Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

FERDİ SPORLARLA İLGİLENEN SPOR FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI

EGE 2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, İzmir, Turkey, 12 June 2023, pp.330-336

ANTİK YUNANDA SPOR OYUNLARINDA KADIN YARIŞMACILAR

CUMHURIYET 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Ankara, Turkey, 23 April 2023, pp.276-281

ANTİK OLİMPİYATLARDA SEYİRCİLER VE RİTÜELLER

CUMHURIYET 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Ankara, Turkey, 23 April 2023, pp.282-287

ANTİK YUNAN FESTİVAL OYUNLARINDA RİTÜELLER ÜZERİNE

XIII. INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL RESEARCH AND BEHAVIORAL SCIENCES, Antalya, Turkey, 24 March 2023, pp.50-53

ANTİK OLİMPİYATLARIN BAŞLANGICI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

XIII. INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL RESEARCH AND BEHAVIORAL SCIENCES, Antalya, Turkey, 24 March 2023, pp.54-58

AMATÖR FUTBOLCULARDA İMGELEME DURUMLARININ CİNSİYET ve YAŞ KATEGORİSİNE GÖRE ARAŞTIRILMASI

INTERNATIONAL EUROASIA Congress on Scientific Researches and Recent Trends 10, Baku, Azerbaijan, 16 February 2023, pp.154-159

SPORUN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AHLAKİ OLGUNLUK DÜZEYİNDEKİ ROLÜ

INTERNATIONAL EUROASIA Congress on Scientific Researches and Recent Trends 10, Baku, Azerbaijan, 17 February 2023, pp.522-527

KOKULE ve KRIKARA VATITA GELENEKSEL GÜREŞLERİ ve TÜRK GELENEKSEL GÜREŞLERİ İLE BENZERLİKLERİ

INTERNATIONAL EUROASIA Congress on Scientific Researches and Recent Trends 10, Baku, Azerbaijan, 17 February 2023, pp.625-630

SPOR FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN CİNSİYET, YAŞ KATEGORİSİ VE OKUDUKLARI BÖLÜMLERE GÖRE İLETİŞİM BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

INTERNATIONAL EUROASIA Congress on Scientific Researches and Recent Trends 10, Baku, Azerbaijan, 17 February 2023, pp.597-601

SORRO GELENEKSEL GÜREŞİ VE TÜRK GELENEKSEL GÜREŞLERİ İLE BENZERLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

INTERNATIONAL EUROASIA Congress on Scientific Researches and Recent Trends 10, Baku, Azerbaijan, 17 February 2023, pp.631-636

BANGLADESH TRADITIONAL WRESTLING BOLI KHELA OR BALI KEHELA

6th INTERNATIONAL AFRICAN CONFERENCE ON CURRENT STUDIES, Tripoli, Greece, 10 February 2023

NUBA GÜREŞİ VE TÜRKİYE’DEKİ GÜREŞLERLE BENZERLİK VE FARKLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI

XI. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 4 November - 29 December 2022, pp.343-349

MAABZA GÜREŞ VE TÜRK GÜREŞLERİ İLE BENZERLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

XI. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 4 November - 29 December 2022, pp.337-342

EQUESTRIAN SPORT OF ANCIENT EGYPT PHARAOHS PERIOD AND ITS REFLECTIONS

APPLICATIONS OF TRADITIONAL EQUESTRIAN SPORTS IN THE WORLD, Ankara, Turkey, 20 June 2022, pp.215-236

KOKOWA VEYA KOKAWA GÜREŞİ VE TÜRK GÜREŞLERİ KARŞILAŞTIRILMASI

XI. ULUSLARARASI TÜRK HALKLARININ GELENEKSEL SPOR OYUNLARI, 04 November 2022

Boers Güreşi Ve Türk Güreş Stilleri İle Benzerliklerinin Araştırılması

XI. ULUSLARARASI TÜRK HALKLARININ GELENEKSEL SPOR OYUNLARI, Gaziantep, Turkey, 04 November 2022

CROCHE GELENEKSEL GÜREŞ VE BENZERLİK GÖSTERDİĞİ SPORLARIN BELİRLENMESİ

XI. ULUSLARARASI TÜRK HALKLARININ GELENEKSEL SPOR OYUNLARI, Gaziantep, Turkey, 04 December 2022, pp.286-291

LAAMB GÜREŞ VE TÜRKLERDEKİ GÜREŞLERLE BAĞLANTILARI

XI. ULUSLARARASI TÜRK HALKLARININ GELENEKSEL SPOR OYUNLARI, Gaziantep, Turkey, 04 November 2022, pp.305-312

SEDANTER VE SPOR YAPAN BİREYLERİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN BAZI PARAMETRELERE GÖRE ARAŞTIRILMASI

