General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Işletme Bölümü, Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Anabilim Dalı
Research Areas: Marketing

Contact