General Information

Biography

1997 yılında Samsun’da doğdu.İlk ve orta öğrenimini Samsun’da tamamladı.2011 yılında Aziz Atik Anadolu Öğretmen Lisesi’nde lise öğrenimine başladı ve 2015 yılında mezun oldu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünü 2019 yılında derece ile tamamladı. Alanıyla ilgili birçok sempozyum ve kongreye katılım sağladı.2019 yılı Eylül ayında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sinir Bilimleri Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı .2023 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Sinir Bilimleri Araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. Multipl Skleroz’da beslenme ,beyin bağırsak bağlantısı ,bağırsak mikrobiyotası ,Migrende beslenme ,Nörolojik hastalıklarda Enteral, Parenteral Nütrisyon, vb. alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.