3. ULUSLARARASI SPOR VE SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 10 - 11 November 2022

EVALA GÜREŞ VE TÜRK GÜREŞLERİ İLE BENZER YÖNLERİNİN ARAŞTIRILMASI

XI. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 4 November - 29 December 2022, pp.320-326

AMABVI GELENEKSEL GÜREŞ VE TÜRK GÜREŞLERİ İLE BENZERLİKLERİ

XI. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 4 November - 29 December 2022, pp.268-272

BOERS GÜREŞİ VE TÜRK GÜREŞ STİLLERİ İLE BENZERLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

XI. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 4 November - 29 December 2022, pp.273-279

BOREH GÜREŞİ VE TÜRK GELENEKSEL GÜREŞLERİ İLE BENZERLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

XI. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 4 November - 29 December 2022, pp.280-285

KANARYA ADALARI GELENEKSEL GÜREŞİ

XI. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 4 November - 29 December 2022, pp.292-297

KONGODA LİBANDA GÜREŞ VE GÜNÜMÜZ SPORLARINI ETKİLEMESİ

XI. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 4 November - 29 December 2022, pp.313-318

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME DAVRANIŞLARI

8.ULUSLARARASI BİLİM KÜLTÜR VE SPOR KONGRESİ, Cyprus (Kktc), 17 - 20 May 2022, pp.148

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE BENLİK SAYGISININ ARAŞTIRILMASI

V. INTERNATIONAL "BAŞKENT" CONGRESS ON PHYSICAL, SOCIAL AND HEALTH SCIENCES PROCEEDINGS BOOK, Ankara, Turkey, 11 - 12 June 2022, pp.154-160

DEĞİŞİK FAKÜLTE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET KULLANIMININ CİNSİYET, SPOR YAPMA DURUMU VE AİLE YAPISINA GÖRE ARAŞTIRILMASI

V. INTERNATIONAL "BAŞKENT" CONGRESS ON PHYSICAL, SOCIAL AND HEALTH SCIENCES, Ankara, Turkey, 11 June 2022, pp.571-577

INVESTIGATION OF SELF-ESTEEM IN FACULTY OF SPORT SCIENCES STUDENTS

V. INTERNATIONAL "BAŞKENT" CONGRESS ON PHYSICAL, SOCIAL AND HEALTH SCIENCES, Ankara, Turkey, 11 June 2022, pp.154-160

Korona Virüs Salgını Sürecinde Erişkinlerde Öfke Düzeylerinin Araştırılması

15. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 23 May 2022, pp.817-828

Korona Virüs Salgını Sürecinde Erişkinlerde Depresyon ve Anksiyete Durumlarının Araştırılması

15. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 23 May 2022, pp.803-816

Korona Virüs Salgını Sürecinde Sosyal Medya Takibine Göre Umutsuzluk Düzeylerinin Araştırılması

15. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 23 May 2022, pp.794-802

FARKLI YAŞ VE GELİR DÜZEYİNDEKİ KADIN VE ERKEKLERİN ÖZEL SPOR MERKEZLERİNDEN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS DEDICATED TO THE 30TH ANNIVERSARY OF BAKU EURASIA UNIVERSITY, Baku, Azerbaijan, 27 April 2022, vol.30, pp.1532-1538

AMATÖR YARIŞMACI SPORCULARIN ANTRENÖRLERİNİN DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS DEDICATED TO THE 30TH ANNIVERSARY OF BAKU EURASIA UNIVERSITY, Baku, Azerbaijan, 27 April 2022, vol.30, pp.1465-1470

Sedanter ve Spor Eğitimli Üniversite Öğrencilerinde Sigaranın Uyku kalitesine Etkisinin Araştırılması

8.ULUSLARARASI BİLİM KÜLTÜR VE SPOR KONGRESİ, Girne, Cyprus (Kktc), 17 - 20 May 2022, pp.71-77

Korona Virüs Salgınının Genç İnsanlarda Depresyon Düzeyi Üzerine Etkisinin Araştırılması

15. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 23 May 2022, vol.2, pp.783-793

