Assoc. Prof. Yüksel Gündüz


Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı


Research Areas: Education


Names in Publications: Gündüz Yüksel

Education Information

2003 - 2008

2003 - 2008

Doctorate

Marmara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Ve Denetimi (Dr), Turkey

1998 - 2001

1998 - 2001

Postgraduate

Yildiz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Ve Denetimi (Yl) (Tezli), Turkey

1992 - 1996

1992 - 1996

Undergraduate

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Turkey

1982 - 1984

1982 - 1984

Associate Degree

Karadeniz Technical University, Fatih Eğitim Fakültesi Giresun Eğitim Yüksekokulu, Sınıf Öğretmenliği Pr., Turkey

Dissertations

2008

2008

Doctorate

Avrupa Birliğine uyum sürecinde Millî Eğitim Bakanlığı teftiş sisteminin yenilenme ihtiyacı

Marmara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Ve Denetimi (Dr)

2001

2001

Postgraduate

Öğretmenlerin sınıf yönetimindeki yeterlikleri

Yildiz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Ve Denetimi (Yl) (Tezli)

Research Areas

Education

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Associate Professor

Ondokuz Mayis University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2015 - Continues

2015 - Continues

Assistant Professor

Ondokuz Mayis University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2009 - 2015

2009 - 2015

Assistant Professor

Artvin Coruh University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

2009 - 2015

2009 - 2015

Head of Department

Artvin Coruh University

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Hukuku (Education Law)

Undergraduate

Undergraduate

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Postgraduate

Postgraduate

Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Sınıf Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Bilimine Giriş

Postgraduate

Postgraduate

EĞİTİM EKONOMİSİ VE PLAMLAMASI

Postgraduate

Postgraduate

Eğitim Ekonomisi ve Planlaması

Doctorate

Doctorate

Öğretimde Planlama ve Değerlendirme

Undergraduate

Undergraduate

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

Undergraduate

Undergraduate

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

Undergraduate

Undergraduate

BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİM

Undergraduate

Undergraduate

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ

Undergraduate

Undergraduate

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

Undergraduate

Undergraduate

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Undergraduate

Undergraduate

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ

Postgraduate

Postgraduate

GELİŞİM VE ÖĞRENME

Undergraduate

Undergraduate

SINIF YÖNETİMİ

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Gül İ., Gündüz Y.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , vol.7, no.1, pp.62-70, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

2019

2019

Eğitimin Denetimi Uzmanlığı Gerektirir mi?

CAN E., GÜNDÜZ Y.

MILLI EGITIM , vol.48, no.221, pp.187-205, 2019 (Scopus) identifier

2014

2014

Yıkıcı Liderlik

GÜNDÜZ Y., DEDEKORKUT S. E.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , vol.10, no.1, pp.95-104, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Özel Gereksinimli Bireylerin Aldıkları Eğitimin Yararlılık Durumuna İlişkin Veli Görüşleri

AKYÜZ N., GÜNDÜZ Y.

INTERNATIONAL EDUCATION CONGRESS 2023, Ankara, Turkey, 20 September 2023, pp.1179-1188

2023

2023

ÜLKELERİN ÖĞRETMENLERE YÖNELİK HİZMETİÇİ EĞİTİM UYGULAMALARI

KOCABOZ KUZUGÜDEN A., GÜNDÜZ Y.

International Marmara Sciences Congress (Imascon Spring 2023), İstanbul, Turkey, 09 June 2023, pp.244-254

2022

2022

Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğretmenlerin Okul Müdürlerinin Benimsedikleri Yönetim Tarzlarına İlişkin Görüşleri

GÜNDÜZ Y., MERCAN E.

INTERNATIONAL EDUCATION CONGRESS 2022 (EDUCongress), Antalya, Turkey, 17 - 19 November 2022, pp.181-192

2022

2022

Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademede Görev Yapan Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar

Ünsal S., GÜNDÜZ Y.

INTERNATIONAL EDUCATION CONGRESS 2022 (EDUCongress), Antalya, Turkey, 17 - 19 November 2022

2022

2022

Ortaöğretim Öğretmenlerinin Okul Müdürlerinin Yönetim Tarzlarına İlişkin Görüşleri

GÜNDÜZ Y., MERCAN E.

INTERNATIONAL EDUCATION CONGRESS 2022 (EDUCongress), Antalya, Turkey, 17 - 19 November 2022, pp.323-325

2022

2022

Sağlık Meslek Liselerinin Tercih Edilmesini Etkileyen Faktörler

GÜNDÜZ Y., CANAL K.

IXth Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research Congress, İzmir, Turkey, 22 June 2022

2022

2022

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Açılan Özel Eğitim Sınıflarına İlişkin Veli ve Öğretmen Görüşleri

GÜNDÜZ Y., KILIÇ M.

IXth Internatİonal Eurasİan Educatİonal Research Congress, İzmir, Turkey, 22 June 2022

2022

2022

Öğretmenlerin Öz-Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

GÜNDÜZ Y., BAŞAR A. Y.

14. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi -Sosyal ve Eğitim Bilimleri, Ankara, Turkey, 20 August 2022

2022

2022

Öğretmenlerin Okullarının Mizah İklimine İlişkin Algılarının Çeşitli̇ Değişkenler Açısından İncelenmesi̇

GÜNDÜZ Y., SELÜK Ş. N.

14. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi - Sosyal ve Eğitim Bilimleri, Ankara, Turkey, 20 August 2022

2022

2022

Öğretmenlerin İşyeri Vefasızlık Algıları

GÜNDÜZ Y., BOĞOÇLU H. A.

IXth Internatİonal Eurasİan Educatİonal Research Congress, Ankara, Turkey, 22 June 2022

2021

2021

Proje Okullarında Sınıf Yönetimi Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar

GÜNDÜZ Y., YILDIZ Ü.

Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi (IPCEDU - 2021), Ankara, Turkey, 27 October 2021

2021

2021

Okul Müdürlerinin Ders Denetimi Faaliyetlerinin Öğretmenlerin Mesleki Gelişimine Etkisi

GÜNDÜZ Y., AKBULUT H.

Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi (IPCEDU - 2021), Ankara, Turkey, 27 October 2021

2021

2021

Okul İdari Kadrosunda Yapılan Sık Değişikliklerin Öğretmen Motivasyonuna Etkisi

TÜRK K., GÜNDÜZ Y.

VIIIth Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research Congress (EJER), Aksaray, Turkey, 07 October 2021, pp.1

2021

2021

Ortaokul Müdürlerinin Ders Denetim Sürecinde Yaşadığı Sorunlar

GÜNDÜZ Y., AYDENİZ Ö.

Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi (IPCEDU - 2021), Antalya, Turkey, 27 October 2021

2021

2021

Sınıf Yönetimi Sürecinde Disleksili Öğrencilere Yönelik Öğretmen Tutumları

GÜNDÜZ Y., KANIK A.

VIIIth Internatİonal Eurasİan Educatİonal Research Congress (EJER), Aksaray, Turkey, 07 July 2021

2021

2021

Eğitimde Ödevlendirmeye İlişkin Öğretmen Görüşleri

GÜNDÜZ Y., Sarı Z.

VIIIth Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research Congress (EJER), Aksaray, Turkey, 07 July 2021

2021

2021

Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre İlkokullarda Branşlaşma Durumu

GÜNDÜZ Y., KILIÇ H. İ.

II. Ulusal Eğitimde Dönüşüm Forumu (UEDFOR), Edirne, Turkey, 09 June 2021

2020

2020

Mesleki Teknik Liselerin Mesleki Beceri Kazandırmasına İlişkin Öğrenci Görüşleri

GÜNDÜZ Y., Yüceünlü S.

Uluslarlarası Pegem Eğitim Kongresi (IPCEDU - 2020), Diyarbakır, Turkey, 16 October 2020

2020

2020

İlkokul Öğretmenlerinin Performansını Arttırmada Okul Yöneticisinin Rolü

GÜNDÜZ Y., ÇAĞIRGA T.

Uluslarlarası Pegem Eğitim Kongresi (IPCEDU - 2020), Diyarbakır, Turkey, 16 October 2020

2020

2020

Öğretmen Görüşlerine Göre Zümre Öğretmenler Kurulu Kararlarının Gerçekleşme Durumu

GÜNDÜZ Y., Baydur P.

