Assoc. Prof. Cafer Özdemir


Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı


Research Areas: Folklore

Email: cafer.ozdemir@omu.edu.tr
Office Phone: +90 0362 312 1919 Extension: 5364
Web: https://avesis.omu.edu.tr/cafer.ozdemir
Office: 03623121919/5364
Address: cafer.ozdemir@omu.edu.tr

Metrics

Publication

78

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

18

H-Index (TrDizin)

2

Project

1

Thesis Advisory

9

Open Access

5

Education Information

2004 - 2011

2004 - 2011

Doctorate

Ondokuz Mayis University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Dr), Turkey

2001 - 2003

2001 - 2003

Postgraduate

Ondokuz Mayis University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli), Turkey

1997 - 2001

1997 - 2001

Undergraduate

Ondokuz Mayis University, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

2011

2011

Doctorate

17-19. yüzyıl âşık tarzı Türk şiirinde sosyo-kültürel hayat

Ondokuz Mayis University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Dr)

2003

2003

Postgraduate

Havza yöresi anonim halk edebiyatı ürünleri üzerine bir araştırma

Ondokuz Mayis University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

German

Research Areas

Folklore

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Associate Professor

Ondokuz Mayis University, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

2012 - 2019

2012 - 2019

Assistant Professor

Ondokuz Mayis University, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

2010 - 2012

2010 - 2012

Lecturer

Ondokuz Mayis University, Rektörlük, Ortak Dersler Bölümü

Managerial Experience

2023 - Continues

2023 - Continues

Assistant Manager of Research and Application Center

Ondokuz Mayis University, Türkçe Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi

2023 - Continues

2023 - Continues

Coordinator of Faculty Training Program

Ondokuz Mayis University, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Koordinatörlüğü

2021 - Continues

2021 - Continues

Faculty Management Board Member

Ondokuz Mayis University, Eğitim Fakültesi

2013 - Continues

2013 - Continues

Applied Research Center Board Member

Ondokuz Mayis University, Türkçe Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi

2021 - 2023

2021 - 2023

Department Academic Incentive Evaluation Commission Member

Ondokuz Mayis University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

2020 - 2022

2020 - 2022

Konut Tahsis Komisyonu

Ondokuz Mayis University, Rektörlük

2020 - 2022

2020 - 2022

Yayın Koordinatörlüğü

Ondokuz Mayis University, Rektörlük

2018 - 2020

2018 - 2020

Department Academic Incentive Evaluation Commission Member

Ondokuz Mayis University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü

2017 - 2020

2017 - 2020

Faculty Management Board Member

Ondokuz Mayis University, Eğitim Fakültesi

2013 - 2015

2013 - 2015

Assistant Manager of Research and Application Center

Ondokuz Mayis University, Türkçe Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Non Academic Experience

2001 - 2010

2001 - 2010

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

National Education Directorate, MEB, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Âşık Edebiyatı Geleneği

