Assoc. Prof. Fatma Münevver Şenduran


Devlet Konservatuvarı, Türk Müziği Bölümü

Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Music, Fine Arts

Education Information

2012 - 2019

2012 - 2019

Doctorate

Gazi University, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Türk Müziği (Dr), Turkey

2009 - 2011

2009 - 2011

Postgraduate

Sakarya University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Folklor Ve Müzikoloji (Yl) (Tezli), Turkey

1997 - 2001

1997 - 2001

Undergraduate

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

2019

2019

Doctorate

Türk mûsikîsinde kâr formunun yapısı ve değişimi üzerine inceleme

Gazi University, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Türk Müziği (Dr)

2011

2011

Postgraduate

Türk müziği devlet konservatuarlarında okutulan Türk sanat müziği ses eğitimi dersine yönelik bir öğretim modeli önerisi

Sakarya University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Folklor Ve Müzikoloji (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2012

2012

Tuna ve Karadeniz Bölgesinde Türk Romen Tarihi Dostlugu Sempozyumu

Other

Gazi Üniversitesi

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Music

Fine Arts

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Associate Professor

Ondokuz Mayis University, Devlet Konservatuvarı, Türk Müziği Bölümü

2018 - 2022

2018 - 2022

Lecturer

Ankara Haci Bayram Veli University, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Ses Eğitimi Bölümü

2012 - 2018

2012 - 2018

Lecturer

Gazi University, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Ses Eğitimi Bölümü

Managerial Experience

2023 - Continues

2023 - Continues

Head of Department

Ondokuz Mayis University, Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü

2019 - 2019

2019 - 2019

Deputy Head of Department

Ankara Haci Bayram Veli University

2016 - 2019

2016 - 2019

Head of Department

Ankara Haci Bayram Veli University

Non Academic Experience

2023 - 2023

2023 - 2023

Koro Şefi

Other Public Institution, TÜKIYE RADYO-TELEVIZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGÜ, TRT PERSONEL KOROSU

2017 - 2021

2017 - 2021

Koro Şefi

Other Public Institution, KAMU KURUMU NITELIGINDE MESLEK KURULUSLARI ILE KANUNLA KURULMUS DIGER KURUMLAR, Türk Sanat Müzigi Repertuvarı Egitimi

2017 - 2021

2017 - 2021

KORO ŞEFİ

TURKUAZ KÜLTÜR ve SANAT MERKEZİ

2017 - 2019

2017 - 2019

Koro Şefi

National Education Directorate, MEB, Türk Sanat Müzigi Repertuvarı Egitimi

2017 - 2019

2017 - 2019

EĞİTMEN

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

2008 - 2012

2008 - 2012

KORO ŞEFİ

Professional Chamber, SATSO TICARET VE SANAYI ODASI , S KORO SEFI, (Diger), SATSO TÜRK MÜZIGI TOPLULUGU

2008 - 2012

2008 - 2012

KORO ŞEFİ

SATSO TİCARET VE SANAYİ ODASI

2001 - 2012

2001 - 2012

Müzik Öğretmeni

National Education Directorate, MILLI EGITIM BAKANLIGI, Müzik Öğretmeni

2001 - 2012

2001 - 2012

ÖĞRETMEN

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

2001 - 2002

2001 - 2002

AKITLI SES SANATÇISI

Public Corporation, TÜKIYE RADYO-TELEVIZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGÜ, Türk Müziği