Uluslarlarası Pegem Eğitim Kongresi (IPCEDU - 2020), Diyarbakır, Turkey, 16 October 2020

2020

2020

Veli Tutumlarının Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkileri

GÜNDÜZ Y., Kılıç H. İ.

11. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR XI), Ankara, Turkey, 17 November 2020

2020

2020

The Relationship Between The Paternalist Leadership Behavior Of School Managers And The Job Satisfaction Of Teachers

GÜNDÜZ Y., Sarı T.

3.International New York Conference On Evolving Trends In Interdisciplinary Research & Practices, New York, United States Of America, 13 November 2020

2020

2020

Okul Yöneticilerinin Tolerans Düzeyleri İle Öğretmenlerin Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki

GÜNDÜZ Y., KÖSE A.

II. Uluslararası 29 Ekim Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 29 October 2020

2020

2020

Okul Yöneticilerinin Kullandıkları Motivasyonel Dil İle Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki

GÜNDÜZ Y., BIÇAK H.

II. Uluslararası 29 Ekim Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 29 October 2020

2020

2020

Öğretmenlerin Tolerans Düzeyi İle Psikolojik İyi Oluşları Arasındaki İlişki

GÜNDÜZ Y., ÇAĞIRGA T.

4. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 17 October 2020

2020

2020

Çocukları Edilgenlikten Etkenliğe Dönüştürmede Sınıf Öğretmeninin Rolü

GÜNDÜZ Y., Yağcı D.

VIIth International Eurasian Educational Research Congress (EJER), Eskişehir, Turkey, 10 September 2020

2019

2019

Yönetici Davranış ve Uygulamalarının Öğretmen Motivasyonuna Etkisi

GÜNDÜZ Y., NAYIRSOY BIÇAK H.

Ondokuz Myıs Üniversitesi Uluslararası 100. Yıl Sempozyumu, Samsun, Turkey, 26 - 28 October 2019, pp.351-366

2019

2019

İlkokul Öğretmenlerinin İkili Öğretime İlişkin Görüşleri

GÜNDÜZ Y., KARA H.

Ondokuz Myıs Üniversitesi Uluslararası 100. Yıl Sempozyumu, Samsun, Turkey, 26 - 28 October 2019, pp.382-397

2019

2019

Okul Yöneticiliğinin Meslekleşmesine İlişkin Yönetici Görüşleri

GÜNDÜZ Y., ER A. E.

Ondokuz Myıs Üniversitesi Uluslararası 100. Yıl Sempozyumu, Samsun, Turkey, 26 - 28 October 2019, pp.367-387

2019

2019

Okullarda Yürütülen Denetim Çalışmalarına İlişkin İlçe Yöneticilerinin Görüşleri

DURDU T., GÜNDÜZ Y.

14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.314-320

2019

2019

Veli Görüşlerine Göre Okul Öncesi Eğitim Kurumları Amaçlarını Ne Düzeyde Gerçekleştirdiği

GÜNDÜZ Y., ÇETİN M.

14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.819-824

2019

2019

Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar

GÜNDÜZ Y., HATİPOĞLU A.

14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.376-381

2019

2019

İlkokul ve Ortaokul Eğitim Yöneticilerinin Liderlik Stillerinin İncelenmesi

GÜNDÜZ Y., USLU M.

I. Uluslararası Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.308-316

2019

2019

Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Değerlendirmesi

KORKMAZ S., GÜNDÜZ Y.

I. Uluslararası Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.342

2019

2019

İlkokul Ve Ortaokullarda Karşılaşılan İstenmeyen Öğrenci Davranışı Ve Buna İlişkin Öğretmen Tutumları

GÜNDÜZ Y., ZEYTİN B.

12. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.762-774

2019

2019

Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Güvenlik Durumu

GÜNDÜZ Y., KOÇ Ç.

II. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Malatya, Turkey, 15 - 17 March 2019, pp.285-298

2018

2018

Öğretmenlerin Eğitim Öğretim Sürecinde Ödül Ve Ceza Uygulayışına İlişkin Görüşleri

GÜNDÜZ Y., GÜNGÖR A.

