General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Işletme Bölümü, Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Behavioural Sciences, Management, Management and Organization