EFFICIENCY BY GENDER AND ACTIVITY LEVEL IN SLEEP QUALITY IN SPORTEDUCATIONAL UNIVERSITY STUDENTS

8. ÇUKUROVA ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Adana, Turkey, 15 April - 17 May 2022, pp.966-974

ÜNİVERSİTELİ SPORCULARDA YENİ TİP KORONA VİRÜS SÜRECİNDE BESLENME ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ

V. INTERNATIONAL NEW YORK ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, New York, United States Of America, 23 - 24 April 2022, pp.620-625

INVESTIGATION OF NUTRITION HABITS IN THE NEW TYPE CORONAVIRUS PROCESS IN UNIVERSITY ATHLETES

5TH INTERNATIONAL NEW YORK ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, New York, United States Of America, 23 April 2022, pp.620-625

SEDANTER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE UYKU KALİTESİNDE CİNSİYET VE AKTİVİTE SEVİYESİNE GÖRE UYKU VERİMLİLİĞİ

2. ULUSLARARASI SPOR VE SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 09 April 2022

INVESTIGATION OF PERCEPTION OF DEATH IN SPORTS SCIENCES FACULTY STUDENTS IN THE CORONA VIRUS PROCESS

8TH INTERNATIONAL ISTANBUL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, İstanbul, Turkey, 12 March 2022, pp.367-372

KORONA VİRÜS SÜRECİNDE SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE ÖLÜM KAYGISININ ARAŞTIRILMASI

8TH INTERNATIONAL ISTANBUL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, İstanbul, Turkey, 12 March 2022, pp.373-377

KORONA VİRÜS SÜRECİNDE SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE ÖLÜM ALGISININ ARAŞTIRILMASI

8. INTERNATIONAL ISTANBUL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, İstanbul, Turkey, 12 - 13 March 2022, pp.304-308

HİNT MİTOLOJİSİNDE SPOR VE GÜREŞ

X. Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları, Kahramanmaraş, Turkey, 5 - 07 November 2021, pp.107-115

Eski Mısır Ve Roma Sporunun Karşılaştırılması Ve Günümüze Yansımaları

14. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri, Rize, Turkey, 29 October 2021

Sümer, Mısır, Yunan, Roma, Çin Ve Mezoamerikan Topluluklarında Spor

14. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri, Rize, Turkey, 29 October 2021, pp.1732-1738

Spor İle Din İlişkisi Ve Antik Olimpiyatların Din İle Bağlantısı

14. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri, Rize, Turkey, 29 October 2021, pp.1707-1715

Eski Mısır Sporları Hakkında Bazı Gerçekler Ve Skyball Oyunu

14. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri, Rize, Turkey, 29 October 2021, pp.1716-1721

AMATÖR VE PROFESYONEL SPORCULARDA KORONAVİRÜSE YAKALANMA KAYGILARININ ARAŞTIRILMASI

1 M İ L L E T , 6 D E V L E T , O R T A K M E D Y A ( T Ü R K Ç E K O N U Ş A N Ü L K E L E R İ N M E D Y A P L A T F O R M U ) U L U S L A R A R A S I S O S Y A L V E B E Ş E R İ B İ L İ M L E R K O N G R E S İ, Baku, Azerbaijan, 17 November 2021, pp.409-416

INVESTIGATION OF DEATH ANXIETY OF YOUNG PEOPLE IN THE CORONAVIRUS PROCESS

1 M İ L L E T , 6 D E V L E T , O R T A K M E D Y A ( T Ü R K Ç E K O N U Ş A N Ü L K E L E R İ N M E D Y A P L A T F O R M U ) U L U S L A R A R A S I S O S Y A L V E B E Ş E R İ B İ L İ M L E R K O N G R E S İ, Baku, Azerbaijan, 17 November 2021, pp.400-408

ERKEK ÖĞRENCİLERDE SPOR EĞİTİMİNİN UYKU KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

AL FARABI 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Malatya, Turkey, 16 November 2021, pp.31-39

KORONAVİRÜS SALGIN SÜRECİNDE GENÇ İNSANLARIN İYİ OLUŞ DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI

AL FARABI 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Malatya, Turkey, 16 November 2021, pp.40-46

Hint Mitolojisinde Spor ve Güreş

X . Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 05 November 2021, pp.107-115

Mezopotamya’da Spor ve Gılgamış Destanındaki Güreş Üzerine Düşünceler.

X . Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 05 November 2021, pp.204-209

Bazı Filozofların Beden Eğitimi, Jimnastik ve Sporla İlgili Görüşleri

X . Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 05 November 2021, pp.166-172

Mitolojik Düşünlerin Günümüz Futbol Kulüplerinin Logo Ve Sembol Seçimindeki Etkileri

X . Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 05 November 2021, pp.211-216

Hz. Muhammed’in Güreş Yapması ve Müslümanlara Yansımaları

X . Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 05 November 2021, pp.130-136

Hz. Yakup’un Güreşinin Düşündürdükleri

X . Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 05 November 2021, pp.182-188

Eski Çin Halklarında Güreş Sporu ve Yansımaları

X . Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 05 November 2021, pp.154-159

Yunan Mitolojisinde Spor ve Yansımaları

X . Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 05 November 2021, pp.160-1165

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF THE CORONA VIRUS OUTBREAK ON PATIENCE TENDENCIES

EUROASIA Congress on Scientific Researches and Recent Trends-VIII, Zambales, Philippines, 02 August 2021, pp.227-234

INVESTIGATION OF PERCEIVED STRESS LEVELS IN INDIVIDUAL AND TEAM ATHLETES DURING THE CORONA VIRUS EPIDEMIC PROCESS

KARABAGH INTERNATIONAL CONGRESS OF MODERN STUDIES IN SOCIAL AND HUMAN SCIENCES, Karabagh, Azerbaijan, 17 July 2021, pp.302-309

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF SPORTS ON SLEEP QUALITY IN UNIVERSITY STUDENT WOMEN

INTERNATIONAL PARIS CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES-VI, Paris, France, 09 July 2021, pp.630-636

SPORA BAĞIMLILIĞIN DEĞIŞIK FAKTÖRLERE GÖRE ARAŞTIRILMASI

VI. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Kyiv, Ukraine, 04 June 2021, pp.484-489

KORONA VİRÜS SALGINI SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN STRES DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI

VI. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Kyiv, Ukraine, 04 June 2021, pp.476-483

ÜNIVERSITELI SPORCU ÖĞRENCILERDE GENEL MARKA KAVRAMINA YÖNELIK TUTUMLARIN ARAŞTIRILMASI

AL -FARABI 9th International Conference on Social Sciences, Nahcivan, Azerbaijan, 02 May 2021, pp.543-548

TAKIM VE BİREYSEL SPORCULARIN ANTRENÖRLERİNİN DAVRANIŞLARINI ALGILAMA DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

AL -FARABI 9th International Conference on Social Sciences, Nahcivan, Azerbaijan, 2 - 04 May 2021, pp.537-542

ANTİK ÇAĞ ÇOKLU SPOR OYUNLARI

IX. TÜRK HALKLARININ GELENEKSEL SPOROYUNLARI, Bishkek, Kyrgyzstan, 29 - 30 November 2020, pp.298-306

SELÇUKLU TÜRKLERİNDE GÜREŞ FAALİYETLERİ VE YANSIMALARI

IX. TÜRK HALKLARININ GELENEKSEL SPOROYUNLARI, Bishkek, Kyrgyzstan, 29 - 30 November 2020, pp.283-288

SELÇUKLULARDA ATLI SPORLAR VE YANSIMALARI

IX. TÜRK HALKLARININ GELENEKSEL SPOROYUNLARI, Bishkek, Kyrgyzstan, 29 - 30 November 2020, pp.95-102

SELÇUKLU TÜRKLERİNDE AVCILIK VE SPORDAKİ YANSIMALARI

IX. TÜRK HALKLARININ GELENEKSEL SPOROYUNLARI, Bishkek, Kyrgyzstan, 29 - 30 November 2020, pp.103-108

Antiquity multisport games.

