi

Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu/ International symposium on geomorphology, 12 - 14 October 2017, pp.125-126

Samsun İline Göçlerde Amasyaliların Rolü

VII. Uluslararası Canik Sempozyumu Geçmişten Günümüze Göç, Samsun, Turkey, 17 - 19 February 2017, vol.1, pp.135

Orduluların, Samsun İlinin Yakın Dönem Nüfus Hareketlerindeki Yeri

VII. Uluslararası Canik Sempozyumu Geçmişten Günümüze Göç, Samsun, Turkey, 17 - 19 February 2017, pp.122

Samsun İlinde Kadın ve Suç Dağılımına Bir Bakış 2015

Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın, Samsun, Turkey, 1 - 03 April 2016, vol.2, pp.1043-1052

Samsun İlinde Kadın İntihar Vakalarının Coğrafi Analiz

Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın, Samsun, Turkey, 1 - 03 April 2016, vol.2, pp.1053-1080

Samsun İlinde Kadın İntihar Vakalarının Coğrafi Analizi

V. Uluslararası Canik Sempozyumu, Samsun, Turkey, 1 - 03 April 2016, pp.1053-1080

Samsun İlinde Kadın Suç Dağılımına Bir Bakış

Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, Samsun, Turkey, 1 - 03 April 2016, pp.1043-1052

Kerpe Kefken Adası Arasının Morfolojik Özellikleri ve Falez Gerileme Süreci Kocaeli Türkiye

Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi 2016, Balıkesir, Turkey, 2 - 04 June 2016

Mert Çayı nın Hidrografik Morfometrisi ve Taşkın Risk Analizi

TURQUA Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 8 - 11 May 2016, pp.62

Bir Açak Hava Dersliği Kandıra Kıyıları Kocaeli

69 . Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 11 - 15 April 2016

Samsun ilinde Kadın İntihar Vakalarının Coğrafi Analizi

V. Uluslararası Canik Sempozyumu, Samsun, Turkey, 1 - 03 April 2016, pp.1053-1080

Sivas Şehri Doğusunda Litoloji Kaynaklı Sorunlar

Ulusal Jeomofoloji Sempozyumu-2015, Samsun, Turkey, 15 - 17 October 2015, vol.1, pp.152

Karacaören Şelalesi Salıpazarı Samsun

Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu (UJES 2015), Samsun, Turkey, 15 - 17 October 2015

Kandıra Yöresi nde Kayalık Kıyı Morfolojisi

4. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu (UJES 2015), Samsun, Turkey, 15 - 17 October 2015, pp.276

Karacaören Şelalesi Salıpazarı

ULUSAL JEOMORFOLOJİ SEMPOZYUMU, Samsun, Turkey, 15 - 17 October 2015

Yıldız Doğal Köprüsü, Yıldızeli-Sivas

Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu (UJES 2015), Samsun, Turkey, 15 - 17 October 2015, pp.559-563

Yıldız Delikkaya Doğal Köprüsü Sivas

ULUSAL JEOMORFOLOJİ SEMPOZYUMU, Samsun, Turkey, 15 - 17 October 2015

The Glaciers of The South Caucasus

Kafkas Dağları Kuzey Eteklerinde Doğal ve Yapay Kökenli Tahripka Jeolojik Süreçler, Turkey, 22 - 24 September 2014

Korgan İlçe Merkezi Heyelanlarıı (Ordu)

UJES 2012,III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, Hatay, Turkey, 4 - 06 October 2012, pp.382-394

4 Temmuz 2012 Samsun Şehir Seli

Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi Bildiriler Kitabı, İstanbul, Turkey, 19 - 21 June 2013, pp.246-254

4 Temmuz Samsun Şehir Seli

Türkiye Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 June 2013

Yeniköy heyelanı Perşembe Ordu

Türkiye Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 June 2013

Samsun Yöresi 2012 Taşkınlarının Yağış İle İlişkisi

III. Uluslararası Canik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 26 October 2012, pp.246-254

Flood Events in the Coastal Zone of The Eastern Part Of The Black Sea Region,Turkey

ULUSLARARASI KONGRE, TEBRİZ, Iran, 3 - 05 March 2012, vol.2, pp.30-32

Sarıçiçek Dağı’xxnda Dolin Topografyası (Giresun-Türkiye)

3. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, Hatay, Turkey, 4 - 06 October 2012, vol.1

Tokat İlinin Doğal Gölleri

Tokat Sempozyumu, Tokat, Turkey, 1 - 03 November 2012, vol.2, pp.129-146

Sarıkum Gölü TKA Sinop Yönetim Planı Önerisi

III. Ulusal Sulak Alanlar Kongresi, Turkey, 23 - 25 October 2012

Kızılırmak Deltası’nda Kıyı Çizgisi Değişikliklerinin Sonuçları

Samsun Sempozyumu, Samsun, Turkey, 13 - 16 October 2011, vol.2, pp.885-896

Bafra Ovası nın Fiziki Coğrafya Özellikleri

Bafra Sempozyumu, Samsun, Turkey, 21 - 22 April 2012

Kızılırmak Delta Bütçesine Yapılan Müdahalelerin Delta Sahası ve Morfolojisi Üzerine Etkileri

Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu UJS 2010, Afyonkarahisar, Turkey, 11 - 13 October 2010, pp.135-194

Samsun Şehir Taşkınlarına Coğrafi Bakış

II. Ulusal Taşkın Sempozyumu, Afyonkarahisar, Turkey, 22 - 24 March 2010, pp.45-52

Doğu Karadeniz Kıyı Kuşağında Coğrafi Yapı Sel İlişkisi

TMMOB Afet Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 07 December 2007, pp.387-393

İklim değişmelerine bağlı deniz seviyesi yükselmesinin Türkiye için önemi

Ulusal Coğrafya Kongresi, İstanbul, Turkey, 29 - 30 September 2005, pp.385-392

Erfelek çağlayanlarının doğal ortam özellikleri

TURQUA, Türkiye Kuvaterner Sempozyumu V, İstanbul, Turkey, 2 - 03 June 2005, pp.241-244

Samsun ili kıyılarında antropojenik değişmeler

TUQUA Türkiye Kuvaterner Sempozyumu V, İstanbul, Turkey, 2 - 05 June 2005, pp.183-190

Sinop ilinin bazı turistik çekicilikleri, sorunlar ve öneriler

Sinop İlinin Ekonomik Kalkınması, Sinop, Turkey, 5 - 06 September 1997, pp.245-255

Pinarlı Heyelanı

Türkiye 11. Jeomorfoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 16 - 20 March 1987

Books & Book Chapters

Geç Kuvaterner İklim Değişmeleri ve İnsan-Çevre Etkileşimi Açısından Bir Değerlendirme

in: Tarih Boyunca Tekkeköy, İbrahim Tellioğlu, Editor, Serander, Trabzon, pp.23-47, 2021

Atakum İlçesi Kıyı Kuşağının Taşkın Duyarlılık Analizi, Samsun/ Türkiye

in: Coğrafya Araştırmalarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları II, Mehmet Fatih Döker; Ebru Akköprü, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.273-392, 2021

Atakum İlçesi Kıyı Kuşağının Taşkın Duyarlılık Analizi, Samsun/ Türkiye

in: Coğrafya Araştırmalarında COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI II, Mehmet Fatih DÖKER; Ebru AKKÖPRÜ, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.273-294, 2021

ATAKUM İLÇESİ KIYI KUŞAĞININ TAŞKIN DUYARLILIK ANALİZİ, SAMSUN/TÜRKİYE

in: COĞRAFYA ARAŞTIRMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI-II, MEHMET FATİH DÖKER-EBRU AKKÖPRÜ, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.273-292, 2021

Geomorphologıcal Characterıstıcs of The Akkaya Travertınes (Bolu, Turkey)

in: The Most Recent Studies In Science and Art, PROF. HASAN ARAPGIRLIOGLU / ASSOC. PROF. ATILLA ATIK / PROF. SALIM HIZIROGLU / PROF. ROBERT L. ELLIOTT / DR. DILEK ATIK, Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.1714-1725, 2018

Sarıkum Gölü’nün Doğal Ortam Özellikleri ve Kültürel Ekolojisi (Sinop)

in: Sosyal Bilimciler Gözüyle Sinop, Özgür Kıran, Editor, Berikan Yayıncılık, Ankara, pp.1-40, 2018

Gürleyik Creek Tufa Forms, Eskişehir/ Türkiye

in: The Most Recent Studies In Science and Art, PROF. HASAN ARAPGIRLIOGLU / ASSOC. PROF. ATILLA ATIK / PROF. SALIM HIZIROGLU / PROF. ROBERT L. ELLIOTTDR. / DILEK ATIK, Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.1704-1713, 2018

Terme İlçesi’nin Fizikî Coğrafya Özellikleri

in: Terme Araştırmaları, Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, Editor, Serender, Trabzon, pp.139-164, 2017

Terme İlçesi Sel ve Taşkınları

in: Terme Araştırmaları, Prof. Dr. Cevdet YILMAZ, Editor, Serender, Trabzon, pp.235-266, 2017

