Res. Asst. PhD Kadir ERENSOY


Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü


Research Areas: Poultry, Animal Husbandry, Genetic, Animal Welfare, Behavior and Ethics


Names in Publications: ERENSOY KADİR, ERENSOY K, ERENSOY K*

Email: kadir.erensoy@omu.edu.tr
Other Email: kadirerensoy@hotmail.com.tr
Mobile Phone: +90 532 654 9927
Office Phone: +90 362 312 1919 Extension: 1467
Web: https://avesis.omu.edu.tr/kadir.erensoy
Office: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Address: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, 55139 Atakum, Samsun

Metrics

Publication

87

Citation (WoS)

43

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

48

H-Index (Scopus)

5

Project

9

Open Access

21

Biography

He was born in Balıkesir Bandırma, after completing his primary, secondary and high school education in the same city, he started his undergraduate education at Ege University, Faculty of Agriculture, Department of Animal Science in 2007 and graduated in 2013. After completing his master's degree at Ondokuz Mayıs University Institute of Science and Technology in 2017, he began doctoral education in the same department and received Ph.D. in 2022. Since 2016, he has been working as a Research Assistant in Ondokuz Mayıs University, Faculty of Agriculture, Department of Animal Science.

Education Information

2017 - 2022

2017 - 2022

Doctorate

Ondokuz Mayis University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Zootekni (Dr), Turkey

2016 - 2017

2016 - 2017

Postgraduate

Ondokuz Mayis University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni (Yl) (Tezli), Turkey

2013 - 2016

2013 - 2016

Postgraduate

Ege University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Hayvan Yetiştirme (Yl) (Tezli), Turkey

2007 - 2013

2007 - 2013

Undergraduate

Ege University, Ziraat Fakültesi, Ziraat Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

2022

2022

Doctorate

Yerli etlik piliç ıslahında kullanılan hatlardan karşılıklı melezleme ile ebeveyn ve hibrit üretimi

Ondokuz Mayis University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Zootekni (Dr)

2017

2017

Postgraduate

Tam çevre denetimli yumurtlama kümesinde kümes içi çevre ile performans özellikleri arasındaki ilişkiler

Ondokuz Mayis University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni (Yl) (Tezli)

Research Areas

Poultry

Animal Husbandry

Genetic

Animal Welfare, Behavior and Ethics

Academic Titles / Tasks

2016 - Continues

2016 - Continues

Research Assistant

Ondokuz Mayis University, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü

Non Academic Experience

2021 - 2022

2021 - 2022

Researcher

INRAE (France's National Research Institute for Agriculture, Food and Environment)

Courses

Associate Degree

Associate Degree

Hayvan Davranışları ve Refahı

Associate Degree

Associate Degree

Hayvan Barınakları

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Kaz Yetiştiriciliğinde Entegrasyon Ve Sözleşmeli Üretim

BOZ M. A., ERENSOY K., UÇAR A., SARICA M.

10. Ulusal KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 13 - 15 November 2023

2023

2023

Etlik Piliçlerde Kan Serum Renginin Karkas ve Et Kalite Özellikleri ile İlişkisi

ERENSOY K., SARICA M., KARAÇAY N., GÜNGÖR E.

13. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 28 October 2023, pp.5-7

2023

2023

Etlik Piliçlerde Göğüs Eti Rengi ve Sertliği Kesim Öncesinde Tahmin Edilebilir mi?

ERENSOY K., ENİŞ Y., SARICA M., ÇAVDARCI H., ASLAN R., BABAOĞLU S., et al.

16. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 28 October 2023, pp.80-81

2023

2023

EFFECT OF GENOTYPE AND HOLDING DURATION ON SOME POST-HATCH TRAITS OF DAY-OLD BROILER PURE LINE CHICKS

ERENSOY K.

VII. International Congress on Domestic Animal Breeding, Genetics and Husbandry - 2023 (ICABGEH-23), Krakow, Poland, 18 - 20 September 2023, pp.74

2023

2023

Kaz Yumurtalarında Depo Süresince Isıtma ve Islatma Uygulamalarının Ağırlık Kaybı, Kuluçka Sonuçları ve Palaz Kalite Özelliklerine Etkisi

UÇAR A., BOZ M. A., ERENSOY K., SARICA M.

