Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

-

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , vol.6, no.2, pp.26-39, 2010 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sözleşmeli Öğretmen Olmak: Bir Metafor Çalışması / Being a Contracted Teacher: A Metaphor Study

8. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES 2019), Ankara, Turkey, 7 - 09 November 2019

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN KÜLTÜREL DUYARLILIK YETERLİKLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA

VII. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Kırşehir, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.9-10

Ortaokul öğrencilerinin TEOG’tan LGS’ye metaforik algıları üzerine bir izlem çalışması

7. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Kırşehir, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.141-142

Ortaokul 8. sınıf öğrencilerin TEOG sınavına yönelik algılarının metaforlar yoluyla incelenmesi

6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.116-117

Examination of the Effects of Field Education on the Learning Styles of Prospective Teachers of Social Sciences

The International Congress on Education for the Future: Issues and ChallengesICEFIC 2015, 13 - 15 May 2015

Books & Book Chapters

Medya Okuryazarlığı Bağlamında Dijital Vatandaşlık Eğitimi

in: Vatandaşlık Bilgisi ve Eğitimi: Demokratik Vatandaşlık Eğitimi İçin Yeni Bir Yaklaşım, Dinç Erkan, Dere İlker, Üztemur Servet, Editor, Pegem Akademi, Samsun, pp.355-378, 2022

An Examination of the Relationship Between the Ecological Values of Prospective Social Studies Teachers and Their Attitude Towards Turkey’s Nuclear Energy Policing

in: Controversial Issues in Social Studies Education in Turkey: The Contemporary Debates (Research in Social Education), Elvan Günel, Editor, Information Age Publishing (IGS), North Carolina, pp.163-216, 2018

Sosyal Bilgilerde Web Teknolojisi Kullanımı

in: Eğitimde Web Teknolojilerinin Kullanımı, Ahmet Baytak, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.71-82, 2014