General Information

Institutional Information: Vezirköprü Meslek Yüksekokulu, Çocuk Bakım Ve Gençlik Hizmetleri Bölümü, Çocuk Gelişimi Programı
Research Areas: Preschool Education

Names in Publications: Kadim, M., M. Kadim

Biography

2009 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nda lisans eğitimini tamamlamıştır. Lisans eğitimi sonrası 2009-2012 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Bolu ili Sakarya İlköğretim Okulu’nda okul öncesi öğretmeni olarak görev yapmıştır. 2012 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayarak aynı yıl Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vezirköprü Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Halen aynı birimde çalışma hayatını sürdüren Kadim'in bölüm başkanlığı, müdür yardımcılığı gibi idari görevlerinin yanı sıra okul öncesi eğitim, çocuk gelişimi, oyun öğretimi, okul öncesi öğretim yöntem ve teknikleri, alternatif eğitim modelleri, mesleki eğitim gibi çeşitli alanlarda bilimsel çalışmaları bulunmaktadır.

Contact

Email
metin.kadim@omu.edu.tr
Other Email
metin.kadim@stu.omu.edu.tr
Web Page
https://avesis.omu.edu.tr/metin.kadim
Office Phone
+90 0362 312 1919 Extension: 1799
Address
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu Taşkale Mah. Üniversite Cad. No:2 Vezirköprü/SAMSUN