Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’nin En İyi 100 Markasının Pazarlama Stratejisi Olarak Instagram

1. Uluslararası Medya ve Kültürel Çalışmalar Konferansı, Gaziantep, Turkey, 06 September 2021

Sovyet Dönemi Propaganda Afişlerine Yönelik Bir İçerik Çözümlemesi

III. International Congress on Cultural Heritage and Tourism / Events, Bishkek, Kyrgyzstan, 17 - 19 September 2019, vol.1, pp.103-114

Post Sovyet Kırgızistan Sineması’nda Komedi Filmlerinde Marka Yerleştirme Uygulamaları

2. Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı: Eğlence ve Ürün Yerleştirme, 3 - 04 May 2018, pp.64-70

Anlatısal Reklamda Negatif Marka Yerleştirme: Anti- Reklamoyunlar

2. Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı: Eğlence ve Ürün Yerleşitme, İstanbul, Turkey, 3 - 04 May 2018, pp.27-37

Turizm Çalışanlarının Kendi Firmalarının Tanıtımında SosyalMedya Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

3. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI TURİZM SEMPOZYUMU, Bishkek, Kyrgyzstan, 20 - 22 April 2017, pp.652-665

Post Sovyet Kırgızistan’da Yerel Gazeteler ve Sorunları

4th INTERNATIONALCONGRESS ON SOCIALSCIENCES, CHINA TOADRIATIC, Gaziantep, Turkey, 12 - 14 March 2017, pp.24

Kırgız Kültüründe Renklerin İletişimsel Rolü

IV. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, 26 - 28 April 2017

Kırgızlarda Latin Alfabesi’ne Geçiş Süreci 1925 1930 ve Erkin Too Gazetesi

II.Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, 20 - 22 May 2015

Sovyet Dönemi Kırgız Gazeteciliği ve Basın İlkeleri

1. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmalar Sempozyumu, Niğde, Turkey, 18 - 21 March 2014, vol.1, pp.657-674

Local Advertising Practices Of Global Brands Coca Cola Advertisements In Kyrgyzstan

II. Uluslararası İletişim Sempozyumu, Bishkek, Kyrgyzstan, 2 - 04 May 2012, vol.1, pp.275-283

Çalkan Karikatür ve Mizah Dergisinde Sovyet Dönemi nin Sosyal Siyasi ve Kültürel Olaylarının Yansıtılması

Gülmenin Arkeolojisi ve Medyada Mizah Konferansı, Erzurum, Turkey, 13 - 15 May 2010, pp.1037-1052

Books & Book Chapters

E-TİCARET VE YAPAY ZEKÂ

in: İletişim Bilimlerinde Yapay Zeka, Mehmet Akif Günay, Editor, Eğitim Yayınları, Konya, pp.132-150, 2023

YENİ MEDYA VE YAPAY ZEKÂ

in: İletişim Bilimlerinde Yapay Zeka, Mehmet Akif Günay, Editor, Eğitim Yayınları, Konya, pp.77-97, 2023

Dijital Oyunlar Fijital Deneyim Alanları

in: Game-Vertising Dijital Çağda Oyunlaştırma ve Reklam, M. Nur Erdem, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.118-134, 2022

Archetypes of Otherness: An Investigation of the Narrative Structures of Posters in the Construction of Soviet Ideology

in: Narrative Theory and Therapy in the Post-Truth Era, Recep Yılmaz, Bozkurt Koç, Editor, IGI Global, Hershey PA, pp.26-42, 2022

Chingiz Aitmatov’s Grand Narrative

in: Handbook of Research on Narrative Interactions, Recep Yılmaz, Editor, İGİ Global, Hershey PA, pp.43-62, 2021

İntegrirovannıe (Kompleksnıe) Marketingovı Ekommunikatsii

in: İntegrirovannıe Marketingovıe Kommunikatsii V Stifrovom Veke, Ömer Çakın, Erdoğan Akman, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.17-37, 2020

The Aesthetics of Fear andPower in Soviet Posters

in: Handbook of Research on Aestheticization of Violence, Horror, and Power, M. Nur Erdem, Nihal Kocabay Şener, Tuğba Demir, Editor, IGI Global, Hershey PA, pp.324-346, 2020

Post-Semiyotik Okurun İktidarı: Göstergelerin Bağlamsal Yolculuğu

in: Postlar Çağında İletişim, M. Nur Erdem, Nihal Kocabay Şener, Editor, Literatürk Akademia, Konya, pp.105-123, 2019

The Structural Transformationof Narrative Advertisingin Turkic Republics

in: Handbook of Research on Narrative Advertising, Recep Yılmaz, Editor, IGI Global, Hershey PA, pp.108-120, 2019

Reklamın Toplumsal Rolü ve Etkileri

in: İletişim Sosyolojisi, Bünyamin AYHAN, Editor, Literatürk, pp.133-149, 2018

Sosyal Medyada Şiddet ve Şiddet İçerikli Paylaşımlara Yönelik Bir Çalışma

in: Sanal Alem/ Medya Şiddeti ve Doğurduğu Sosyal Travmalar, Adem Solak- Nurten Sargın, Editor, HEGEM, Ankara, pp.337-347, 2018

Global Narratives in Asian Countries

in: Handbook of Research on Transmedia Storytelling and Narrative Strategies, Recep Yılmaz, M. Nur Erdem, Filiz Resuloğlu, Editor, IGI, Hershey PA, pp.32-49, 2018

Transmedya Öykü Anlatımı Bağlamında Instagram Hikayeleri

in: Transmedya Hikayeciliği, Ercan AKTAN, Editor, Literaürk, pp.49-68, 2018

Televizyon Dizilerinde Bir Pazarlama Motifi Olarak ’Şiddet’: Sen Anlat Karadeniz Dizisi Örneği

in: Sanal Alem/Medya Şiddeti ve Doğurduğu Sosyal Travmalar, Adem Solak- Nurten Sargın, Editor, HEGEM, Ankara, pp.318-336, 2018

Sosyal Medya Reklamcılığı

in: Gelenekselden Dijitale Reklam Mecraları, Ömer ÇAKIN, Editor, Literatürk, Konya, pp.175-198, 2018

Bir Ürün Yerleştirme Mecrası Olarak Instagram ve Instagram Fenomenleri

in: Ürün Yerleştirme Uygulamaları, Nursel Bolat, Editor, Literatürk, pp.195, 2018

Sosyal Medya Reklamcılığı ve Dijital Mecra Etkileşimleri

in: Dijital Kültür ve İletişim, Veysel Çakmak- Selahattin Çavuş, Editor, Literatürk Akademia, Konya, pp.175-202, 2018

1 Kasım 2015 Genel Seçimleri'nde Gazete Siyasal Reklamlarının Analizi

in: 7 Haziran dan 1 Kasım a Türkiye de Siyasal İletişim Uygulamaları, Balcı Şükrü, Editor, LİTERATÜRK, Konya, pp.349-400, 2016

Metrics

Publication

46

Project

2

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals