Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2020 - Continues Associate Professor

  Ondokuz Mayis University, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

 • 2021 - 2023 Associate Professor

  Varsova Üniversitesi, Şarkiyat Fakültesi, Türkoloji Ve Orta Asya Halkları Bölümü

 • 2019 - 2020 Assistant Professor

  Ondokuz Mayis University, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

 • 2016 - 2019 Research Assistant

  Ondokuz Mayis University, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

 • 2014 - 2016 Research Assistant

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

 • 2012 - 2014 Research Assistant

  Ondokuz Mayis University, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Managerial Experience

 • 2019 - Continues Erasmus Program Institutional Coordinator

  Ondokuz Mayis University, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

 • 2019 - 2021 Deputy Head of Department

  Ondokuz Mayis University, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Courses

 • Postgraduate Język Turecki

 • Undergraduate Język Turecki

 • Undergraduate Okul Deneyimi

 • Undergraduate Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi

 • Postgraduate Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde İlkeler

 • Postgraduate Anlama ve Anlatma Teknikleri

 • Undergraduate Anlatma Teknikleri II: Yazma Eğitimi

 • Undergraduate Yabancılara Türkçe Öğretimi

 • Undergraduate Anlama Teknikleri II: Yazma Eğitimi

 • Undergraduate Temel Bilgi Teknolojileri

 • Undergraduate Türkçenin Güncel Sorunları

 • Undergraduate Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Undergraduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri

 • Undergraduate Metin Bilgisi