Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ultrasonographic Diagnosis in Cattle with Abdominal Distension

2.Uluslararası-13 Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 13 October 2019, pp.105-106

Tetanoz teşhisi konulmuş bir tayda intratekal tetanoz antitoksini uygulaması

2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019), June 28-29, 2019 Ankara, Turkey, 28 - 29 June 2019, pp.1280-1284

Therapeutic activitiy of florfenicol given by inhalation in the treatment of respiratory system diseases in calves

I. Uluslararası 5. Sürü Sağlığı ve Yönetimi Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 17 October 2018

Serological Investigation of Q Fever In Anatolian Buffaloes

5th International Group Congress”Vet-Istanbul Group, Ohrid, Macedonia, 23 - 27 September 2018, pp.162

Prepartum Hepatic Lipidosis in Simantal Heifers: Two Cases

I. UluslararasıTürkiye Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 12 October 2017

Seropositivity of Mycobacterium paratuberculosis in cattle with chronic diarrhea in Northern Turkey

XXVI International Congress of the Hungarian Association for Buiatrics, Budapest, Hungary, 9 - 12 October 2016, pp.226-228

Enzootik Sığır Löykozunda Akut Faz Cevabı

XI. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Turkey, 21 - 24 May 2015

Van ve Yöresi Koyunlarında Q Hummasının Seroprevalansının Tespiti Üzerine Çalışmalar

IX. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı), SİDE ANTALYA, Turkey, 5 - 08 May 2011

Van Kedilerinde Haemobartonella Felis

XIII. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Konya, Turkey, 8 - 12 September 2003

Investigations on the Incidence of Brucellosis in Dairy Cattle in Van Region

I. Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi, 202, Konya, 2003, Konya, Turkey, 4 - 06 September 2003, pp.202

Van Kedilerinde Haemobartonella Felis Üç Vaka

13. Ulusal Parazitoloji Kongresi, s. 317, KONYA, Turkey, 8 - 12 September 2003

Van Yöresi Sokak Köpeklerinde Brusellozis in Seroprevalansı

II. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, s:155, 10-13 Nisan 2003, Bursa, Bursa, Turkey, 10 - 13 April 2003

Köpeklerde amphotericin B toksikasyonu

III. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Bilimsel Kongresi, Turkey, 8 - 09 July 1999

Books & Book Chapters

Klinik Muayene

in: Rebhun'un Sığır Hastalıkları, Güzel Murat, Editor, Medipres, Malatya, pp.2-16, 2020

Expert Reports

Metrics

Publication

90

Citation (WoS)

79

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

171

H-Index (Scopus)

7

Project

26

Thesis Advisory

2

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals