Asst. Prof. Bilge Abukan


Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

Sosyal Hizmetler Anabilim Dalı


Research Areas: Social Work

Metrics

Publication

29

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

3

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Biography

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet bölümünden mezun olan Bilge Abukan, 2011-2014 yılları arasında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet bölümünde “Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramına Göre Kendini Gerçekleştirme ve Bilgelik İlişkisi: Yaşlılar Üzerinde Bir Araştırma” teziyle yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2014-2020 yılları arasında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Klinik Odaklı Sosyal Hizmet doktora programından “Travmatik Deneyimi Olan Çocuklara Yönelik Koruyucu Aile Hizmetinin Profesyonellerin Gözünden Değerlendirilmesi: Bir Uygulama Model Önerisi” adlı teziyle mezun olmuştur. Aynı zamanda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Hukuk eğitimine 2022 yılından beri devam etmektedir. 2011-2017 yıları arasında Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde sosyal hizmet uzmanı olarak çalışmıştır. Acil durumlarda çocuk koruma, afetlerde sosyal hizmet, psikolojik ilk yardım ve psikososyal destek, çalışana destek ve ikincil travma konularında eğitimleri ve deneyimi bulunmaktadır. 2017 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet bölümünde Öğretim Görevlisi olarak başlamış, aynı bölüme 2022 yılında Dr. Öğr. Üyesi olarak atanmıştır. Ulusal ve uluslararası indexlerde yayımlanmış makaleleri ve kitap bölümleri, uluslararası kongrelerde sunduğu bildirileri bulunan Abukan’ın, çalışmaları genellikle korunma gereksinimi olan çocuklar, klinik sosyal hizmet, ekolojik sosyal hizmet, sosyal hizmet eğitimi, kadınlarla çalışma, erken evlilik ve toplumsal cinsiyet üzerine odaklanmaktadır.  

Education Information

2022 - Continues

2022 - Continues

Undergraduate

Ondokuz Mayis University, Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., Turkey

2014 - 2020

2014 - 2020

Doctorate

Ankara Yildirim Beyazit University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Klinik Odaklı Sosyal Hizmet (Dr), Turkey

2011 - 2014

2011 - 2014

Postgraduate

Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet (Yl) (Tezli), Turkey

2007 - 2011

2007 - 2011

Undergraduate

Ankara University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Turkey

Dissertations

2020

2020

Doctorate

Travmatik deneyimi olan çocuklara yönelik koruyucu aile hizmetinin profesyonellerin gözünden değerlendirilmesi: Bir uygulama model önerisi

Ankara Yildirim Beyazit University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Klinik Odaklı Sosyal Hizmet (Dr)

2014

2014

Postgraduate

Maslow’xxun ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramına göre kendini gerçekleştirme ve bilgelik ilişkisi: Yaşlılar üzerinde bir araştırma

Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet (Yl) (Tezli)

Research Areas

Social Work

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Lecturer

Ondokuz Mayis University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

Non Academic Experience

2011 - 2017

2011 - 2017

SOSYAL HİZMET UZMANI

ANKARA iL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Hizmet Uygulaması-1

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Hizmette Rapor Yazma İlke ve Teknikleri

Undergraduate

Undergraduate

Kırsal Alanda Sosyal Hizmet

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Hizmet Müdahalesi-1

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Hizmet Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Sokakta Sosyal Hizmetler

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Hizmete Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Hizmette Güncel Tartışmalar

Undergraduate

Undergraduate

Özel Sosyal Hizmet Kuruluşları ve Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

Kamu Yönetimi ve Sosyal Hizmet

Undergraduate

Undergraduate

Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet

Articles Published in Other Journals

2015

2015

Yaşlılıkta Bilgelik Konusunda Bir Derleme

YILDIRIM F., ABUKAN B.

TÜRK PSIKOLOJI YAZILARI , vol.18, no.35, pp.1-9, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Yaşlı Sağlığı için Hayvan Destekli Müdahalelerin Önemi: Covid-19 Pandemisi Odağında Bir Değerlendirme

Karaman K., ABUKAN B., YILDIRIM F.

