Publications & Works

Articles Published in Other Journals

REWARDING OF THE OTTOMAN ULACHS BY ROMANIA

History Studies , vol.11, no.6, pp.2125-2138, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

Tanzimat Sonrasında Yakova

Studies of the Ottoman Domain , vol.7, no.13, pp.108-126, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Tanzimat Sonrasında Balkanlardan Karadeniz e Sürgünler

History Studies , vol.2, no.2, pp.305-320, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Uluslararası Diplomasi ve Ulahlar

Karadeniz İncelemeleri Dergisi , vol.4, no.7, pp.9-26, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

-

Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi , vol.11, no.1, pp.215-232, 2003 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sicill-i Ahvâl Kayıtlarına Göre Osmanlı Bürokrasisinde Kavala Doğumlu Devlet Adamları

100. Yılında Mübadele ve Türk-Yunan İlişkileri Kongresi 21-22 Mayıs 2022 Samsun, Samsun, Turkey, 21 May 2022, pp.335-366

Sicill-i Ahval Kayıtlarına Göre Menlik Doğumlu Devlet Adamları

XIV. Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi, 26 November 2022

Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Bafra Hapishanesi

Tarihi Kültürel ve Sosyal Yönleriyle 1. Bafra Sempozyumu, Turkey, 03 November 2022

Pandemi Önlemleri Işığında Osmanlı’nın Son Döneminde Çiçek Salgınına Bakış

Uluslararası Kadın ve Aile Sempozyumu 04-05 Kasım 2021, Turkey, 04 November 2021

II. Abdülhamit Döneminde Balkanlı Kadınların Dilek ve Şikâyetleri Üzerine

XIII. Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi, Macedonia, 06 December 2019, pp.491-504

II. Abdülhamit Döneminde Sarışaban Üzerine Notlar

XIII. Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi, Turkey, 23 November 2019, pp.229-246

Meşrutiyet Döneminde Makedonya’da Tiyatro

V. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 27 - 30 September 2017

II Abdülhamit Döneminde İzmit te İmar Faaliyetleri

Uluslararası Kara Mürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu- II, 3 - 05 April 2016

93 Harbi Sonrasında Kosova dan Karadağ a Yönelik Firar Vakaları ve Osmanlı Devleti nin Çözüm Arayışı

Osmanlı İmparatorluğu ve Karadağ Ülkeler Arası İlişkiler, 23 - 24 November 2015

II Abdülhamid Döneminde İzmit te İmar Faaliyetleri

Uluslararası Kara Mürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu II, 3 - 05 April 2015

II Abdülhamit Döneminde Üsküp te İmar Faaliyetleri

Balkanlarda İslam Medeniyeti, 13 - 17 October 2010

İdari ve Sosyal Yönleriyle Manastır Vilayeti

Balkanlarda Bıraktıklarımız 2. Ulusal Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Kongresi, Turkey, 22 November 2008

Books & Book Chapters

ULAHLAR VE RUMLAR

SERANDER YAYINEVİ, 2022

II. Abdülhamid Döneminde Makedonya’da İhtida Eden Kadınlar

in: Sultan II. Abdülhamid ve Osmanlı Modernleşmesi, MELEK ÖZYETKİN, VAHDETTİN ENGİN, DAVUT HUT, AYŞE ERSAY YÜKSEL, ELİF TUĞÇE KURT, GÖKHAN AÇIKEL, Editor, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SULTAN İKİNCİ ABDÜLHAMİT ARAŞTIRMA MERKEZİ YAYINLARI, pp.689-708, 2022

AFET İNAN (1908-1985)

in: CUMHURİYET DÖNEMİNİN ÖNCÜ TÜRK KADINLARI, YAKUP YILMAZ, Editor, BERİKAN, pp.21-50, 2022

TRGOVİŞTE KAZASI’NIN 1833 YILI DEMOGRAFİK YAPISI

in: Balkan Tarihi Araştırmaları I, BÜLENT AKYAY, Editor, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MATBAASI, pp.59-96, 2021

Meşrutiyet Döneminde Kadın Sürgünler

in: Doç.Dr. İlknur Karagöz’e Armağan, Nedim İpek, İbrahim Serbestoğlu, Editor, Serander Yayınları, Ankara, pp.309-333, 2020

Refugees in the basin of the Canik mines: Greek Orthodox from mining to agriculture (1790-1884)

in: The Economic and Social Development Port Cities of the Southern Black Sea Coast and Hinterland Late 18 th Beginning of the 20 th century, Edhem Eldem, Sophia Laiou, †Vangelis Kechriotis, Editor, European Fund, Corfu, pp.183-221, 2017

Pomaklar ve Balkan Savaşları Sürecinde Göçlerine Dair

in: Geçmişten Günümüze Göç 1, Osman Köse, Editor, Uğur Ofset, pp.257-268, 2017

Refugees in the basin of the Canik mines: Greek Orthodox from mining to agriculture (1790-1884)

in: THE ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT OF THE PORT-CITIES OF THE SOUTHERN BLACK SEA COAST AND HINTERLAND, LATE 18TH – BEGINNING OF THE 20TH CENTURY, Edhem Eldem, Sophia Laiou, Vangelis Kechriotis, Editor, Black Sea Project Working Papers vol. V, Corfu, pp.183-220, 2017

I. DÜNYA SAVAŞLARININ BAŞLARINDA BATUM LİMANI’NIN STRATEJİK ÖNEMİ VE OSMANLI DONANMASININ BATUM LİMANI’NI BOMBALAMASI (Doktora Öncesi Yayın)

in: I. Dünya Savaşı’nda Karadeniz ve Kafkasya: Askeri, Siyasi ve Sosyal Gelişmeler, Mehmet Okur, Bahadır Güneş, Ülkü Köksal, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.263-283, 2017

I. DÜNYA SAVAŞLARININ BAŞLARINDA BATUM LİMANI’NIN STRATEJİK ÖNEMİ VE OSMANLI DONANMASININ BATUM LİMANI’NI BOMBALAMASI

in: I.DÜNYA SAVAŞINDA KARADENİZ VE KAFKASYA, OKUR MEHMET, GÜNEŞ BAHADIR, KÖKSAL ÜLKÜ, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.263-282, 2017

1830'lardan 1930'lara Yüzyıllık Süreçte Türkeli ve Köyleri

in: Türkeli Mekan Nüfus Tarih, Cevdet YILMAZ, Editor, Serander, Trabzon, pp.301-312, 2016

Ayandon Kazasının 1841 Yılı Nüfus Özellikleri

in: TÜRKELİ, Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, Editor, SERANDER, Trabzon, pp.41-65, 2016

Osmanlı Döneminde Ayandon

in: Türkeli Mekan Nüfus Tarih, Cevdet Yılmaz, Editor, Serander, Trabzon, pp.19-36, 2016

Ayandon Kazası’nın 1841 Yılı Nüfus Defteri

in: TÜRKELİ, Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, Editor, SERANDER, Trabzon, pp.67-300, 2016

KOSOVA VİLAYETİ 1877 1912

Gece Kitaplığı, Ankara, 2014

Tanzimat Sonrasında Samsun ve Çevresinde Gayrimüslimlerin Kilise ve Mektep İnşa ve Tamir Faaliyetleri

in: Geçmişten Geleceğe Samsun 1 Kitap, Cevdet YILMAZ, Editor, Samsun Büyükşehir Belediyesi, pp.149-162, 2006