Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Psikolojik Danışman Adaylarının Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumlarını Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası100.Yıl Eğitim Sempozyumu, Samsun, Turkey, 26 - 28 October 2019

Evli Kadınlarda Depresyon Düzeyi ve Cinsel Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası100.Yıl Eğitim Sempozyumu, Samsun, Turkey, 26 - 28 October 2019

Kadınların Çocuk İstismar Farkındalık Düzeyleri ile Çocukluk Çağı Travmaları Arasındaki İlişki

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası100.Yıl Eğitim Sempozyumu, Samsun, Turkey, 26 - 28 October 2019

Ortaokul Öğrencilerinin Okul Doyumu, Umut Düzeyi ve Yaşam Doyumu Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısindan İncelenmesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası100.Yıl Eğitim Sempozyumu, Samsun, Turkey, 26 - 28 October 2019, vol.50

Türkiye’de İyi Oluş Üzerine Yapilan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin İncelenmesi(2004-2018)

INTERNATIONAL LEARNING TEACHING AND EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS (ILTER-2019), Amasya, Turkey, 5 - 07 September 2019, pp.387-398

Roman çocukların okul devamsızlığına ilişkin öğrenci, öğretmen, veli görüşleri ve çözüm önerileri

20.Uluslarası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.194-210

Erinlerde Sosyal Destek ve Sosyal Kaygı Arasındaki İlişki

20.Uluslarası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.46-57

Drama Temelli Sosyal Beceri Grup Rehberliği Programının Ergenlerin Sosyal Kaygı Düzeyleri Üzerine Etkisi

International Learning Teaching and Educational Research Congress, Amasya, Turkey, 6 - 08 September 2018, pp.691-697

Ortaokul öğrencilerinin sportif aktivite durumlarının zorbalık eğilimine etkisi

III.Uluslararsı Çocuk Koruma Kongresi, Ordu, Turkey, 30 September - 03 October 2018

Ergenlerin Öz-yeterlikleri ile psikolojik sağlamlık düzeyleri arasındaki ilişki

5.th ınternational Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.734-739

Analyzing The Relationships Between Obsessive Compulsive Disorder, Cognitive FlexibilityAnd Emotion Regulation

27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.4013-4014

The Relationship Between High School Students’ Eating Attitude And Depression Level

27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.3791-3792

A Set Of Factors Related To Internet Addiction Among Adolescents

27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.3843-3845

Değerler Eğitimi Konusunda Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri.

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 April 2018 - 14 April 1918

BİLGİSAYAR BİLİMİ VE MÜHENDİSLİK ALANINDAKİ TEKNOLOJİK GELİŞMELERDEN: ÇEŞİTLİ YÖNLERDEN BİLGİSAYAR OYUNLARI

I.INTERNATIONAL TURKISH WORLD ENGINEERING AND SCIENCE CONGRESS, Antalya, Turkey, 7 - 10 October 2017

The predictive role of narcissism and self-esteem on social media addiction

II. International Academic Research Congress (INES 2017), Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017

VARIABLES THAT AFFECT LİFE SATISFACTİON OF MULTİPLE SCLEROSİS PATİENTS A COMPARATİVE STUDY

Pan-Asian Committee on Treatment and Research in Multiple Sclerosis (PACTRIMS)., 22 - 25 November 2017

Çocuğun Toplumsallaşma Sürecinde Oyunun Yeri ve Önemi

EYFOR-8 Uuslararası Eğitim Yönetimi Forumu, 19 - 21 October 2017

PSYCHOMETRİC ADAPTATİON OF tURKİSH VERSİON OF SUPPORTİVE CARE NEEDS SURVEY QUESTİONNAİRE SHORT - FORM

I. International Congress of Blacsea Nursing Education, Samsun, Turkey, 12 - 13 October 2017, pp.1

Zihinsel Engelli Öğrencilerin Ailelerinin Gereksinimlerinin Belirlenmesi

2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2017

TÜRKİYE’DE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA: GELİŞMELER VE SORUNLAR