Yakın Dönemde (2008-2015)Samsun’a Olan İç Göçlerin İller İtibariyle Dağılışı

in: Geçmişten Günümüze Göç II, Osman KÖSE, Editor, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Samsun, pp.839-849, 2017

Terme Çayı Havzası’nın Morfometrik Analizi

in: Terme Araştırmaları, Prof. Dr. Cevdet YILMAZ, Editor, Serender, Trabzon, pp.165-187, 2017

Samsun İlinde Kadın ve Suç Dağılımına Bir Bakış (2015).

in: Geçmişten Günümüze Kadın ve Şehir II, Köse, Osman, Editor, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Samsun, pp.1043-1053, 2016

Samsun Yöresi Taşkınlarının Yağışla İlişkileri

in: Geçmişten Günümüze Samsun Canik ve Değerleri, Osman Köse, Editor, Uğur Ofset, Samsun, pp.593-605, 2015

Giresun Aksu Çayı Bir Örnek; Serenderler

in: Coğrafya ya Adanmış Bir Ömür Prof Dr Hayati DOĞANAY, , Editor, Atatürk Üni. Yayınları No 1056, Erzurum, pp.302-314, 2015

Giresun Aksu Çayı Havzası Geleneksel Kır Mesken Mimarisinde Güncel Değişimlere Bir Örnek; Serenderler

in: Coğrafya ya Adanmış Bir Ömür Prof Dr Hayati Doğanay, SERHAT ZAMAN, OGÜN COŞKUN, Editor, PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK, Ankara, pp.303-313, 2015

Giresun Aksu Çayı Havzası Geleneksel Kır Mesken Mimarisinde Güncel Değişimlere Bir Örnek; Serenderler.

in: Coğrafya ya Adanmış Bir Ömür Prof Dr Hayatı Doğanay, Ed. Prof. Dr. Serhat Zaman, Doç. Dr. Ogün, Coşkun, Editor, Pegem Akademi Yayınları, Erzurum, pp.303-313, 2015

Giresun, Aksu Çayı Havzasındaki Bazı turistik Çekiciliklerin Turizm Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi

in: Coğrafya ya Adanmış Bir Ömür Prof Dr Hayatı Doğanay, Prof. Dr. Serhat Zaman, Doç. Dr. Ogün, Coşkun, Editor, Pegem Akademi Yayınları, Erzurum, pp.287-301, 2015

Giresun Aksu Çayı Havzası’ndaki Bazı Turistik Çekiciliklerin Turizm Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi

in: Coğrafyaya Adanmış Bir Ömür Prof. Dr. Hayati Doğanay, Serhat Zaman – Ogün Coşkun, Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, pp.6, 2015

Temmuz 2012 Samsun Yöresi Taşkınlarının Yağışla İlişkileri

in: Geçmişten Günümüze Samsun Canik ve Değerleri, Osman Köse, Editor, Uğur Ofset, Samsun, pp.593-605, 2015

Giresun Aksu Çayı Havzası Geleneksel Kır Mesken Mimarisinde Güncel Değişimlere Bir Örnek Serenderler

in: Coğrafyaya Adanmış Bir Ömür Prof. Dr. Hayati Doğanay,, Serhat Zaman – Ogün Coşkun, Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, pp.5, 2015

Giresun, Aksu Çayı Havzası’ndaki Bazı Turistik Çekiciliklerin Turizm Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi

in: Coğrafya ya Adanmış Bir Ömür Prof Dr Hayati Doğanay, SERHAT ZAMAN, OGÜN COŞKUN, Editor, PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK, Ankara, pp.286-301, 2015

Samsun İlinin Coğrafi Özellikleri

in: Samsun Araştırmaları 2 Kitap, Cevdet Yılmaz, Editor, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, pp.379-403, 2013

Çanakkale Savaş Alanının Coğrafi Özellikleri ve Bazı Doğa Olaylarının Savaşın Kaderine Etkisi

in: Gelibolu Tarih Efsane ve Anı, YUMUŞAK, İ.G. ve İLHAN, M.M., Editor, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul, pp.137-144, 2013

Taşhaneden Aşhaneye Pileki

İyidere Kaymakamlığı Kültür Yayınları Sayı 1, Varan Matbaacılık, Ankara, 2008

Samsun Deltaları ve Beklenen Değişmeler

in: Samsun Araştırmaları 2 Kitap, CEVDET YILMAZ, Editor, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, pp.439-445, 2006

Samsun Deltaları ve Beklenen Değişmeler

in: Geçmişten Geleceğe Samsun, Cevdet Yılmaz, Editor, Otak Form-Ofset, Samsun, pp.541-548, 2006