Şiddet ve Sosyal Travmalar Uluslararası Kongresi, Samsun, Turkey, 26 - 28 April 2018

2018

2018

Ilkokul Birinci Sinif Öğrencilerinde Okul Fobisi Ve Okul Fobisini Giderme Uygulamalari

GÜNDÜZ Y., AKBULUT Ö.

Şiddet ve Sosyal Travmalar Uluslararası Kongresi, Samsun, Turkey, 26 - 28 April 2018

2018

2018

Taşımalı Okullarda Görev Yapan Öğretmen ve Öğrenim Gören Öğrencilerin Taşımalı Eğitime İlişkin Görüşleri

GÜNDÜZ Y., DURSUN SAĞLAM T.

II. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, AYDIN - KUŞADASI, Turkey, 13 - 15 September 2018

2018

2018

Ortaöğretim Öğrencilerinin Sınıf Ortamına İlişkin Algılşarının İncelenmesi

GÜNDÜZ Y., KOÇ S.

2. Uluslararsı Eğitim Araştırmaları Kongresi, Mardin, Turkey, 9 - 13 May 2018

2018

2018

Türk Milli Eğitim Sisteminde Faaliyet Gösteren Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Yenileşme İhtiyacı

GÜNDÜZ Y., DALKILIÇ Y.

2. Uluslararsı Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Mardin, Turkey, 9 - 13 May 2018

2018

2018

Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri

GÜNDÜZ Y., DURDU T.

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018

2018

2018

Gül İ., Gündüz Y.

13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Sivas, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.797-799 Creative Commons License

2018

2018

Öğretmen Algılarına Göre Okul Yönetimindeki Kayırmacılık

GÜNDÜZ Y., Özdemir İ. H.

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.1461-1464

2017

2017

Eğitim Denetimi Uzmanlığı Gerektirir mi?

CAN E., GÜNDÜZ Y.

Eyfor 8 Uluslararası Eğitim Yönetimi Formu, Ankara, Turkey, 19 - 21 October 2017

2017

2017

Farklı Ülkelerde Konulara Göre Ders Saatlerinin Karşılaştırılması

GÜNDÜZ Y., TENGİLİMOĞLU Ö., DURAN V.

Eyfor 8 Uluslararası Eğitim Yönetimi Formu, Ankara, Turkey, 19 - 21 October 2017

2017

2017

Çocuğun Toplumsallaşma Sürecinde Oyunun Yeri ve Önemi

GÜNDÜZ Y., ERSANLI E., KUMCAĞIZ H.

EYFOR-8 Uuslararası Eğitim Yönetimi Forumu, 19 - 21 October 2017

2017

2017

Kalabalık Sınıfların Avantajları ve Dezavantajları

GÜNDÜZ Y., KARTAL S., ERKMEN B.

I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, Uşak, Turkey, 14 - 16 September 2017

2017

2017

Okul Müdürlerinin Liderliği ve Psikolojik Doğum Sıraları

GÜNDÜZ Y., BOZKUŞ K.

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017

2017

2017

Kadın Öğretmenlerin Yöneticilik Konusundaki Eğilimleri

GÜNDÜZ Y., GÖK M.

12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 13 May 2017

2016

2016

Relationship between university students psychological well being and smartphone usage

KUMCAĞIZ H., GÜNDÜZ Y.

III. İnternational Dynamic Exoplarative and Active Learning (İDEAL) Conference Programme, Samsun, Turkey, 1 - 03 September 2016

2016

2016

İlk ve Ortaöğretimden Görevli Öğretmenlerin Öğrencilere Olumlu Yaklaşma Düzeylerinin İncelenmesi

GÜNDÜZ Y.

Hedefe Doğru İnsan (PDR Sempozyumu), Samsun, Turkey, 5 - 07 May 2016, pp.434-443

2016

2016

Yönetim Bilimi Dersinin Okul Yönetim Süreçlerine Etkisinin Belirlenmesi

CAN E., GÜNDÜZ Y.

EYFOR-VII Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Ankara, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.44-52

2016

2016

Okul Müdürlerince Yapılan Denetimin Öğretmenlerde Yarattığı Stres Düzeyinin İncelenmesi

GÜNDÜZ Y., ASLAN D., Ünal R.

8. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 15 October 2016

2015

2015

Denetimin etkilerine dair müdür görüşleri

GÜNDÜZ Y., BOZKUŞ K.

Gaziantep Üniversitesi, 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Gaziantep, Turkey, 7 - 09 May 2015, pp.87-88

2014

2014

Denetim Sürecinde Hesap Verebilirlik ve Şeffaflık Uygulamaları

GÖKER S. D., GÜNDÜZ Y.

Yıldız Teknik Üniversitesi, 6. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 June 2014

2014

2014

Okullarda Dağıtımcı Liderlik

BOZKUŞ K., GÜNDÜZ Y.

Hacettepe Üniversitesi, VI. Uluslararası EğitimAraştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 08 June 2014

2014

2014

Ruhsal Liderlik İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Modellenmesi

BOZKUŞ K., GÜNDÜZ Y.

İstanbul Üniversitesi, First Eurasian Educational Research Congress, İstanbul, Turkey, 24 - 26 April 2014

2013

2013

Uzaktan Eğitim Yönünden Eğitim Liderliği

GÜNDÜZ Y., BOZKUŞ K.

Balıkesir Üniversitesi, EYFOR-IV. Eğitim Yönetimi Forumu, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 October 2013

2013

2013

Türkiye’de Eğitim Denetiminde Karşılaşılan Temel Sorunlar

GÜNDÜZ Y., CAN E.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 5. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Kahramanmaraş, Turkey, 20 - 22 June 2013, pp.717-723

2013

2013

Bir Meslek Örgütü Olarak Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneğinin Hayata Etkin Katılımı Yılın Empati Ödülü

ÇİKRIKÇİ Ö., GÜNDÜZ Y., ERZEN E.

Hacettepe Üniversitesi, New Issues on Teacher Education International Symposium, Ankara, Turkey, 9 - 11 May 2013

2013

2013

Comparison of Teacher Education And Hiring Policies in PISA Leader Countries

BOZKUŞ K., GÜNDÜZ Y.

Hacettepe Üniversitesi, International Symposium, New Issues on Teacher Education, Ankara, Turkey, 9 - 11 May 2013

2013

2013

Akademik Başarının Gelişmesinde Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Rolü Finlandiya Örneği

ERZEN E., GÜNDÜZ Y., Özkan Ç.

Hacettepe Üniversiteasi, New Issues on Teacher Education International Symposium, Ankara, Turkey, 9 - 11 May 2013

2013

2013

The Role of Teacher Commıttee Meetıngs ın Teachers Partıcıpatıon ın Management

CAN E., GÜNDÜZ Y.

2.İnternational Conference on Interdisciplinary in Education, Girne, Cyprus (Kktc), 30 January - 01 February 2013

2012

2012

Velilerin Eğitim Öğretim Sürecine Katılımlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

CAN E., GÜNDÜZ Y.

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 September 2012

2012

2012

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

GÜNDÜZ Y., COŞKUN Z. S.

R.T. Erdoğan Üniversitesi,11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize, Turkey, 24 - 26 May 2012

2012

2012

John Dewey in Türkiyede Öğretmen Yetiştirme Ve Öğretmen Sorunlarına İlişkin Görüşlerinin Sisteme Yansımaları

GÜNDÜZ Y., COŞKUN Z. S.

R.T. Erdoğan Üniversitesi, 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize, Turkey, 24 - 26 May 2012

2012

2012

Taylorizmden Hesapverebilirliğe Eğitim Denetiminin Tarihsel Gelişim Süreci

GÜNDÜZ Y., BALYER A.

Muğla Üniversitesi, 4. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Muğla, Turkey, 31 May - 02 June 2012

2012

2012

Effects of Structured Extracurricular Facilities on Students Academic and Social Development

BALYER A., GÜNDÜZ Y.

Barcelona Üniversitesi ”4. World Conference on Educational Sciences 2012”, Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012

2011

2011

Türkiye de ve Bazı Avrupa Ülkelerinde Müfettişlerin Yetiştirilme Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar

GÜNDÜZ Y., BALYER A.

Mersin Üniversitesi 3. Uluslar arası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Mersin (2011), Mersin, Turkey, 22 - 24 June 2011

2011

2011

İlköğretimde Okullaşma ve Okul Dışında Kalan Çocuklar

GÜNDÜZ Y., KARTAL S.

