Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Polonya’daki Türkoloji Bölümlerinde Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Çerçevesinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

International Symposium on Teaching Turkish as a Heritage and Foreign Language, Brüksel, Belgium, 26 - 27 September 2023

Contribution of Pragmatics to Language Teaching

The Sixth International Congress of Turkology “Studies on the Turkic World – Multidisciplinary Perspectives”, Varşova, Poland, 19 September 2022, pp.42

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma Eğilimlerinin İncelenmesi

XI Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Samsun, Turkey, 16 - 18 October 2019, pp.1558-1565

Türkçe Öğretiminde Kullanılan Dil Öğretim Setlerinin Mecazlar Bakımından Karşılaştırılması

5.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Üsküp, Macedonia, 27 - 30 June 2019, pp.1009-1015

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Kullandıkları Kelime Öğrenme Stratejilerinin Belirlenmesi

1st InternationalBlack Sea Conference on Language and Language Education, Samsun, Turkey, 22 - 23 September 2017

Bulgaristan’da Türkçe Eğitiminin İki Dillilik Bağlamında Değerlendirilmesi

1st InternationalBlack Sea Conference on Language and Language Education, 22 - 23 September 2017, pp.75-76

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin B2 Seviyesindeki Yazım Yanlışları

1st International Congress on Social Sciences(USOS 2017), Malaga, Spain, 18 - 24 September 2017, pp.334-335

İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazı Kullanımı Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi

I.Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Turkey, 5 - 07 May 2016, pp.683-706

How Should Grammatical Syllabus Be at A1 Level in Teaching Turkish as Foreign Language

Second International Symposium on Language Education and Teaching, University of Belgrade, Belgrade, Serbia, 25 - 28 May 2016

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Kalıp İfadeleri Kullanmadaki Yeterlilik Düzeyleri

1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi., Nevşehir, Turkey, 28 - 30 May 2015

Books & Book Chapters

Polonya’da Türk Dili Öğretimi Çalışmaları

in: Yurt Dışında Türkoloji ve Türkçe Öğretimi 3: Dünyada Türkçe Öğretimi, Yakup YILMAZ & Önder ÇANGAL, Editor, RumeliYA, Kırklareli, pp.215-235, 2023

Türkçe Öğretiminde Dijital Oyunların Kullanımı

in: Türkçe Öğretiminde Teknoloji Kullanımı, Bahadır Gülbahar, Mesut Gün, İlhami Kaya, Editor, Eğitim Yayınevi, Ankara, pp.379-406, 2023

Dil ve Konuşma Bozuklukları

in: Konuşma Eğitimi, Gün Mesut, Memiş Muhammet, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.125-170, 2022

İkinci Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Başvurdukları Dil Öğrenme Stratejileri ile Dil Öğrenme Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

in: Türkçenin Eğitimi-Öğretiminde Kuramsal ve Uygulamalı Çalışmalar, İşeri Kamil, Çetin Betül, Editor, Türk Dil Kurumu, Ankara, pp.381-395, 2022

Yazma Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme

in: Yazma Eğitimi, Öztürk İsmail Yavuz, Memiş Muhammet, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.349-438, 2022

Sözcük Öğretimi: Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler

in: Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları, Karagöl, Efecan, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.271-316, 2021

Türkçe Eğitiminde Okuma Eğitimi

in: Türkçe Eğitimine Genel Bir Bakış, Ahmet Zeki Güven, Editor, Pegem Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.81-139, 2020

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Öğrenme Ortamları

in: Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Adem İşcan, Sami Baskın, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.63-84, 2020

Türkçe Öğretiminin Amacı ve Temel İlkeleri

in: Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları, Fulya Topçuoğlu Ünal, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.23-46, 2019