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Ses Eğitimi II

Undergraduate

Undergraduate

Türk Sanat Müziği Repertuvarı IV

Undergraduate

Undergraduate

Türk Sanat Müziği Repertuvarı II

Undergraduate

Undergraduate

Türk Sanat Müziği Ses Eğitimi II

Undergraduate

Undergraduate

Türk Sanat Müziği Repertuvarı VIII

Undergraduate

Undergraduate

Bitirme Projesi (Bireysel) II

Undergraduate

Undergraduate

Türk Müziği Kültürü II

Undergraduate

Undergraduate

Türk Sanat Müziği Repertuvarı VI

Undergraduate

Undergraduate

Türk Müziği Repertuvarı II

Undergraduate

Undergraduate

SES EĞİTİMİ VIII

Undergraduate

Undergraduate

TSM REPERTUVAR V

Undergraduate

Undergraduate

SES EĞİTİMİ VI

Undergraduate

Undergraduate

SES EĞİTİMİ IV

Undergraduate

Undergraduate

SES EĞİTİMİ V

Undergraduate

Undergraduate

SES EĞİTİMİ I

Undergraduate

Undergraduate

SES EĞİTİMİ III

Undergraduate

Undergraduate

SES EĞİTİMİ VII

Undergraduate

Undergraduate

Türk Müziği Repertuvarı VI

Undergraduate

Undergraduate

TSM TOPLU İCRA IV

Undergraduate

Undergraduate

SES EĞİTİMİ II

Undergraduate

Undergraduate

TSM REPERTUAR VI

Undergraduate

Undergraduate

TÜRK MÜZİĞİ İŞİTME OKUMA YAZMA IV

Undergraduate

Undergraduate

TÜRK MÜZİĞİ İŞİTME OKUMA YAZMA I

Undergraduate

Undergraduate

TÜRK MÜZİĞİ İŞİTME OKUMA YAZMA III

Undergraduate

Undergraduate

TÜRK MÜZİĞİ İŞİTME OKUMA YAZMA II

Undergraduate

Undergraduate

SES EĞİTİMİ III

Undergraduate

Undergraduate

SES EĞİTİMİ V

Undergraduate

Undergraduate

TÜRK MÜZİĞİ İŞİTME OKUMA YAZMA I

Undergraduate

Undergraduate

TÜRK MÜZİĞİ İŞİTME OKUMA YAZMA IV

Undergraduate

Undergraduate

TSM REPERTUVAR V

Undergraduate

Undergraduate

TSM REPERTUAR VI

Undergraduate

Undergraduate

TÜRK MÜZİĞİ İŞİTME OKUMA YAZMA II

Undergraduate

Undergraduate

SES EĞİTİMİ VII

Undergraduate

Undergraduate

SES EĞİTİMİ VIII

Undergraduate

Undergraduate

TÜRK MÜZİĞİ İŞİTME OKUMA YAZMA III

Undergraduate

Undergraduate

TSM REPERTUAR III

Undergraduate

Undergraduate

TSM REPERTUAR IV

Undergraduate

Undergraduate

SES EĞİTİMİ VI

Undergraduate

Undergraduate

TÜRK MÜZİĞİ KÜLTÜRÜ I

Undergraduate

Undergraduate

SES EĞİTİMİ I

Undergraduate

Undergraduate

TÜRK MÜZİĞİ KÜLTÜRÜ II

Undergraduate

Undergraduate

TOPLU İCRA II

Undergraduate

Undergraduate

SES EĞİTİMİ II

Undergraduate

Undergraduate

SES EĞİTİMİ VIII

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

TÜRKMENİSTAN MÜZİĞİNDE BAĞŞICILIK GELENEĞİ VE YOL KAVRAMI

ŞENDURAN F. M.

IX. Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu, Niğde, Turkey, 08 June 2022

Books & Book Chapters

2019

2019

KÂR-I KASR-I CENNET ve SERDÂB KASRI

Şenduran F. M.

in: MÜZİK KÜLTÜRÜNE DAİR ÇEŞİTLİ GÖRÜŞLER-III, Doç. Haluk Yücel Doç. Dr. Serda Türkel Oter, Editor, EĞİTİM YAYINEVİ, Konya, pp.77-94, 2019 Creative Commons License

Activities in Scientific Journals

2023 - Continues

2023 - Continues

TOBİDER INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES

Editor