Undergraduate

Undergraduate

Türk Halk Edebiyatı II

Doctorate

Doctorate

Türk Sufizmi

Undergraduate

Undergraduate

Halk Hikâyesi

Postgraduate

Postgraduate

Türk Dram Sanatı ve Öğretimi

Postgraduate

Postgraduate

Geleneksel Türk Tiyatrosu

Doctorate

Doctorate

Masal Araştırmaları

Postgraduate

Postgraduate

Türk Halk Hikâyeciliği

Undergraduate

Undergraduate

Türk Halk Edebiyatı I

Postgraduate

Postgraduate

TÜRK DRAM SANATI VE ÖĞRETİMİ

Undergraduate

Undergraduate

ÂŞIK EDEBİYATI I

Postgraduate

Postgraduate

TÜRK HALK HİKAYECİLİĞİ

Postgraduate

Postgraduate

ÇOCUK EDEBİYATINDA TÜRLERİN ÖĞRETİMİ

Undergraduate

Undergraduate

TÜRK HALK EDEBİYATI I

Undergraduate

Undergraduate

TÜRK HALK EDEBİYATI II

Undergraduate

Undergraduate

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

Postgraduate

Postgraduate

TÜRK DRAM SANATI VE ÖĞRETİMİ

Doctorate

Doctorate

MASAL ARAŞTIRMALARI

Undergraduate

Undergraduate

ÇOCUK EDEBİYATI

Undergraduate

Undergraduate

ÂŞIK EDEBİYATI II

Doctorate

Doctorate

GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU

Undergraduate

Undergraduate

TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARI

Undergraduate

Undergraduate

TÜRKÇE ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I

Undergraduate

Undergraduate

TÜRKÇE ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II

Undergraduate

Undergraduate

DİL VE KÜLTÜR

Undergraduate

Undergraduate

Türkçe Özel öğretim Yön. II

Undergraduate

Undergraduate

Sözlü Anlatım I

Undergraduate

Undergraduate

Türkçe Özel öğretim Yön. I

Undergraduate

Undergraduate

Sözlü Anlatım II

Postgraduate

Postgraduate

TÜRK SUFİZMİ

Doctorate

Doctorate

Destan Araştırmaları

Undergraduate

Undergraduate

Türk Destanlarının Tahlili

Undergraduate

Undergraduate

Alevi Bektaşi Edebiyatı

Postgraduate

Postgraduate

Geleneksel Türk Tiyatrosu

Undergraduate

Undergraduate

Halk Şiirinde Tür ve Şekil

Undergraduate

Undergraduate

Halk Hikâyesi

Postgraduate

Postgraduate

Halk Edebiyatında Türler

Undergraduate

Undergraduate

Konuşma Eğitimi

Undergraduate

Undergraduate

Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri I-II

Undergraduate

Undergraduate

Türk Halk Edebiyatı I-II

Undergraduate

Undergraduate

Halk Şiiri Metin Tahlili

Undergraduate

Undergraduate

Yazılı Anlatım

Postgraduate

Postgraduate

Tasavvufi Halk Edebiyatı Metinleri

Representation and Promotion Activities

ÖSYM SAMSUN KOORDİNATÖR YARDIMCISI

Institutional Representation, ÖSYM, Turkey, Samsun, 2022 - 2023

Türk Masal Külliyatı-I Projesi (Türkiye Sahası)

Institutional Representation, ATATÜRK KÜLTÜR, DIL VE TARIH YÜKSEK KURUMU7Atatürk Kültür Merkezi Baskanlıgı, Turkey, Ankara, 2018 - 2022

Tasnif Komisyonu

Institutional Representation, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü , Turkey, Samsun, 2013 - 2015

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Bafra Nokul As A City Image

ÖZDEMİR C.

Erdem , vol.0, no.81, pp.93-120, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

2020

2020

Aşık Edebiyatında Muhannet Tipi

ÖZDEMİR C.

Tukologia-Türkoloji , no.100, pp.61-81, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Özdemir C., Gül İ.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , vol.5, no.10, pp.184-204, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2017

2017

Dede Korkut Kitabında Saygı

ÖZDEMİR C.

Dil ve Edebiyat Araştırmaları , vol.8, no.16, pp.7-29, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

2007

2007

Yağmur Duası Kitabı

ÖZDEMİR C.

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH , vol.1, no.1, pp.249-251, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

KÜLTÜREL KORUMA BAĞLAMINDA BAFRA YÖRESİ HALK ŞENLİKLERİ

ŞİŞMAN B., ÖZDEMİR C.

INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH SYMPOSIUM – VI, Giresun, Turkey, 28 April 2021, pp.98-109

2021

2021

TÜRKÜLERDE KENT İMGELERİ: AMASYA ÖRNEĞİ

ÖZDEMİR C., ŞİŞMAN B.

INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SCIENTIFIC RESEARCH SYMPOSIUM – VI, Giresun, Turkey, 28 April 2021, pp.110-121

2021

2021

Türkülerde Kent İmgeleri: Amasya Örneği

ÖZDEMİR C., ŞİŞMAN B.

Internatıonal Black Sea Coastlıne Countrıes Scıentıfıc Research Symposıum – VI, Giresun, Turkey, 28 - 30 April 2021, pp.110-121

2021

2021

Kültürel Koruma Bağlamında Bafra Yöresi Halk Şenlikleri

ŞİŞMAN B., ÖZDEMİR C.

Internatıonal Black Sea Coastlıne Countrıes Scıentıfıc Research Symposıum – VI, Giresun, Turkey, 28 April 2021, pp.98-109

2021

2021

“HOCHZEITSBRÄUCHE IN DER TÜRKEI” ADLI ESERE GÖRE 19. YÜZYILDA TÜRKLERDE EVLİLİK ÂDETLERİ

ŞİŞMAN B., ÖZDEMİR C.

6.İKSAD INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Budapest, Hungary, 26 March 2021, pp.198-204

2021

2021

Yunus Emre’nin Şiirlerinde Renklerin Sembolik Anlamları

ÖZDEMİR C., ŞİŞMAN B.