3. Uluslararası Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Kongresi (TURJAF), Malatya, Turkey, 13 - 16 September 2023

2023

2023

Dünya ve Türk Kültüründe Kazın Yeri ve Önemi

UÇAR A., ERENSOY K.

VI. TÜRKİYE KAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇALIŞTAYI VE KAZ GÜNÜ ETKİNLİĞİ, Ardahan, Turkey, 6 - 09 September 2023

2022

2022

The Effect of Egg Weight and Hatching System on Hatch time, Hatchability and Gosling Quality Traits in Turkish Geese

UÇAR A., BOZ M. A., ERENSOY K., SARICA M.

6 th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress, Kütahya, Turkey, 07 October 2022, pp.217

2022

2022

Performance of Anadolu-T broiler parent stock and their hybrids

ERENSOY K., SARICA M.

VI. International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress (TARGID), Kütahya, Turkey, 7 - 09 October 2022, pp.498-502

2021

2021

Effects of short period of incubation during egg storage and pre-warming on hatchability, hatch time and gosling quality traits of eggs from Turkish geese

UÇAR A., BOZ M. A., ERENSOY K., SARICA M.

II. International Congress of the Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, Cyprus (Kktc), 25 October 2021, pp.320

2020

2020

Effects of Light Intensity and Stocking Density on Egg Performance of Brown Laying Hens Reared in Conventional Cage

SARICA M., ERENSOY K., Noubandiguim M., DUR M., ASLAN R.

5th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Cong-ress, Tokat, Turkey, 01 October 2020, pp.152-158

2020

2020

Examination of the relationships between egg internal and external quality traits with the structural equation model

ABACI S. H., TUNÇ T., ÖNDER H., ERENSOY K., SARICA M.

IV. International Congress on Domestic Animal Breeding, Genetics and Husbandry (ICABGEH-2020), Samsun, Turkey, 12 August 2020, pp.93

2019

2019

Yerli kazlarda suni tohumlamanın döllülük ve kuluçka özelliklerine etkisi

BOZ M. A., BAŞ H., SARICA M., YAMAK U. S., CİLAVDAROĞLU E., ERENSOY K.

I. International Congress of Alternative Poultry and Ornamental Birds (IAPOC 2019), 8 - 10 November 2019

2019

2019

The effect of artificial insemination on fertility and hatching traits in local geese

BOZ M. A., BAŞ H., SARICA M., YAMAK U. S., CİLAVDAROĞLU E., ERENSOY K.

1. International Congress of Alternative Poultry and Ornamental Birds, Antalya, Turkey, 08 November 2019, pp.7-11

2019

2019

Relationship between transportation conditions and live weight after incubation in broiler pure lines of different feathering rates

ERENSOY K., Noubandiguim M., SARICA M., YAMAK U. S.

I. International Congress of the Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, Antalya, Turkey, 08 November 2019, pp.685-690

2019

2019

Fatty acids total and ındex value changes of different poultry species.

BOZ M. A., ÖZ F., YAMAK U. S., SARICA M., CİLAVDAROĞLU E., ERENSOY K.

XI. International Animal Science Conference, Nevşehir, Turkey, 20 - 22 October 2019, pp.388-392

2019

2019

Fatty acids total and index value changes of different poultry species

BOZ M. A., ÖZ F., YAMAK U. S., CİLAVDAROĞLU E., ERENSOY K.

11th International Animal Science Congress, Kapadokya, Turkey, 20 - 22 October 2019

2019

2019

The importance of sustainability poultry meat production in Turkey

SARICA M., ERENSOY K., YAMAK U. S.

International Agricultural Congress of Muş Plain, Muş, Turkey, 24 September 2019, pp.177-185

2019

2019

The Relationship between Metatarsus (shank) and Some Body Characteristics in Broiler Pure Line and Cross Genotypes

ERENSOY K., SARICA M., NOUBANDIGUIM M., YAMAK U. S., TEKGÜLER A., ÖZTEKİN Y. B., et al.

XVIII EUROPEAN SYMPOSIUM ON THE QUALITY OF EGGS AND EGG PRODUCTS AND XXIV EUROPEAN SYMPOSIUM ON THE QUALITY OF POULTRY MEAT, İzmir, Turkey, 23 - 26 June 2019, pp.145-149

2019

2019

Effect of different storage conditions on the change of egg quality traits of organic eggs

SARICA M., YAMAK U. S., ERENSOY K.

