Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

First molecular evidence of Leishmania spp. in conjunctival swabs of cats from Black Sea Region of Turkey.

Animal Leishmaniosis International Veterinary Event (ALIVE), Malaga, Spain, Malaga, Spain, 31 March 2022, pp.109-111

Molecular Characterization of Antibiotic Resistance in Yersinia Ruckeri İsolates

3rd International Congress on Advances in Veterinary Science and Technics (ICAVST), 5 - 09 September 2018

Molecular Characterization of Antibiotic Resistance in Yersinia ruckeri isolates.

3rd International Congress on Advances in Veterinary Science and Technics (ICAVST), 5 - 09 September 2018

Samsun as a New Locality for Canine Leishmaniasis from the Black Sea Region.

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), Ankara, Turkey, 26 - 27 April 2018, pp.12-13

QNRS Positivity among Aeromonas Species Isolated from Fish and Water in Turkey

Conference of the International Journal of Arts Sciences, Paris, France, 10 - 13 April 2017, vol.10, pp.185-186

Siraz Balığı Capoeta tinca Heckel 1843 da yeni bir tür kaydı Myxobolus anatolicus Pekmezci et al 2014

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, 5-9 Ekim 2015, Turkey, 5 - 09 October 2015

Orta Karadeniz bölgesi ve Sivas ilinde ruminant atıklarında Toxoplasma gondii ve Neospora caninum enfeksiyonlarının tespiti

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokozis Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 5 - 09 October 2015

Samsun ilinde köpeklerde kene kaynaklı bazı protozoer ve ricketsial enfeksiyonların tespiti

19. Ulusal Parazitol Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokozis Sempozyumu, İzmir, Turkey, 5 - 09 October 2015

Samsun İlinde Köpeklerde Kene Kaynaklı Bazı Protozoer ve Ricketsial Enfeksiyonların Tespiti

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis sempozyumu, Erzurum, Turkey, 5 - 09 October 2015

Occurence of Anisakis simplex sensu stricto in imported Atlantic mackerel Scomber scombrus represents a risk for Turkish consumers

9th International Symposium on Fish Parasites, Valensiya, Spain, 31 August - 04 September 2015, pp.146

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Bazı Kan Emici Sineklerde Arbovirusların Araştırılması

. XI .Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Turkey, 21 - 24 October 2014

Samsun çocuk parklarında helmint kontaminasyonu

18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Denizli, Turkey, 29 September - 05 October 2013

Contamination with Toxocara spp of playgrounds in Samsun Turkey

12. International Symposium on Prospects for 3rd Millenium Agriculture, Cluj-Napoca, Romania, 26 - 28 September 2013

Seroprevalence of Dirofilaria immitis in stray dogs from Samsun Turkey

12. International Symposium on Prospects for 3rd Millenium Agriculture, Cluj-Napoca, Romania, 26 - 28 September 2013

Molecular and serelogical study of Leismania infantum in dogs from thwe middle black sea region

12th International Symposium ”Prospects for the 3rd Millennium Agriculture”, “Prospects for the 3rd Millennium Agriculture, 26 September 2013 - 28 January 2014, vol.12