Iksad Internatıonal Congress On Socıal Scıences-VI, Hungary, 26 March 2021, pp.205-216

2021

2021

“Hochzeıtsbräuche In Der Türkeı” Adlı Esere Göre 19. Yüzyılda Türklerde Evlilik Âdetleri

ŞİŞMAN B., ÖZDEMİR C.

IKSAD INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES-VI, Hungary, 26 March 2021, pp.198-204

2021

2021

YUNUS EMRE’NİN ŞİİRLERİNDE RENKLERİN SEMBOLİK ANLAMLARI

ÖZDEMİR C., ŞİŞMAN B.

6.İKSAD INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Budapest, Hungary, 26 March 2021, pp.205-216

2019

2019

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Eğitimde Kullanımı: Dede KorkutHikâyeleri Örneği

ÖZDEMİR C.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası100.Yıl Eğitim Sempozyumu, Samsun, Turkey, 26 - 28 October 2019, pp.371-382

2019

2019

Efsaneler ve Eğitimsel İşlevleri

ÖZDEMİR C.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası100.Yıl Eğitim Sempozyumu, Samsun, Turkey, 26 - 28 October 2019, vol.1, pp.360-370

2018

2018

Yunus Emre’nin Dünyasında Bir Erginlenme Aracı Olarak Yolculuk

ÖZDEMİR C.

Atabetü’xxl-Hakâyık ve İlk Dönem Türkçe İslamî Eserler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 28 - 30 June 2018, vol.2, pp.557-568

2018

2018

Alevi Bektaşi Kültüründe “Lokma” Geleneği

ÖZDEMİR C.

IV. ULUSLARARASI ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 18 - 20 October 2018, vol.2, pp.261-278

2017

2017

Anadolu Sahası Türk Masallarında Arkaik ve Dinsel Bir Motif Olarak Değişim ve Dönüşüm

ÖZDEMİR C.

9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Ordu, Turkey, 20 - 23 November 2017, vol.2, pp.315-326

2017

2017

Sözlü Anlatım Geleneğinde Ara Söz Kullanımı: Behçet Mahir Örneği

ÖZDEMİR C.

1st International Black Sea Conference on Language and Language Education, Samsun, Turkey, 22 - 23 September 2017, pp.139-148

2017

2017

Alevi-Bektaşi Geleneğinin 20. Yüzyılda Amasya’daki Temsilcisi: Âşık Ruhanî

ÖZDEMİR C.

Uluslararası Amasya Sempozyumu, Amasya, Turkey, 4 - 07 October 2017, vol.2, pp.1367-1382

2017

2017

Göçün Halk Edebiyatına Etkisi Bağlamında Samsun Kurugökçe Köyü

ÖZDEMİR C.

VII. Uluslararası Canik Sempozyumu/Geçmişten Günümüze Göç, Samsun, Turkey, 17 - 19 February 2017, vol.3, pp.1493-1497

2017

2017

Dil ve Kültür Eğitimi Açısından Karagöz Oyunu

ÖZDEMİR C.

1st International Black Sea Conference on Language and Language Education, Samsun, Turkey, 22 - 23 September 2017, pp.131-138

2017

2017

Bir Mütefekkirin Halka ve Halk Kültürüne Bakışı

ÖZDEMİR C.

Ali Fuad Başgil ve Siyasi Mücadeleleri Uluslararası Sempozyumu, Samsun, Turkey, 13 - 14 October 2017, pp.81-84

2017

2017

Türkçe Öğretimi Bağlamında Bilmecelerin Eğitimsel İşlevleri

ÖZDEMİR C., KISA M.

1st International Black Sea Conference on Language and Language Education, Samsun, Turkey, 22 - 23 September 2017, pp.149-158

2017

2017

Gezginci Hak Âşığı Amasyalı Fedâî Baba ve Tasavvuf Kültürü

ÖZDEMİR C.

Uluslararası Amasya Âlimleri Sempozyumu, Amasya, Turkey, 21 - 22 April 2017

2016

2016

Unutulmakta Olan Bir Kültürün Diriliş Hikâyesi Maysa ve Bulut

ÖZDEMİR C.

I. Uluslararası Selçuk-Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 17 - 19 November 2016, vol.1, pp.373-391

2016

2016

Kültürel Doku-İletişim Bağlamında Nasreddin Hoca Fıkralarında Türk Ailesi

ÖZDEMİR C.

Uluslararası Nasreddin Hoca Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 30 September - 02 October 2016

2015

2015

ÂŞIKLARIN GÖZÜNDEN OSMANLI DA ÇOCUK

ÖZDEMİR C., SARAÇ Ö.