1st INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Endülüs, Spain, 18 - 24 September 2017

Türkçe öğrenen uluslararası öğrencilerin eğitime ilişkin görüşleri ve yaşadıkları sorunlar

IV. Uluslarası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Niğde, Turkey, 26 April 2017 - 28 April 2016

The relationship between quality of life and social support among adolescents

ERPA International Congresses on Education (ERPA), Budapest, Hungary, 18 - 21 May 2017, vol.37 identifier

Relationship between university students psychological well being and smartphone usage

III. İnternational Dynamic Exoplarative and Active Learning (İDEAL) Conference Programme, Samsun, Turkey, 1 - 03 September 2016

Ergenlerde psikolojik dayanıklılığın çeşitli değişkenlere göre incelenmesi

Canik Belediyesi VI. Uluslararası Sempozyumu , Hedefe Doğru, Samsun, Turkey, 5 - 07 May 2016, pp.453-463

Üniversite öğrencilerinde hayatın amacını yordayan değişkenlerin incelenmesi

Canik Belediyesi VI. Uluslararası Sempozyumu , Hedefe Doğru, Samsun, Turkey, 5 - 07 May 2016, pp.308-38

Pedagojik formasyon programına katılan öğrencilerin çeşitli değişkenlere göre umutsuzluk düzeyleri

Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu, 12 - 15 September 2016

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinde Mesleki Kaygı

Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu, Çorum, Turkey, 12 September - 15 December 2016

Çocuklarda saldırganlık eğiliminin psikososyal nedenleri ve sağaltımı

Canik Belediyesi VI. Uluslararası Sempozyumu , Hedefe Doğru, Samsun, Turkey, 5 - 07 May 2016, vol.2, pp.344-351

Ergenlerin akıllı telefon kullanımının yordayıcısı olarak yaşam kalitesi

IVth International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Elazığ, Turkey, 6 - 08 September 2016

Teacher certificate program students occupational anxiety levels

III. İnternational Dynamic Exoplarative and Active Learning (İDEAL) Conference Programme, Samsun, Turkey, 1 - 03 August 2016

Yerel Basında Kadın ve Çocuğa Karşı Şiddetin Ele Alınışı Samsun İli Örneği

Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 - 28 April 2012

The effects of emotional intelligence on optimism of university students

2nd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance (WCPCG), Antalya, Turkey, 25 - 29 May 2011, vol.30 identifier identifier

Ways of Coping and Gender in Predicting Mourning Attitudes

2nd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance (WCPCG), Antalya, Turkey, 25 - 29 May 2011, vol.30 identifier identifier

Investigating Communication Skill of University Students with respect to Early Maladaptive Schemas

2nd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance (WCPCG), Antalya, Turkey, 25 - 29 May 2011, vol.30 identifier identifier

Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Dernekler Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Farkındalıkları’

GATA 8. Ulusal-Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri kongresi, 10 - 12 May 2010

Communication Skills Levels of University Students According to Class Section and Multiple Intelligence Level Poster Bildiri

Abstract Proceedings of The 1st International Conference of Living Theorists “Howard Gadner”, 23 - 24 May 2009

Books & Book Chapters

Travma ve Travma Sonrası Müdahaleler

in: Toplum Ruh Sağlığı ve Sosyal Psikoloji, Nermin GÜRHAN, Editor, Ankara Nobel Kitabevi, Ankara, pp.243-276, 2023

FOMO (Fear of Missing Out): Gelişmeleri Kaçırma Korkusu

in: Siber Uzamın Bireyler Üzerindeki Etkisi , Teknoloji Bağımlılıkları ve yeni Sorun Alanları, Faruk Caner YAM, Hatice KUMCAĞIZ, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.121-137, 2023

Sabiha Rıfat Gürayman

in: CUMHURİYET DÖNEMİNİN ÖNCÜ TÜRK KADINLARI , Yakup Yılmaz, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.105-118, 2022

Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler

in: Eğitim Psikolojisi, Barut Yaşar, Özcan Kemal, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.275-297, 2022

Yaşlılarla Psikolojik Danışma

in: YAŞLILIK PSİKOLOJİSİ Bütüncül Yaklaşım, Hatice Kumcağız, Yasin Demir, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.147-167, 2021

Çevrimiçi Pornografi Bağımlılığı

in: Teknoloji Bağımlılıkları, Şahin, C., Günüç, S., Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.143-156, 2020

Aile Yaşam Döngüsü

in: Aile Kitabı, Nazım Elmas, Editor, Sonçağ Akademi, Ankara, pp.23-49, 2020

Motivasyon (Güdülenme)

in: Eğitim Psikolojisi, Cengiz Şahin, Editor, Nobel yayınevi, Ankara, pp.335-352, 2019

İnternet Bağımlılığı

in: Problemli Teknoloji Kullanımı, Mustafa SAVCI, Mustafa ERCENGİZ, Ferda AYSAN, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.33-59, 2019

Lise öğrencilerinin yeme tutumları ile depresyon düzeyleri arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler incelenmesi

in: İlköğretim ÇalışmalarıBütünsel Açıdan Çocuk, Sinan Olkun, Mehmet Engin Deniz, Mehmet Toran, Mehmet hayri Sarı, Halil Kamışlı, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.293-307, 2019

Diğer Teknikler

in: Bireyi Tanıma Teknikleri, Cengiz Şahin, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.339-362, 2018

Göçmen Bireylerin Psikolojik Gereksinimleri

in: Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı Hemşireliği -Özel KonularGöç ve Göçmen Sağlığı, Aydın Avci, ilknur, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.26-31, 2018

Beden ve Cinsellik

in: İnsan Meselelerine Varoluşçu Bakışlar, İçöz Jak Ferhat, Editor, Aletheia Kitap, İstanbul, pp.93-105, 2017

Bağımlılığa Varoluşçu bakış

in: İnsan Meselelerine Varoluşçu Bakışlar, İçöz Jak Ferhat, Editor, Aletheia Kitap, İstanbul, pp.117-130, 2017

Zaman ve Amaç

in: İnsan Meselelerine Varoluşçu Bakışlar, İçöz Jak Ferhat, Editor, Aletheia Kitap, İstanbul, pp.325-336, 2017

Yeme Sorunları

in: İnsan Meselelerine Varoluşçu Bakışlar, İçö Jak Ferhat, Editor, Aletheia Kitap, İstanbul, pp.106-116, 2017

CİNSEL SORUNLAR VE NEDENLERİ

in: CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ, KURTMAN ERSANLI, HATİCE KUMCAĞIZ, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.1-11, 2016

ÜREME SAĞLIĞI VE SORUNLARI

in: CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ, KURTMAN ERSANLI, HATİCE KUMCAĞIZ, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.117-162, 2016

Ev Hanımlarının Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri

in: Atakum a Akademik Bir BakışYENİ ATAKUM, ŞİŞMAN, BEKİR, Editor, Uğur Ofset, Samsun, pp.381-387, 2016

Ev hanımlarının Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri

in: Atakum’xx a Akademik Bir Bakış YENİ ATAKUM, Bekir ŞİŞMAN, Editor, UĞUR OFSET, Samsun, pp.381-388, 2016

MOTİVASYON (GÜDÜLENME)

in: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ, CENGİZ ŞAHİN, Editor, NOBEL YAYINEVİ, Ankara, pp.357-372, 2016

ÜREME SİSTEMİ VE CİNSEL SAĞLIK

in: CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ, KURTMAN ERSANLI, HATİCE KUMCAĞIZ, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.87-115, 2016

Metrics

Publication

181

Citation (WoS)

87

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

114

H-Index (Scopus)

6

Citiation (TrDizin)

41

H-Index (TrDizin)

7

Project

27

Open Access

15
UN Sustainable Development Goals