Cumhuriyet Üniversitesi 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu, Sivas, Turkey, 5 - 07 May 2011

2010

2010

Öğretmen Görüşlerine Göre Müfettişler Kendilerinde Bulunması Gereken Niteliklere Ne Derece Sahiptirler

İNANDI Y., GÜNDÜZ Y.

Atatürk Üniversitesi, IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Erzurum, Turkey, 27 - 30 September 2010

2010

2010

Müfettişlerin Görev Rol Davranış ve Süreç Boyutundaki Görevlerini Yerine Getirme Durumlarının İncelenmesi

ÇELEBİ N., GÜNDÜZ Y.

Dumlupınar Üniversitesi, 2. Uluslararası Katımlı Eğitim Denetimi Kongresi (2010), AFYON, Turkey, 23 - 25 June 2010

2010

2010

Gelişmiş Bazı Ülkeler ile Türkiye de İlköğretim Öğretmenlerinin Seçilme ve Mesleğe Atanmalarının Karşılaştırılması

GÜNDÜZ Y., YAZICI Ö.

Fırat Üniversitesi 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 20 - 22 May 2010

2010

2010

Gelişmiş Bazı Avrupa Ülkeleri İle Türkiye de Öğretmenlerin Statü ve Özlük Haklarının Karşılaştırılması

GÜNDÜZ Y., YAZICI Ö.

Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II (2010), Ankara, Turkey, 16 - 18 May 2010

2010

2010

Gelişmiş Bazı Ülkeler ile Türkiye deki Öğretmenlerin Hizmet içi Eğitimlerinin Karşılaştırılması

YAZICI Ö., GÜNDÜZ Y.

Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II (2010), Ankara, Turkey, 16 - 18 May 2010

Books & Book Chapters

2022

2022

Sınıfta İlişki Düzeni

GÜNDÜZ Y.

in: Sınıf Yönetimi, Gül İbrahim, Gündüz Yüksel, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.168-183, 2022

2020

2020

Eğitim Yöneticilerinin Hakları ve Sorumlulukları

GÜNDÜZ Y.

in: Eğitim Hukuku, Tufan Aytaç, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.167-188, 2020

2020

2020

Eğitim Planlamasına İlişkin Temel Kavramlar

GÜNDÜZ Y.

in: Eğitim Ekonomisi ve Planlaması, Mahmut Sağır Ramazan Yirci, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.277-302, 2020

2019

2019

Denetim Yaklaşımları

GÜL İ., GÜNDÜZ Y.

in: Eğitimde Denetim ve Değerlendirme, Mahmut Sağır, Süleyman Göksoy, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.59-89, 2019

2019

2019

Eğitimin Tarihsel Temelleri

GÜNDÜZ Y.

in: Eğitime Giriş, Kıroğlu, K. ve Elma, C., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.18-53, 2019

2016

2016

Gül İ., Gündüz Y.

in: , SAĞIR MAHMUT,GÖKSOY SÜLEYMAN, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.61-90, 2016 Creative Commons License

2016

2016

Öğretmenlerin Denetimlere İlişkin Görüşleri: Müfettişler mi? Okul Müdürleri mi?

GÜNDÜZ Y.

in: Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı, Demirel Özcan, Dinçer Serkan, Editor, Pegem Akademi, Samsun, pp.809-821, 2016

2016

2016

Denetim Yaklaşımları

GÜL İ., GÜNDÜZ Y.

in: Eğitimde Denetim ve Değerlendirme, SAĞIR, MAHMUT ve GÖKSOY , SÜLEYMAN, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.61-90, 2016

2016

2016

Ev Hanımlarının Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri

GÜNDÜZ Y., KUMCAĞIZ H.

in: Atakum a Akademik Bir BakışYENİ ATAKUM, ŞİŞMAN, BEKİR, Editor, Uğur Ofset, Samsun, pp.381-387, 2016

2012

2012

Öğretim Hizmetlerinin Niteliği ve Öğretmen

GÜNDÜZ Y.

in: Öğretim İlke ve Yöntemleri, Küçük, M. ve Yangın, S., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, pp.167-186, 2012