Prof. Engin Kelkitli


Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İç Hastalıkları Anabilim Dalı


Research Areas: Health Sciences

Education Information

2009 - 2012

2009 - 2012

Post Doctorate of Medicine

Ondokuz Mayis University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

1992 - 1998

1992 - 1998

Undergraduate

Ondokuz Mayis University, Tıp Fakültesi, Tıp Pr., Turkey

Dissertations

2012

2012

Post Doctorate of Medicine

Multiple myelom hastalarının retrospektif analizi ve bortezomib tedavisinin etkileri

Ondokuz Mayis University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Certificates, Courses and Trainings

2017

2017

Erişkin Allojenik Kök Hücre Nakli

Health&Medicine

Hacettepe Üniversitesi

Research Areas

Health Sciences

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Professor

Ondokuz Mayis University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

2015 - 2022

2015 - 2022

Associate Professor

Ondokuz Mayis University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

2014 - 2015

2014 - 2015

Assistant Professor

Ondokuz Mayis University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

2005 - 2018

2005 - 2018

Surgeon General

Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.)

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Nutrisyonel Anemiler

Undergraduate

Undergraduate

Multiple Myelom

Undergraduate

Undergraduate

Anemilere Yaklaşım

Undergraduate

Undergraduate

Lokomogenez

Undergraduate

Undergraduate

Hemolitik Anemiler

Undergraduate

Undergraduate

Leucomogenezis

Undergraduate

Undergraduate

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu

Undergraduate

Undergraduate

Faktör Eksikliklerine Bağlı Kanamalar

Undergraduate

Undergraduate

LEUCOMOGENESİS

Undergraduate

Undergraduate

KOAGÜLASYON TESTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Undergraduate

Undergraduate

FAKTÖR EKSİKLİKLERİNE BAĞLI KANAMA DİYATEZLERİ

Undergraduate

Undergraduate

NUTRİSYONEL ANEMİLER VE HEMOLİTİK ANEMİLER

Undergraduate

Undergraduate

MULTİPLE MYELOMA

Undergraduate

Undergraduate

Anemilere Yaklaşım Ve Hemolitik Anemiler

Undergraduate

Undergraduate

Koagulasyon Testlerine Yaklaşım

Undergraduate

Undergraduate

Myelodisplastik Sendrom

Undergraduate

Undergraduate

Acute Leukemias

Undergraduate

Undergraduate

Blood Transfusion Principles

Undergraduate

Undergraduate

Hemolytic Anemia

Undergraduate

Undergraduate

Myelodysplastic Syndromes

Undergraduate

Undergraduate

Nutritional Anemias

Associate Degree

Associate Degree

Sedimantasyon Ölçümü

Associate Degree

Associate Degree

Donörden Kan Alma

Undergraduate

Undergraduate

Kan Transuzyon Prensipleri

Associate Degree

Associate Degree

Kan Grubu Tayini

Undergraduate

Undergraduate

Myelodysplastic Sydromes

Associate Degree

Associate Degree

Hemoglobin Elektroforezi

Undergraduate

Undergraduate

Akut Lösemiler

Associate Degree

Associate Degree

Anemiler Ve Retikülosit Sayımı

Undergraduate

Undergraduate

Koagulasyon Bozukluğu Olan Hastaya Yaklaşım

Associate Degree

Associate Degree

Koagulasyon Testleri

Associate Degree

Associate Degree

Periferik Yayma

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2016

2016

Akut Promyelositik Lösemi Tanı ve Tedavi

AKTİMUR S. H., KELKİTLİ E., TURGUT M.

Hematolog , vol.6, no.2, pp.214-223, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

OLGU SUNUMU: DİRENÇLİ BİR KLL VAKASI

Deniz Kürekçi D., ALPASLAN D., KELKİTLİ E., TURGUT M.

8. HEMATOLOJİK ONKOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 19 December 2021

2020

2020

Retrospective analysis of all patients single center experience

KELKİTLİ E., ARSLAN E., TURGUT M.

XIth Eurasian Hematology Oncology, Turkey, 14 October 2020, vol.42, pp.37-38

2020

2020

Extranodal marginal zone lymphoma of the ocular adnexa

GÜL A. N., AYDIN Ö., KELKİTLİ E., ATAY M. H., TURGUT M.

XIth Eurasian Hematology Oncology, Turkey, 21 - 24 October 2020

2019

2019

What is the role of the decrease in immunoglobulin level after the first cycle in patient with multiple myeloma?

GÖKER H., KELKİTLİ E., TURGUT M.

