Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Şiddetin Sosyal Medyada Travmatik Dışavurumu: Ahlaki Panik Kavramı Ekseninde Netnografik Bir İnceleme

Şiddet ve Sosyal Travmalar Uluslararası Kongresi, Samsun, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.196-217

Ürün Yerleştirmede Renk ve Dizi Karakteri Üzerinden İlişkisel Sunum: İstanbullu Gelin Dizisi Örneği

2nd International Conference on New Trends in Communication :Entertainment and Product Placement, İstanbul, Turkey, 3 - 04 May 2018, pp.191-196

Türkiye’de Reklam Anlatısının Dijital Çağdaki Yapısal Dönüşümü

1stInternational Conference on New Trends in Communication, İstanbul, Turkey, 4 - 05 May 2017, pp.260-267

Reklamlarda Bir Anlatı Öğesi Olarak Kadın İmgesinin Kullanımı

4th International Congress on Social Sciences, China to Adriatic, Gaziantep, Turkey, 12 - 14 March 2017, pp.23

Books & Book Chapters

The Construction of the Social Roles Attached to Women in TV Commercials Through the Narrative

in: Narrative Theory and Therapy in the Post-Truth Era, Recep Yılmaz, Bozkurt Koç, Editor, IGI-Global, Hershey, pp.144-160, 2022

The Construction of the Social Roles Attached to Women in TV Commercials Through the Narrative

in: Narrative Theory and Therapy in the Post-Truth Era, Yılmaz Recep, Koç Bozkurt, Editor, IGI Global, Hershey, pp.144-160, 2022

Grandiose Mirrors of the Self: The Narcissistic Narrative in Ads

in: Narrative Theory and Therapy in the Post-Truth Era, Recep Yılmaz, Bozkurt Koç, Editor, IGI-Global, Hershey, pp.11-25, 2022

The Inter-Narrativity of “Life”: An Analysis of Tezer Ozlu's A Journey to the Edge of Life

in: Handbook of Research on Narrative Interactions, RECEP YILMAZ, Editor, IGI-GLOBAL, HERSHEY, pp.106-119, 2021

The Inter-Narrativity of “Life”: An Analysis of Tezer Ozlu's A Journey to the Edge of Life

in: Handbook of Research on Narrative Interactions, Yılmaz Recep, Editor, IGI Global, Hershey, pp.106-119, 2021

Meta-Narrative of Immigration: A Study on Migration and the Presentation of Immigration in Fatih Akin’xxs Films

in: Handbook of Research on Narrative Interactions, RECEP YILMAZ, Editor, IGI-GLOBAL, HERSHEY, pp.63-85, 2021

An Analytical Review on Fundamental Narrative Components and Their Reflections in Advertising

in: Handbook of Research on Narrative Advertising, YILMAZ RECEP, Editor, IGI-Global, Hershey, pp.1-12, 2019

The Concept of Metalepsis and Classifications of Metaleptic Uses in TV Commercials

in: Handbook of Research on Narrative Advertising, YILMAZ RECEP, Editor, IGI-Global, Hershey, pp.66-76, 2019

A Brief History of Storytelling: From Primitive Dance to Digital Narration

in: Handbook of Research on Transmedia Storytelling and Narrative Strategies, YILMAZ RECEP, ERDEM MEVLÜDE NUR, RESULOĞLU FİLİZ, Editor, IGI-Global, Hershey, pp.1-14, 2018

Reklamda Şiddet Kodlamaları Üzerine Bir İnceleme

in: Sanal Alem/Medya Şiddeti, Nurten Sargın, Editor, HEGEM YAYINLARI, Ankara, pp.370-381, 2018

Şiddetin Sosyal Medyada Travmatik Dışavurumu: Ahlaki Panik Kavramı Ekseninde Netnografik Bir İnceleme

in: Sanal Alem/Medya Şiddeti, NURTEN SARGIN, Editor, HEGEM YAYINLARI, Ankara, pp.193-216, 2018

Alternatif Reklam Ortamları

in: Gelenekselden Dijitale Reklam Mecraları, ÇAKIN ÖMER, Editor, Literatürk Yayınları, Konya, pp.256-274, 2018

Önsöz

in: Halkla İlişkilerden, Sosyal MedyadanTurizme: Transmedya Hikâyeciliği, ERCAN AKTAN, Editor, Literatürk, Konya, pp.5-7, 2018

Oyuniçi Reklamcılık ve Reklamoyunlar

in: Gelenekselden Dijitale Reklam Mecraları, ÇAKIN ÖMER, Editor, Literatürk Yayınları, Konya, pp.243-254, 2018

Sosyal Medya Çağında Türkiye’de Reklam ve Reklam Anlatıları

in: Sosyal Medya İletişimi, Erdem Taşdemir, Emre Ş. Aslan, Editor, Gece Kitaplığı, pp.91-114, 2017

Historical Transformation of the Advertising Narration in Turkey: From Stereotype to Digital Media

in: Narrative Advertising Models and Conceptualization in the Digital Age, YILMAZ RECEP, Editor, IGI-Global, Hershey, pp.133-152, 2017

A Model for Interactive Advertising Narration

in: Narrative Advertising Models and Conceptualization in the Digital Age, Yılmaz, Recep, Editor, IGI-Global, Hershey, pp.1-20, 2017

The Role of Social Media Strategies in Competitive Banking Operations Worldwide

in: Social Media and Networking Concepts Methodologies Tools and Applications, Information Resources Management Association, Editor, IGI-GLOBAL YAYINLARI, Hershey, pp.180-217, 2015

A Model for Mind-Device Dialectic and the Future of Advertising in the Social Media Age

in: Handbook of Research on Effective Advertising Strategies in the Social Media Age, Taşkıran Nurdan Öncel, Yılmaz Recep, Editor, IGI-Global, Hershey, pp.1-16, 2015

Dil, Söylem ve Liderlik

in: Liderlik ve Çağdaş Boyutları, Pınar Altıok Gürel, Recep Yılmaz, Editor, Derin Yayınları, İstanbul, pp.245-264, 2014

Liderlik Tipolojileri Üzerine Bir İnceleme

in: Liderlik ve Çağdaş Boyutları, Pınar Altıok Gürel, Recep Yılmaz, Editor, Derin Yayınları, İstanbul, pp.1-34, 2014

The Role of Social Media Strategies in Competitive Banking Operations Worldwide

in: Global Strategies in Banking and Finance, Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu, Editor, IGI-Global, New Jersey, pp.304-340, 2013

A Model Proposal for Advertising Aestheticization

in: Globalization and Governance in the International Political Economy, Ümit Hacıoğlu, Hasan Dinçer, Editor, IGI-Global, Hershey, pp.264-272, 2013

The Financial Implications of Corporate Social Responsibility in the Banking Sector

in: Managerial Issues in Finance and Banking, Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu, Editor, Springer, Londrina, pp.197-207, 2013

Meta Communication Concept and the Role of Mass Media in Knowledge Building Process for Distance Education

in: Meta Communication for Reflective Online Conversations Models for Distance Education, Uğur Demiray, Gülsün Kurubacak, T. Volkan Yüzer, Editor, IGI Global, HERSHEY, pp.249-264, 2011

İnsan Gerçekliği ve Medya: Gerçekliğin İnşasında Medyanın İşlevsel Konumu Üzerine Bir Çözümleme

in: Medya Eleştirileri 2007 Gerçeğin Dışındakiler, Can Bilgili, Nesrain Tan Akbulut, Editor, Beta Yayınları, İstanbul, pp.9-37, 2007

Metrics

Publication

56

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

7

H-Index (Scopus)

2

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals