Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2019 - Continues Professor

  Ondokuz Mayis University, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

 • 2014 - 2020 Associate Professor

  Ondokuz Mayis University, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

 • 2007 - 2014 Assistant Professor

  Ondokuz Mayis University, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

 • 2006 - 2007 Research Assistant

  Ondokuz Mayis University, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Managerial Experience

 • 2018 - 2020 Vice Dean

  Ondokuz Mayis University

 • 2017 - 2020 Assistant Director of the Institute

  Ondokuz Mayis University

 • 2017 - 2017 Vice Dean

  Ondokuz Mayis University

 • 2016 - 2017 Head of Department

  Ondokuz Mayis University

Courses

 • Undergraduate Sosyal Bilgiler Öğretimi II

 • Undergraduate Sosyal Bilgiler Öğretimi I

 • Postgraduate Nicel Veri Analizi

 • Postgraduate SOSYAL BİLİMLERDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

 • Postgraduate BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

 • Undergraduate SOSYAL BİLGİLERİN TEMELLERİ

 • Postgraduate İLKÖĞRETİMDE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ

 • Undergraduate İnsan İlişkileri ve İletişim

 • Undergraduate Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

 • Undergraduate Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme

 • Undergraduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri