General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Bölümü, Lojistik Ve Tedarik Zinciri Yönetimi Anabilimdalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Marketing