XVIII EUROPEAN SYMPOSIUM ON THE QUALITY OF EGGS AND EGG PRODUCTS AND XXIV EUROPEAN SYMPOSIUM ON THE QUALITY OF POULTRY MEAT, İzmir, Turkey, 23 - 26 June 2019, pp.98-103

2019

2019

Parental and growth traits of broiler pure lines and grandparent production studies

SARICA M., OĞUZHAN E., YETER B., CAMCI Ö., ÇAĞLAK S., ULUCAN O., et al.

5th International Poultry Meat Congress, Antalya, Turkey, 24 April 2019, pp.166-171

2018

2018

The false perceptions of slaughtering and halal certification in chicken meat production inTurkey

SARICA M., YAMAK U. S., ERENSOY K., NOUBANDIGUIM M., CILAVDAROGLU E.

10th International Animal Science Conference 25-27 October 2018-Antalya, Turkey, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2018, pp.186-193

2018

2018

Difficulties of taking supports and ethical committee approval in animal sciencestudies

SARICA M., YAMAK U. S., ERENSOY K.

10th International Animal Science Conference 25-27 October 2018-Antalya, Turkey, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2018, pp.194-198

2018

2018

The Effect of Production System and Slaughtering Age on Meat Quality of Guinea Fowls

BOZ M. A., YAMAK U. S., SARICA M., ÖZ F., ERENSOY K.

International Poultry Science Congress of WPSA Turkish Branch’2018, Niğde, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.619-622

2018

2018

Effect of breeder age on hatching traits under long term storage conditions

YAMAK U. S., ERENSOY K., CİLAVDAROĞLU E., ENGİN E., SARICA M.

International Poultry Science Congress of WPSA Turkish Branch’2018, Niğde, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.442-445

2018

2018

Effect of egg shell thickness and storage period on hatching traits of chicken eggs

YAMAK U. S., BOZ M. A., ERENSOY K., SARICA M.

International Poultry Science Congress of WPSA Turkish Branch’2018, 9 - 12 May 2018, pp.453-458

2018

2018

Performances of fast, medium and slow growing broiler chickens reared barn and free-range production systems

SARICA M., YAMAK U. S., BOZ M. A., ERENSOY K.

International Poultry Science Congress of WPSA Turkish Branch’2018, Samsun, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.197-201

2018

2018

Comparison of Embryo Development and Quality Characteristics of Uncontrolled Village Eggs and Commercial Eggs Produced in Different Seasons

SARICA M., ERENSOY K., Özsoy A.

International Poultry Science Congress of WPSA Turkish Branch’2018, Niğde, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.140144

2018

2018

Relations between welfare and health of laying hens in cage system

ERENSOY K., SARICA M., YAMAK U. S.

International poultry Science Congress of WPSA Turkish Branch, Turkey, 9 - 12 May 2018

2017

2017

Çevre Denetimli Yumurta Üretim Kümesinde Hissedilen Sıcaklık ile Yumurta Kalitesi Arasındaki İlişkiler

ERENSOY K., ALTAN A. M., SARICA M., BAYRAKTAR Ö. H.

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable DevelopmentSeptember, Isparta, Turkey, 21 - 24 September 2017, pp.477-478

2017

2017

The Effects of Production System, Slaughter Age and Gender on Some Meat Quality Traits in Partridges (Alectoris Chukar)

BOZ M. A., SARICA M., YAMAK U. S., ÖZ F., ERENSOY K.

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Isparta, Turkey, 21 - 24 September 2017, pp.479-480

2017

2017

Çevre denetimli yumurta üretim kümesinde hssedilen sıcaklık ile yumurta kalitesi arasındaki ilişkiler. (Relationship between sensible temperature and egg quality in environmentally controlled house).

ERENSOY K., ALTAN A. M., SARICA M., BAYRAKTAR Ö. H.

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development. September 21-24, Isparta, Turkey, Isparta, Turkey, 21 - 24 September 2017, vol.2, pp.477-478

2017

2017

Some Meat Quality Traits of Ducks Reared in Two Different Production Systems

YAMAK U. S., BOZ M. A., SARICA M., ERENSOY K.

8th Balkan Animal Science Conference Balnimalcon 2017, Prizren, Serbia, 6 - 08 September 2017, pp.73

2016

2016

Etlik Piliç Gübresinden Biyogaz ve Elektrik Üretim Potansiyeli

ERENSOY K., BAYRAKTAR Ö. H., ALTAN A. M.

Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, Turkey, 5 - 08 October 2016

2015

2015

International Standards on Organic Broiler Production in Developing Count-ries: Turkey Case

ERENSOY K., BAYRAKTAR Ö. H., ŞEREMET TUĞALAY Ç.

3th International Poultry Meat Congress, Antalya, Turkey, 22 April 2015, pp.220-224

Books & Book Chapters

2023

2023

EGG QUALITY OF POULTRY REARED IN ALTERNATIVE PRODUCTION SYSTEMS

ERENSOY K., SARICA M.

in: WELFARE AND CURRENT APPROACHES IN FARM ANIMALS , TÜFEKCİ HACER, BOZ MEHMET AKİF, TAŞKESEN HULÜSİ OZAN, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.245-260, 2023

2023

2023

THE USE OF NEW GENERATION TECHNOLOGIES IN DETERMINING ANIMAL WELFARE AND BEHAVIORS IN CATTLE (Bos taurus), DOMESTIC SHEEP (Ovis aries) AND POULTRY

AKDAĞ A., OKUYUCU İ. C., ERENSOY K.

in: WELFARE AND CURRENT APPROACHES IN FARM ANIMALS, TÜFEKÇİ HACER, BOZ MEHMET AKİF, TAŞKESEN HULÜSİ OZAN, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.67-86, 2023

2022

2022

Kanatlı Yetiştiriciliğinde Alternatif Üretim Sistemleri ve İklim Değişikliği

ERENSOY K., BOZ M. A.

in: Hayvansal Üretim ve İklim Değişikliği, Dr. Öğr. Üyesi Hacer TÜFEKCİ, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.191-208, 2022

Supported Projects

2018 - 2019

2018 - 2019

Yerli Irk kazlarda suni tohumlamanın döllülük ve kuluçka özelliklerine etkisi

Project Supported by Higher Education Institutions

ERENSOY K.

Activities in Scientific Journals

2022 - Continues

2022 - Continues

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE: FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY

Editor

2022 - Continues

2022 - Continues

FRONTIERS IN VETERINARY SCIENCES

Assistant Editor/Section Editor

Scientific Refereeing

December 2023

December 2023

POULTRY SCIENCE

SCI Journal

December 2023

December 2023

POULTRY SCIENCE

SCI Journal

December 2023

December 2023

APPLIED ANIMAL BEHAVIOUR SCIENCE AN INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL REPORTING ON THE APPLICATION OF ETHOLOGY TO ANIMALS USED BY MAN

SCI Journal

May 2023

May 2023

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES

SCI Journal

May 2023

May 2023

TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION

SCI Journal

April 2023

April 2023

VETERINARY RESEARCH COMMUNICATIONS

SCI Journal

December 2022

December 2022

TRANSACTIONS OF THE ASABE

SCI Journal

November 2022

November 2022

ANNALS OF ANIMAL SCIENCE

SCI Journal

October 2022

October 2022

APPLIED ANIMAL BEHAVIOUR SCIENCE AN INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL REPORTING ON THE APPLICATION OF ETHOLOGY TO ANIMALS USED BY MAN

SCI Journal

October 2022

October 2022

ANNALS OF ANIMAL SCIENCE

SCI Journal

September 2022

September 2022

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE: FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY

Other Indexed Journal

May 2022

May 2022

JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH

SCI Journal

March 2021

March 2021

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE: FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY

Other Indexed Journal

February 2021

February 2021

ANNALS OF ANIMAL SCIENCE

SCI Journal

Mobility Activity

2021 - 2022

2021 - 2022

Research Scholarship Program

Scientific Research

INRAE (Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement), FranceCitations

Total Citations (WOS): 51

h-index (WOS): 4

Scientific Research / Working Group Memberships

2023 - Continues

2023 - Continues

Wg 1 - Ca22112 - European Network On Livestock Phenomics (Eu-Lı-Phe)

https://www.cost.eu/actions/CA22112/

COST Association, Belçika

2023 - Continues

2023 - Continues

Wg 2 - Ca22112 - European Network On Livestock Phenomics (Eu-Lı-Phe)

https://www.cost.eu/actions/CA22112/

COST Association, Belçika