Türk Geriatri 2021 Yaşlı Sağlığına Multidisipliner Yaklaşım Çevrimiçi Kongresi, 10 - 12 June 2021, vol.24, pp.321-326

2021

2021

Ruh Sağlığı Sorunları Odağında Ayrımcılık Karşıtı Sosyal Hizmet Müdahalelerinin Önemi

Er F., YILDIRIM F., Önkal F., Şimşek C., ABUKAN B.

3.Uluslararası Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 May 2021, pp.299-308

2020

2020

The Importance of Smart Ecosocial Villages in Focus of Covid-19 Pandemic

YILDIRIM F., ABUKAN B., ÖZTÜRK H.

XIV Balkan Conference on Operational Research (Virtual BALCOR 2020), 30 September - 03 October 2020

2018

2018

Sürdürülebilir Kentlerin Ekolojik Sosyal Hizmet Bağlamında Önemi

ARIKAN E. S., ABUKAN B., YILDIRIM F.

5. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2018

2018

2018

Z Kuşağının Psiko-Sosyal Sorunları

ABUKAN B., ARIKAN E. S., YILDIRIM F.

Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar İnsan Çalışmaları 1, Ankara, Turkey, 6 - 09 December 2018, pp.153-160

2017

2017

Erken Evliliklerin Önlenmesi İçin Kız Çocukların Güçlendirilmesi

YILDIRIM F., ABUKAN B.

II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 25 - 29 October 2017

2017

2017

Early Marriages as a Form of Gender-Based Violence.

YILDIRIM F., ABUKAN B.

12th International Conference on Social Sciences, Amsterdam, Netherlands, 19 - 20 May 2017, pp.592

2016

2016

"Community Mobilising" to Prevent Early Marriage among Women in Turkey

ABUKAN B., YILDIRIM F., ÖNKAL F.

1st International Women's Congress, 14 - 16 November 2016

Books & Book Chapters

2022

2022

Yaşlı Aileler (İleri Dönemdeki Aileler) ve Ebeveynlik Süreçleri

Çamur G., Abukan B.

in: Farklı Aile Yaşantıları ve Ebeveynlik Süreçleri, Hüdayar CİHAN, Editor, NOBEL AKADEMİK, Ankara, pp.141-170, 2022 Sustainable Development

2022

2022

Ailelerle Sosyal Hizmet

ABUKAN B., YILDIRIM F.

in: Genelci Sosyal Hizmet Uygulaması, Prof. Dr. Yasemin Özkan, Dr. Öğr. Üyesi Ozan Selçuk, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.257-283, 2022

2022

2022

The Sustainable Development Goals From a Social Work Perspective in the COVID-19 Pandemic Period

ÖZTÜRK H., ABUKAN B., YILDIRIM F.

in: Handbook of Research on Sustainable Development Goals, Climate Change, and Digitalization, Castanho Rui Alexandre, Editor, IGI GLOBAL, pp.326-341, 2022

2019

2019

From Early Marriage to Adolescent Pregnancyin Turkey: A Review Study in Socio-Cultural Context

YILDIRIM F., ABUKAN B., ÖZTAŞ D.

in: Socio-Cultural Influences on Teenage Pregnancy and Contemporary Prevention Measures, Devi Akella, Editor, IGI Global, pp.77-94, 2019

2018

2018

Yoksulluk ve Kırsal Sosyal Hizmet

ABUKAN B.

in: Yoksulluk ve Sosyal Hizmet, Filiz YILDIRIM, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yay., pp.1-21, 2018

2017

2017

Determining the Needs for Employee Assistance Programs (EAPs): A Comparative Study on Public and Private Sector Employees

YILDIRIM F., ABUKAN B., ÖZTAŞ D.

in: Handbook of Research on Human Resources Strategies for the New Millennial Workforce, Patricia Ordoñez de Pablos, Robert D. Tennyson, Editor, IGI Business Science Reference, pp.65-89, 2017


Citations

Total Citations (WOS): 4

h-index (WOS): 1