General Information

Institutional Information: Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Art

Metrics

Publication

46

Citiation (TrDizin)

6

H-Index (TrDizin)

1

Project

7

Thesis Advisory

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Biography

Prof. Dr. Metin EKER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü
Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

1971- Samsun – Terme doğumlu.
1987- Ladik – Akpınar Yatılı Öğretmen Lisesi’nden mezun oldu.
1991- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü’nü bitirdi. 1991- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı.
1994- Yüksek Lisans çalışmasını bitirdi.
1996- Sanatta Yeterlik çalışmasını bitirdi.
1997- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü Yardımcı Doçent kadrosuna atandı.
1998- Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevine atandı.
2000- Askerlik görevini yerine getirdi.
2006- Doçent oldu.
2010- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü görevine atandı. 2011- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevine atandı. 2011- Profesör oldu.
2012- OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Kurucu Dekanlık görevine atandı.
2016- OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı görevine yeniden atandı.
2016- OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanlığı görevine devam etmektedir. 2016- OMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sanat ve Tasarım Sanatta Yeterlik Program Bölüm Başkanlığı ve Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans Bölüm Başkanlığı görevlerini devam ettirmektedir.

2013- Samsun Kültür ve Sanat Platformu Derneği Başkanlığına seçildi. Bu görevi halen devam ettirmektedir.

Halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Bir çocuk babasıdır.