IV. ULUSLARARASI CANİK SEMPOZYUMU: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ŞEHİR VE ÇOCUK, Samsun, Turkey, 15 - 17 May 2015, vol.2, pp.1079-1083

2013

2013

Yerel Kültürün Korunması ve Yaygınlaştırılması Bağlamında Samsun da Tirit Yemeği Geleneği

ÖZDEMİR C.

8. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, Eskişehir, Eskişehir, Turkey, 24 - 27 October 2013, vol.1, pp.431-447

2015

2015

Âşık Edebiyatı Öğretim Yöntemlerine Genel Bir Bakış Sorunlar ve Öneriler

ÖZDEMİR C., SARAÇ Ö.

Değişim ve Dönüşüm Sürecinde Aşıklık Geleneği Bilgi Şöleni, Erzurum, Turkey, 15 - 17 October 2015

2014

2014

BİR KÜLTÜR AKTARICISI OLARAK SAMSUNLU MASAL DEDESİ CEMALETTİN KAVAKLIGİL

ÖZDEMİR C., SARAÇ Ö.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SAMSUN / CANİK ve DEĞERLERİ, Samsun, Turkey, 24 - 26 October 2014, vol.2, pp.1093-1098

2015

2015

Osmanlı’da Kadın Bağlamında Tokatlı Nuri’nin Bir Destanı

ÖZDEMİR C.

Halk Kültüründe Kadın Uluslararası Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 13 - 15 March 2015

2014

2014

Dede Korkut Hikâyeleri nde İdeal Türk Gençliği

ÖZDEMİR C.

Gençlik ve Kültürel Mirasımız, Uluslararası Kongre, Samsun, Samsun, Turkey, 16 - 18 May 2014, vol.1, pp.173-182

2012

2012

Âşık Sümmânî nin Gözünden Tasavvufa Bakmak

ÖZDEMİR C.

I. ULUSLARARASI ÂŞIK SÜMMÂNİ VE ÂŞIKLIK GELENEĞİ SEMPOZYUMU, Erzurum, Turkey, 31 May - 02 June 2012, pp.99-117

2011

2011

Samsun Yöresi Atasözleri ve Deyimlerinde Kültür Aktarımı

ÖZDEMİR C.

SAMSUN SEMPOZYUMU, Samsun, Turkey, 13 - 16 October 2011, vol.2, pp.103-113

Books & Book Chapters

2024

2024

YAŞNAMELERDE DOĞUM VE ÖLÜM OLGUSU

Özdemir C., Dağlı A.

in: TÜRK KÜLTÜRÜNDE DOĞUM VE ÖLÜM, Doç. Dr. Ömer SARAÇ, Editor, Paradigma Yayınları, Çanakkale, pp.45-71, 2024

2023

2023

Yaşnamelerde Doğum ve Ölüm Olgusu

ÖZDEMİR C., DAĞLI A.

in: Türk Kültüründe Doğum ve Ölüm (Dil, İnanç, Ritüel ve Gelenek), Saraç, Ömer, Editor, Paradigma Akademi Yayınları, Çanakkale, pp.45-71, 2023

2022

2022

ZİYAFET METAFORU BAĞLAMINDA HANLARIN/BEYLERİN ORTAK NİTELİKLERİ: KUTADGU BİLİG VE DEDE KORKUT HİKÂYELERİ ÖRNEĞİ

ÖZDEMİR C.

in: KUTADGU BİLİG KİTABI, Doç. Dr. Salih DEMİRBİLEK, Editor, Paradigma Akademi Yayınları, Çanakkale, pp.65-87, 2022

2021

2021

Üç Ulu Erenin Çocuk Edebiyatındaki Yeri

Özdemir C., Alıcı M.

in: Anadolu'nun Üç Ulu Ereni: Yunus Emre, Hacı Bektaş veli ve Ahi Evran, Doç. Dr. Cafer ÖZDEMİR, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.419-436, 2021

2021

2021

Yunus Emre'de Terkler

ÖZDEMİR C.

in: Anadolu'nun Üç Ulu Ereni: Yunus Emre, Hacı bektaş Veli ve Ahi Evran, Doç. Dr. Cafer ÖZDEMİR, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.81-114, 2021

2018

2018

Anadolu Sahası Türk Masallarında Elma Motifi

ÖZDEMİR C.

Berikan Yayınları, Ankara, 2018

Activities in Scientific Journals

2021 - Continues

2021 - Continues

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Committee Member

Scientific Refereeing

March 2024

March 2024

TUBITAK Project

1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Ondokuz Mayis University, Turkey

Scientific Consultations

2019 - 2022

2019 - 2022

Project Consultancy

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

Ondokuz Mayis University, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Turkey