Assoc. Prof. Bekir Şakir KONYALI


İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı


Research Areas: Modern Turkish Literature


Names in Publications: Konyalı Bekir Şakir, Konyalı B.Ş.

Education Information

2009 - 2015

2009 - 2015

Doctorate

Ondokuz Mayis University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Dr), Turkey

2002 - 2004

2002 - 2004

Postgraduate

Ondokuz Mayis University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

1993 - 1997

1993 - 1997

Undergraduate

Ondokuz Mayis University, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

2015

2015

Doctorate

Edebî anlatılarda mekânın poetikası: Abdülhak Şinasi Hisar’xxın romanları bağlamında karşılaştırmalı bir analiz

Ondokuz Mayis University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Dr)

2004

2004

Postgraduate

A. Turan Oflazoğlu’xxnun üç trajedisinde dilsel yapı ve eğitim unsurları

Ondokuz Mayis University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi (Yl) (Tezli)

Research Areas

Modern Turkish Literature

Academic Titles / Tasks

2015 - Continues

2015 - Continues

Ondokuz Mayis University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

2009 - 2015

2009 - 2015

Lecturer

Sinop University, Rektörlük, Türk Dili Bölümü

Managerial Experience

2016 - 2020

2016 - 2020

Deputy Head of Department

Ondokuz Mayis University

Courses

Doctorate

Doctorate

ŞİİR VE POETİKA

Undergraduate

Undergraduate

EDEBİYAT KURAMLARI VE ELEŞTİRİ I

Postgraduate

Postgraduate

TÜRK ÖYKÜCÜLÜĞÜ (1950-2000)

Undergraduate

Undergraduate

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ŞİİRİ

Undergraduate

Undergraduate

EDEBİYAT KURAMLARI VE ELEŞTİRİ II

Undergraduate

Undergraduate

YENİ TÜRK ŞİİRİ (1860-1900)

Postgraduate

Postgraduate

TÜRK ÖYKÜCÜLÜĞÜ (1870-1950)

Postgraduate

Postgraduate

TÜRK ŞİİR BİLGİSİ

Doctorate

Doctorate

EDEBİYATTA ÜSLUP

Postgraduate

Postgraduate

EDEBİ HERMENÖTİK

Undergraduate

Undergraduate

YENİ TÜRK HİKAYE VE ROMANI (1860-1900)

Postgraduate

Postgraduate

YENİ TÜRK EDEBİYATI GELİŞME EVRELERİ

Undergraduate

Undergraduate

YENİ TÜRK EDEBİYATI ŞİİR 1

Undergraduate

Undergraduate

ANLATIBİLİM

Undergraduate

Undergraduate

YENİ TÜRK EDEBİYATI ŞİİR 2

Postgraduate

Postgraduate

EDEBİYAT AKIMLARI VE MODERN EDEBİYAT KURAMLARI

Doctorate

Doctorate

YENİ TÜRK EDEBİYATI METİN TAHLİLLERİ

Undergraduate

Undergraduate

YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ

Undergraduate

Undergraduate

YENİ TÜRK EDEBİYATI HİKAYE VE ROMAN 3

Undergraduate

Undergraduate

EDEBİYAT KURAMLARI VE ELEŞTİRİ

Postgraduate

Postgraduate

EDEBİ ELEŞTİRİ

Undergraduate

Undergraduate

YENİ TÜRK EDEBİYATI ŞİİR 3

Undergraduate

Undergraduate

YENİ TÜRK EDEBİYATI HİKAYE VE ROMAN 2

Undergraduate

Undergraduate

POSTMODERNİST EDEBİ YAKLAŞIMLAR

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Ömer Seyfettin’in Çözümleri Işığında Bir Sorun Olarak Konuşma Dili-YazıDili Ayrımı

KONYALI B. Ş.

XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Samsun, Turkey, 16 - 18 October 2019, pp.349-358

2018

2018

19. yy Rusya Türklerini "Meyve-i Zaman"dan Okumak

KONYALI B. Ş.

2. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, vol.3, pp.750-760

2017

2017

Dil-İktidar İlişkisi Bağlamında İkinci Yeni Şiiri

KONYALI B. Ş.

1. Uluslararası Dil ve İktidar Sempozyumu, Giresun, Turkey, 11 - 12 May 2017, pp.107-124

Books & Book Chapters

2022

2022

Edebi Mekanın Poetikası

KONYALI B. Ş.

Ketebe, İstanbul, 2022

2022

2022

Şiir Tahlilinde İmge ve Metafor Sorunu

KONYALI B. Ş.

in: Metin Tahlilinde Yeni Yaklaşımlar II, Çıkla Selçuk, Konyalı Bekir Şakir, Editor, Çolpan, Ankara, pp.137-187, 2022

2021

2021

Poetikanın Mekanlarından Mekanın Poetikası'na: Edebiyat ve Mimariyi Bir-Arada Düşünmek

KONYALI B. Ş.

in: Mimarlar Neden Bachelard Okur?, Tunç M. Taha, Yıldız Sümeyye, Editor, Ketebe, İstanbul, pp.91-107, 2021

2021

2021

Zamansız Mekandan Mekansız Zamana: Yaban Romanında Zaman Kurgusu

KONYALI B. Ş.

in: Romanda Zaman, Şahin Veysel, Editor, Akçağ, Ankara, pp.167-187, 2021

2018

2018

Yaratıcı Yazarlık Bağlamında Tutkulu Bir İşçilik Olarak Yazı

KONYALI B. Ş.

in: ”Beş Şehir”in Peşinde Yazma Dersleri, Dr. Bekir Şakir Konyalı, Muhammet Esat Şengül, Editor, Etüt, Samsun, pp.153-161, 2018

2017

2017

Hikmet-i Edebiyye

KONYALI B. Ş.

Çizgi, Konya, 2017