General Information

Institutional Information: Iletişim Fakültesi, Yeni Medya Ve Iletişim Tasarımı Bölümü
Research Areas: Advertising and Acquaint, Communication Sciences, Interactive Media Design