Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2020 - Continues Associate Professor

  Ondokuz Mayis University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

 • 2013 - 2020 Assistant Professor

  Ondokuz Mayis University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

 • 2007 - 2012 Research Assistant

  Ondokuz Mayis University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Farmakolojİ-Toksikoloji (veteriner) Anabilim Dalı

Managerial Experience

 • 2022 - Continues Rektörlük Kalite Komisyonu Üyesi

  Ondokuz Mayis University

 • 2022 - Continues Experimental Animals Ethics Committee Member

  Ondokuz Mayis University

 • 2021 - Continues Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Ondokuz Mayis University, Eczacılık Fakültesi

 • 2021 - Continues Fakülte Kurulu Üyesi

  Ondokuz Mayis University, Eczacılık Fakültesi

 • 2021 - Continues Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Ondokuz Mayis University, Veteriner Fakültesi

 • 2020 - 2023 Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

  Ondokuz Mayis University, Kenevir Araştırmaları Enstitüsü

 • 2015 - 2016 Assistant Director of the Institute

  Ondokuz Mayis University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Courses

 • Doctorate VFT733 Su Ürünlerinde İlaç Kullanımı

 • Doctorate VFT730 Farmasötik İlaç Şekilleri

 • Doctorate VFT714 Çevre Toksikolojisi

 • Doctorate VFT702 Toksikolojide Temel Kavram ve İlkeler

 • Doctorate İVFT703 Central Nervous System Drugs

 • Doctorate VFT708 Kemoterapötikler I

 • Undergraduate VET500 İNTÖRN EĞİTİMİ

 • Doctorate VFT726 Metaller ve Diğer İnorganik Zehirler

 • Postgraduate VFT622 Biyosidal Ürünler ve Pestisitlerin Halk Sağlığı Alanında Kullanımları Sustainable Development

 • Postgraduate VFT602 Merkezi Sinir Sitemi İlaçları

 • Postgraduate VFT607 Kemoterapötikler I