General Information

Institutional Information: Eğitim Fakültesi
Research Areas: Educational Sciences, Education in Turkish Language, Education in Foreign Languages

Names in Publications: Muhammet Memiş

Biography

1987 yılında Gediz/Kütahya’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Uşak’ta tamamladı. Türkiye 50’ncisi olarak üstün başarı bursu ile kazandığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 2011 yılında mezun oldu. Erasmus değişim programı aracılığıyla Almanya’daki yerel bir gazetede redaktör olarak çalıştı. TİKA Yaz Okulu Projesinde, TOBB ETÜ’de ve Yunus Emre Enstitüsünde staj yaptı. Makedonya ve Bosna Hersek’te yabancılara Türkçe okutmanlığı görevinde bulundu. 

2012 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesine araştırma görevlisi olarak atandı ve yüksek lisans eğitimini 2014 yılında burada tamamladı. 2014-2016 yılları arasında Gazi Üniversitesine görevlendirildi ve doktora eğitimini 2018 yılında Gazi Üniversitesinde tamamladı. 2019 yılında doktor öğretim üyesi olarak atandı. 2020 yılında ise doçent olmaya hak kazandı. Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilen Muhammet MEMİŞ’in Türkçe eğitimi ve öğretimi alanında ulusal ve uluslararası birçok bilimsel yayını bulunmaktadır. 

Dil eğitimi ve Türkoloji alanlarında yayın yapan 2 akademik derginin eş editörlüğünü de yürüten MEMİŞ, hâlen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2021-2023 yılları arasında Varşova Üniversitesi Türkoloji bölümünde görev yapan MEMİŞ, birçok kurum bünyesinde 2011 yılından bu yana kesintisiz sürdürdüğü yabancılara Türkçe öğreticiliğinin yanı sıra okuma eğitimi, yazma eğitimi, dil bilgisi öğretimi, yabancılara Türkçe öğretimi, Türkçe ders kitabı incelemeleri, Türkçenin güncel sorunları derslerini vermektedir.

Contact

Email
muhammet.memis@omu.edu.tr
Web Page
https://www.muhammetmemis.com/
Office Phone
+90 362 312 1919 Extension: 5487