Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Zoonotic Helminths of Laboratory Animals in Turkey.

10. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Samsun, Turkey, 16 December 2022

Turkey ticks and importance of zoonotics

Role of Veterinary Medicine in One Health Approach, Tirane, Albania, 27 March 2022, pp.31

Echinococcus multilocularis in Turkey

17. International Symposium, Prospects for the 3. Millenium Agriculture, Cluj-Napoca, Romania, 27 - 29 September 2018

Kızılırmak Deltası nda bir saz horozunda saptanan bit Amblycera Ischnocera türleri

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi & Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 5 - 09 October 2015

Türkiye de Echinococcus multilocularis in son konak tilkilerdeki yayılışı üzerine pilot çalışma

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi & Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 5 - 09 October 2015

Orta Karadeniz bölgesi ve Sivas ilinde ruminant atıklarında Toxoplasma gondii ve Neospora caninum enfeksiyonlarının tespiti

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokozis Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 5 - 09 October 2015

Tilkilerde dışkı bakısnda rastladığımız parazitler

19. Ulusal Parazitol Kong. ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokozis Semp, Erzurum, Turkey, 5 - 09 October 2015

Bir porsukta Meles meles rastlanan parazitler

19. Ulusal Parazitol Kong. ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokozis Semp., Erzurum, Turkey, 5 - 09 October 2015

Samsun ilinde köpeklerde kene kaynaklı bazı protozoer ve ricketsial enfeksiyonların tespiti

19. Ulusal Parazitol Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokozis Sempozyumu, İzmir, Turkey, 5 - 09 October 2015

Samsun İlinde Köpeklerde Kene Kaynaklı Bazı Protozoer ve Ricketsial Enfeksiyonların Tespiti

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis sempozyumu, Erzurum, Turkey, 5 - 09 October 2015

Türkiye de Echinoccus multilocularis in son konak tilkilerdeki yayılşı üzerine pilot çalışma

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokozis Semp, Erzurum, Turkey, 5 - 09 October 2015

Samsun yöresinde sık rastlanan ölümcül Fasciolosis gigantica olguları

19. Ulusal Parazitol Kong. ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokozis Semp, İzmir, Turkey, 5 - 09 October 2015

First clinical Strongyloides stercoralis case in diarrhea dog and its treatment in Turkey

The 14th International Symposium, Prospects for 3rd Millenium Agriculture, 24 - 26 September 2015

Samsun çocuk parklarında helmint kontaminasyonu

18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Denizli, Turkey, 29 September - 05 October 2013

Contamination with Toxocara spp of playgrounds in Samsun Turkey

12. International Symposium on Prospects for 3rd Millenium Agriculture, Cluj-Napoca, Romania, 26 - 28 September 2013

Seroprevalence of Dirofilaria immitis in stray dogs from Samsun Turkey

12. International Symposium on Prospects for 3rd Millenium Agriculture, Cluj-Napoca, Romania, 26 - 28 September 2013

Molecular and serelogical study of Leismania infantum in dogs from thwe middle black sea region

12th International Symposium ”Prospects for the 3rd Millennium Agriculture”, “Prospects for the 3rd Millennium Agriculture, 26 September 2013 - 28 January 2014, vol.12

Samsun Bölgesinde Dirofilaria spp nin yaygınlığı

17. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu, Kars, Turkey, 4 - 10 September 2011

Samsun yöresinde brucellosis yönünden negatif olan sığırlarda Neospora caninum seropozitifliği

17. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu, Kars, Turkey, 4 - 10 September 2011

Samsun da Paramphistomum spp un arakonağı ve amphistom larvaların mevsimsel durumu

17. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu, Kars, Turkey, 4 - 10 September 2011

Karadeniz Bölgesinde karacalarda görülen ektoparazitler

XV. Ulusal Parazitoloji Kongresi, KAYSERİ-ÜRGÜP, Turkey, 18 - 23 November 2007

Karacalarda sindirim sistemi nematodları

XV. Ulusal Parazitoloji Kongresi, KAYSERİ-ÜRGÜP, Turkey, 18 - 23 November 2007

Books & Book Chapters

Ticks of Turkey in health perspective

in: Diseases Transmitted by Tick, İşler Hacer, Özdemir Metin, Editor, Nova Science Publishers, New York, pp.361-370, 2021

Ungulatların Parazitleri

in: Veteriner Parazitoloji, Kader Yıldız, Editor, Medipress, pp.517-559, 2016

Antiparazitikler

in: Veteriner Parazitoloji, Yıldız K, Editor, Medipress, pp.723-742, 2016

Antiparazitikler

in: Veteriner Parazitoloji, Kader Yıldız, Editor, Medipress, pp.723-742, 2016

Culicidae (Sivrisnekler)

in: Arthropodoloji, Karaer, K.Z., Dumanlı, N., Editor, Medisan, Ankara, pp.173-181, 2015

Culicidae

in: Arthropodoloji, Zafer KARAER, Nazir DUMANLI, Editor, Medisan, Ankara, pp.173-182, 2015

Deney Hayvanlarının Paraziter Hastalıkları

in: Laboratuvar Hayvanları, , Editor, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları, pp.335-355, 2015

Culicidae (Sivrisinekler)

in: Arthropodoloji, , Editor, MEDİSAN, Ankara, pp.173-181, 2015

Deney Hayvanlarının Paraziter Hastalıkları

in: Laboratuar Hayvanları, AKSOY A, KOLBAKIR F, HOKELEK M , Editor, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları No: 132, Samsun, pp.335-355, 2010

Deney Hayvanlarının Paraziter Hastalıkları

in: Laboratuar Hayvanları, Aksoy A, Kolbakır F, Hökelek M, Editor, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, pp.335-355, 2010

Deney Hayvanlarının Paraziter Hastalıkları

in: Laboratuvar Hayvanları, Aksoy A, Kolbakır F, Hökelek M, Editor, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları No: 132, Samsun, pp.335-355, 2010