General Information

Institutional Information: Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim Iş Eğitimi Anabilim Dalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

17

Citiation (TrDizin)

5

H-Index (TrDizin)

1

Project

15

Thesis Advisory

2

Biography

1979-1983 yılları arasında öğrenim gördüğü Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Resim İş Eğitimi bölümünden mezuniyetinin ardından, 1984 yılında aynı Üniversitede uzman olarak göreve başladı. Hacettepe Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi’nde yüksek Lisans, Fırat Üniversitesi’nde  sanatta yeterliğini tamamladı. 1992- 1993 yılları arsında Nottingham Trent Üniversitesinde bir yıl Grafik tasarım ve illüstrasyon alanında eğitim aldı. 2012 de YOK bursuyla araştırmacı öğretim üyesi olarak beş ay New York ve New Mexico IAIA Üniversitesine  Amerika’ ya gitti. 2013 yılında BAP bursuyla bir ay Sarawak Üniversitesi Malezya’da bulundu

Birçok Avrupa Birliği Projesinde görev alarak; Almanya, Slovenya, Polonya, Letonya, Estonya, İtalya, Fransa, portekiz gibi birçok ülkelerde Üniversitelerle projeler kapsamında çalıştı.

Birçok kez New York’da , Chicago’da, Avrupa’da uluslararası kişisel sergiler açtı. MOMA- New York’da abstract expressionist etkinliği içinde POP Rally etkinliği olan Abstract Interactive Video gösterimine Devine Circle ve Secret Words Videoları ile katıldı. Yurtiçinde başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok ilde kişisel ve karma sergiler gerçekleştirdi.

2005 yılında ilk kısa öyküler den oluşan “ Gelincikler geceye Düşer” öykü kitabını yazdı, 2015 yılında ikinci baskısı yapıldı. 2013 yılından bu yana  çizdiği medikal illüstrasyonlarıyla Tıp Eğitimi’ne de, bu alanda basılmış kitaplarıyla görsel katkı vermektedir.

Atatürk’ün Samsun’a çıkışı ve Milli mücadelenin 100 Yılı anısına Yurtiçi ve Yurtdışında yürütülen toplamda 16 Karma sergiden oluşan Mücadelenin 100. Yılında Kurtuluş Yolu Projesi Yürütücülüğünü yapmıştır.

Akademik çalışmalarının yanı sıra, Enstitü Müdürlüğü, Bölüm Başkanlığı gibi idari görevlerde de bulunan Profesör Sevgi Soylu Koyuncu halen Ondokuzmayıs Üniversitesi Resim İş Eğitimi Samsun’da görev yapmakta, evli ve iki çocuk annesidir.

After graduating from the Painting Department of Samsun Ondokuz Mayıs University, where he studied between 1979-1983, she started to work as a specialist at the same University in 1984. She completed her master's degree in Hacettepe University Fine Arts Faculty and proficiency in art at Fırat University. She studied graphic design and illustration for one year at Nottingham Trent University between 1992 and 1993. In 2012, she went to New York and New Mexico IAIA University in the USA for five months as a research fellow with a YOK scholarship. She was in Sarawak University Malaysia for a month with a BAP scholarship in 2013.

By taking part in many European Union Projects; She worked on projects with universities in many countries such as Germany, Slovenia, Poland, Latvia, Estonia, Italy, France and Portugal.

She held international solo exhibitions many times in New York, Chicago and Europe. She participated in the Abstract Interactive Video screening, which is a POP Rally event within the abstract expressionist event in MOMA- New York, with Devine Circle and Secret Words Videos. She held personal and group exhibitions in many cities, especially in Istanbul and Ankara.

In 2005, she wrote the short story book "Poppy's Fall into the Night", which consisted of the first short stories, and its second edition was published in 2015. With the medical illustrations she has drawn since 2013, he has been making a visual contribution to Medical Education with his books published in this field.

She is the Director of the Independence Road Project in the 100th Anniversary of the Struggle, which consists of a total of 16 Group exhibitions held in Turkey and abroad in memory of Atatürk's arrival in Samsun and the 100 Years of the National Struggle.

In addition to her academic studies, Professor Sevgi Soylu Koyuncu, who has also served in administrative duties such as Institute Director and Department Head, is still working in Samsun as the Head of Painting Education Department at Ondokuz Mayıs University, she is married and with two children. 

Contact

Email
sevgik@omu.edu.tr
Other Email
sevgikoyuncu@yahoo.com
Web Page
https://avesis.omu.edu.tr/sevgisoylukoyuncu
Office Phone
+90 312 191 9 Extension: 5827
Fax Phone
+90 312 191 9
Office
Eğitim fakültesi B Blok
Address
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi B Blok Kurupelit Kampüsü 55200 Atakum, Samsun TÜRKİYE