Lymphoma and Myeloma Congress, New York, United States Of America, 23 - 26 September 2019

2018

2018

Hemofagositik lenfohistiyositoz: olgu sunumu

KOÇ S., GÜN S., YILDIZ L., KELKİTLİ E.

28. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 27 October 2018 - 30 October 2017, vol.2

2017

2017

Prognosis of Multiple Myeloma in Younger Patients Who Are Undergoing Upfront Autologuous Stem Cell Transplantation

KELKİTLİ E., GÖKER H., DEMİROĞLU H., TURGUT M., OKAY M., SAYINALP N., et al.

LYMPHOMA AND MYELOMA 2017, New York, United States Of America, 26 - 28 November 2017, vol.1, pp.43-44

2017

2017

Donor Lymphocyte Infusions: Single Center Experience

KELKİTLİ E., GÖKER H., TURGUT M., DEMİROĞLU H., SAYINALP N., AKSU S., et al.

LYMPHOMAMYELOMA 2017, New York, United States Of America, 26 - 28 November 2017, vol.1, pp.48

2017

2017

Meme kanseri tedavisi sonrası gelişen akut promyelositik lösemi olgusu

KELKİTLİ E., ALAYVAZ ASLAN N., AKTİMUR S. H., meletli ö., YILMAZ B., ATAY M. H., et al.

2. Ulusal Kan ve Kemik İliği Nakli Kongresi, Cyprus (Kktc), 16 - 19 February 2017

2017

2017

Cilt lezyonları ile başvuran akut lösemi olgusu

ALAYVAZ ASLAN N., AYRANCI E., KELKİTLİ E., AKTİMUR S. H., meletli ö., ATAY M. H., et al.

2. Ulusal Kan ve Kemik İliği Nakli Kongresi, Cyprus (Kktc), 16 - 19 February 2017

2016

2016

Miyeloproliferatif Hastalıklar ve Alt Gruplarında JAK2 V617F Mutasyonunun Dağılımı Klinik ve Hematolojik Korelasyon

AYMELEK H. S., ABUR Ü., AKAR Ö. S., ALTUNDAĞ E., TURGUT M., KELKİTLİ E., et al.

12. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi / 5 - 9 Ekim 2016 / ÇEŞME, İZMİR, İzmir, Turkey, 5 - 09 October 2016

2016

2016

What is the role of the decrease in M-protein after the first cycle in patient with multiple myeloma?

Turgut M., Akyazi E., Kelkitli E., Atay M. H., Yilmaz B.

Annual Meeting of the American-Society-of-Clinical-Oncology (ASCO), Illinois, United States Of America, 3 - 07 June 2016, vol.34 identifier

2016

2016

BEYİNPARANKİM TUTULUMU SAPTANANSAÇLI HÜCRELİ LÖSEMİ OLGUSU

ASLAN N. A., AKTİMUR S. H., AKKOYUNLU K., KELKİTLİ E., ATAY M. H., TURGUT M.

3. Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Transplantasyonu Sempozyumu, Turkey, 4 - 07 February 2016

2015

2015

SERUM ZINC AND COPPER LEVELS IN IRON DEFICIENCYANAEMIA

KELKİTLİ E., ÖZTÜRK N., KILIÇ BAYGUTALP N., BAYRAKTUTAN Z., KURT N., BAKAN N., et al.

Euromedlab 2015 - Satellite meetingState of the art in the biology oftrace elements and vitamins, 26 June 2015

2015

2015

Which is ISS or R-ISS?

Ekiz K., Aktimur S. H., Alayvaz N., Kelkitli E., Atay M. H., Turgut M.

Annual Meeting of the American-Society-of-Clinical-Oncology (ASCO) / Clinical Science Symposium on Predicting and Improving Adverse Outcomes in Older Adults with Cancer, Illinois, United States Of America, 29 May - 02 June 2015, vol.33 identifier

2014

2014

The prognostic value of body mass index in Hodgkin lymphoma and diffuse non-Hodgkin lymphoma.

Turgut M., Kelkitli E., Atay M. H., Cilingir F. M., Yilmaz B.

50th Annual Meeting of the American-Society-of-Clinical-Oncology (ASCO), Illinois, United States Of America, 30 May - 03 June 2014, vol.32 identifier

2013

2013

Attention Prolonged prothrombin tıme

KELKİTLİ E., ATAY M. H., TURGUT M.

IV. Uluslararası Avrasya Hematoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 October 2013, pp.114

2013

2013

Hidroksiüre tedavisinin neden olduğu gottron benzeri papüller

ÇİLİNGİR M. F., KELKİTLİ E., ATAY M. H.

15. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 2 - 05 October 2013, pp.158

2012

2012

Dikkat kemik iliği aspirasyonu epilepsiyi tetikleyebilir

KELKİTLİ E., ATAY M. H., BÜYÜKKAYA P., GÜLER N., ÖZATLI D., TURGUT M.

XXXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2012, pp.273

2012

2012

Sheehan sendromu ve primer troid lenfoması birlikteliği

KUT E., KELKİTLİ E., ATAY M. H., BÜYÜKKAYA P., TURGUT M.

XXXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2012, pp.201

2012

2012

Eltrombopag tedavisi ve tromboembolik komplikasyon gelişimi

KUT E., ÇİLİNGİR M. F., KELKİTLİ E., ATAY M. H., BÜYÜKKAYA P., TURGUT M.

XIV. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 October 2012, pp.271

2011

2011

Afibrinojenemi ve taze donmuş plazma

GÜLER N., KELKİTLİ E., ATAY M. H.

XXXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 22 October 2011, pp.138

2011

2011

Konsultasyon var

ÇİLİNGİR F., KELKİTLİ E., ATAY M. H., GÖKDEMİR R., ÖZATLI D.

XXXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 22 October 2011, pp.214-215

2011

2011

Kanser ve trombotik trombositopenik purpura

GÜLER N., AYLI M., ERDEM D., KELKİTLİ E., YÜCEL İ.

37. Ulusal hematoloji kongresi 2011, Turkey, 19 - 22 October 2011

2011

2011

Variant fusion signals detected by fish analysis in CML patients Do they indicate poor prognosis

OĞUR M. G., ekici f., ATAY M. H., KELKİTLİ E., ABUR Ü., ÖZATLI D., et al.

NEW FRONilERS IN MYELOID MALIGNANCIESTARGETED THERAPIES, CLINICAL STRATEGIESEUROPEAN LEUKEMİA NET, Berlin, Germany, 7 - 09 October 2011

2011

2011

Intramural hematoma of the small intestine under the prophylaxis

ATAY M. H., NURAL M. S., KELKİTLİ E., YILMAZ B., ZAFER E.

European Hematology Association, London, Canada, 9 - 12 June 2011, vol.96, pp.658

2011

2011

Primary hepatıc lymphoma in patıent wıth prostate cancer

ATAY M. H., KELKİTLİ E., YILDIRIM A., GÜLER N.

3rd İnternational Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma, İstanbul, Turkey, 11 - 14 May 2011, vol.3, pp.231-232

2003

2003

Sağlık personelinde hepatit B profilaksisinin önemi

KELKİTLİ E., YILMAZ B., NESLİOĞLU E., KARAOĞLANOĞLU M., USTAOĞLU M., TURGUT M., et al.

5. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Turkey, 26 - 30 September 2003

Books & Book Chapters

2021

2021

Myelodisplastik Sendromlar

KARAÇEŞME M. A., KELKİTLİ E.

in: Wintrobun Klinik Hematoloji Atlası, Engin Kelkitli, Editor, İstanbul Tıp Kitapevleri, pp.276-294, 2021

2020

2020

Ediğnsel Kanama Bozuklukları

TURGUT M., KELKİTLİ E.

in: Acil TIP, CANDER BAŞER, Editor, İstanbul Tıp Kitapevleri, pp.1411-1416, 2020

2020

2020

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu

GÖKER H., KELKİTLİ E.

in: Hacettepe Dahiliye Ders Kitabı, Selçuk Dağdelen, Burcu Balam Doğu, Nursel Çalık Başaran, Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.773-779, 2020

2020

2020

Anemilere Yaklaşım

ALAYVAZ ASLAN N., KELKİTLİ E.

in: ACİL TIP, CANDER BAŞER, Editor, İstanbul Tıp Kitapevleri, pp.1433-1438, 2020

2020

2020

Edinsel Kanama Bozuklukları

TURGUT M., KELKİTLİ E.

in: ACİL TIP, CANDER BAŞER, Editor, İstanbul Tıp Kitapevleri, pp.1411-1416, 2020

2020

2020

Kan Ürünleri ile Tedavi Ve Transfüzyon Reaksiyonları

KELKİTLİ E., TURGUT M.

in: Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri, Şahinoğlu Haydar, Editor, Güneş Tıp Kitabevi, pp.1436-1446, 2020

2019

2019

Multipl Miyelomda Yeni İlaçlar ve Klinik Çalışmalar

KELKİTLİ E., TURGUT M.

in: Turkiye Klinikleri Hematology-Special Topics Multiple Myeloma, Hakan Göker, Editor, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), pp.59-64, 2019

2019

2019

Relaps Refrakter Multipl Miyelomda Proteozom İnhibitörleri

Alayvaz Aslan N., KELKİTLİ E.

in: Turkiye Klinikleri Hematology-Special Topics Multiple Myeloma, Hakan Göker, Editor, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), pp.25-31, 2019

2019

2019

Multipl Miyelomda Prognostik Faktörler ve Yeni Uluslararası Evreleme Sistemi

Aydın Ö., KELKİTLİ E., TURGUT M.

in: Turkiye Klinikleri Hematology-Special Topics Multiple Myeloma, , Editor, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), pp.1-4, 2019

2019

2019

Hemorajik Sistit

KELKİTLİ E., GÖKER H.

in: Hematopoietik Kök Hücre Nakli, Güner Hayri Özsan, Editor, Galenos Yayınevi, pp.149-154, 2019

2019

2019

Multipl Miyelom Epidemiyolojisi ve Genetiği, Tanısı ve Tedaviye Yanıt Kriterleri

MELETLİ Ö., KELKİTLİ E., TURGUT M.

in: Turkiye Klinikleri Hematology-Special Topics Multiple Myeloma, Hakan Göker, Editor, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), pp.21-24, 2019

2017

2017

Hemostaz Testleri ve Yorumlanması

ALAYVAZ ASLAN N., KELKİTLİ E.

in: Acil Dahiliye, Cander Başer, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, pp.927932, 2017

2017

2017

Yaygın Kullanılan Kemoterapotik Ajanlar ve Yan Etkileri

ALAYVAZ ASLAN N., KELKİTLİ E.

in: Acil Dahiliye, Cander Başar, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, pp.945-954, 2017

2017

2017

Transfüzyonun Temel İlkeleri

KELKİTLİ E., ALAYVAZ ASLAN N.

in: Acil Dahiliye, Cander Başar, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, pp.933-944, 2017

2017

2017

Edinsel Kanama Bozuklukları

TURGUT M., KELKİTLİ E.

in: Acil Dahiliye, Cander Başar, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, pp.975-982, 2017

2017

2017

Anemilere Yaklaşım

Alayvaz Aslan N., KELKİTLİ E.

in: Acil Dahiliye, Cander Başar, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, pp.993-1000, 2017

2017

2017

Terapotik Aferez

KELKİTLİ E., ALAYVAZ ASLAN N.

in: Acil Dahiliye, Cander Başar, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, pp.955-964, 2017

2016

2016

Anemilere Yaklaşım

Aslan N. A., KELKİTLİ E.

in: Acil Tıp, Başar Cander, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, pp.1317-1324, 2016

2016

2016

Hemostaz Testleri ve Yorumlanması

Aslan N. A., KELKİTLİ E.

in: Acil Tıp, Başar Cander, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri978, pp.1247-1252, 2016

2016

2016

Transfüzyonun Temel İlkeleri

KELKİTLİ E., Aslan N. A.

in: Acil Tıp, Başar Cander, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, pp.1253-1264, 2016

2016

2016

Yaygın Kullanılan Kemoterapotikler ve Yan Etkileri

Aslan N. A., KELKİTLİ E.

in: Acil Tıp, Başar Cander, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, pp.1265-1274, 2016

2016

2016

Edinsel Kanama Bozuklukları

TURGUT M., KELKİTLİ E.

in: Acil Tıp, Başar Cander, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, pp.1295-1302, 2016

2016

2016

Terapötik Aferez

KELKİTLİ E., Aslan N. A.

in: Acil Tıp, Başar Cander, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, pp.1275-1284, 2016

2011

2011

Kan Ürünleri ile Yedavi ve Transfüzyon Reaksiyonları

KELKİTLİ E., TURGUT M.

in: Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri, A.Haydar Şahinoğlu, Editor, Nobel Tıp Kitapevleri, pp.1499-1508, 2011

Supported Projects

2013 - Continues

2013 - Continues

Study to Evaluate Optimized Retreatment and Prolonged Therapy With Bortezomib OPTIMRETREAT

Other International Funding Programs

Kelkitli E., Turgut M. (Executive)

2012 - Continues

2012 - Continues

Safety and Efficacy of BKM120 in Relapsed and Refractory NHL

Other International Funding Programs

Kelkitli E., Turgut M. (Executive)

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2014 - Continues

2014 - Continues

Karadeniz Hematoloji Derneği

Secretary GeneralCitations

Total Citations (WOS): 151

h-index (WOS): 6

Jury Memberships

June-2023

June 2023

Appointment to Academic Staff - Associate Professorship

Appointment to Academic Staff - Associate Professorship - Ondokuz Mayıs Üniversitesi