IX. Uluslararası Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu., Kyrgyzstan, 29 November 2020

SELÇUKLU TÜRKLERİNDE SPOR FAALİYETLERİOLARAK ATICILIK VE OKÇULUK

IX. TÜRK HALKLARININ GELENEKSEL SPOROYUNLARI, Bishkek, Kyrgyzstan, 29 - 30 November 2020, pp.276-282

KORONAVİRÜS SALGINININ SPOR EKONOMİSİNE ETKİSİ

13. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, Rize, Turkey, 6 - 08 November 2020, pp.1952-1959

KORANA VİRÜS SALGINININ SPORCULARA ETKİSİNİN PERFORMANS YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

13. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, Rize, Turkey, 6 - 08 November 2020, pp.1946-1951

KORONA VİRÜS SÜRECİNDE FARKLI BRANŞ SPORCULARINDA DEPRESYON DÜZEYLERİ

13. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 6 - 08 November 2020, pp.1941-1945

YÜZME HAVUZLARI VE FİTNESS MERKEZLERİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

1. INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, Baku, Azerbaijan, 21 - 22 August 2020, pp.233-239

ELİT GÜREŞÇİLERDE GEÇİRİLEN SAKATLIKLARIN ÖNEM DERECELERİNİN ARAŞTIRILMASI

1. INTERNATIONALBAKU SCIENTIFICRESEARCHESCONFERENCE, Baku, Azerbaijan, 21 - 22 August 2020, pp.224-232

COMPARISON OF THE IMAGINATION STATUS OFSPORTS TRAINED TEAM AND INDIVIDUALATHLETES

2. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ONINTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES, Ankara, Turkey, 4 - 05 July 2020, pp.713-723

ANALYSIS OF AGGRESSION LEVELS IN HIGH SCHOOL AND UNIVERSITY STUDENTS

2. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ONINTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES, Ankara, Turkey, 4 - 05 July 2020, pp.724-729

TAKIM VE MÜCADELE SPORCULARINDA CİNSİYETE VE SPOR YAŞINA GÖRE İLETİŞİM BECERİLERİ

12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, Rize, Turkey, 5 May - 05 July 2020, pp.1300-1306

KORONA VİRÜS SALGINI SÜRECİNDE İNSANLARIN DEPRESYON VE ANKSİYETE DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI

12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, Rize, Turkey, 5 - 07 May 2020, pp.1274-1284

KORONA VİRÜS SALGINI SÜRECİNDE İNSANLARIN UMUTSUZLUKDÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI

12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, Rize, Turkey, 5 - 07 May 2020, pp.1294-1299

SPOR EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN ÖĞRENCİLERDE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMLERİ DAVRANIŞLARI

Book of Proceedings 12th International Sports Community Symposium, Rize, Turkey, 5 - 07 May 2020, pp.182-188

AMATÖR SPORCULARDA YARIŞMASAL DURUMLULUK KAYGI DURUMLARI

III. International Congress of Physical Education, Sport, Recreation and DanceJune 13th- 14th, 2020, İstanbul Aydın University, İstanbul, Turkey, İstanbul, Turkey, 13 - 14 June 2020, pp.116-122

COVİD 19 VE SPORDA BAĞIŞIKLIKSİSTEMİ: SERBEST RADİKALLER VE ANTİOKSİDAN SİSTEMİ ARASINDAKİ DENGESİZLİK

6th INTERNATIONALEUROASIACongress on Scientific Researches and Recent Trends, Baku, Azerbaijan, 18 - 20 May 2020, pp.422-429

KORONA VİRÜS SALGINI SÜRECİNDE BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE TÜKENMİŞLİK DUYGULARININ ARAŞTIRILMASI

12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, Rize, Turkey, 5 - 07 May 2020, pp.1285-1293

AMATÖR FUTBOLCULARIN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DURUMLULUK VE SÜREKLİ KAYGIDURUMLARININ ARAŞTIRILMASI

17. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 - 16 November 2019, pp.37-42

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE STRES DÜZEYİ VE BENLİK TASARIMI İLİŞKİSİ

17. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 - 16 November 2019, pp.30-36

Farklı Fakültelerde Okuyan Kadın Öğrencilerin Vücut İmajlarının İncelenmesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası100.Yıl Eğitim Sempozyumu, Samsun, Turkey, 26 - 28 October 2019

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AHLAKTAN UZAKLAŞMA EĞİLİMLERİ

17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 November 2019, pp.2859-2866

Spor Eğitimli Üniversite Öğrencilerinde Fairplay Davranışları

4. Uluslararası Avrasya Spor Eğitim ve Toplum Kongresi, Denizli, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.683-693

Amatör Futbolcuların Eğitim Durumuna Göre Durumluluk ve Sürekli Kaygı Durumlarının Araştırılması

17 th İnternational Sport Sciences Congress, Antalya, Turkey, 13 - 16 November 2019, pp.37-42

Üniversite Öğrencilerinde Stres Düzeyi ve Benlik Tasarımı İlişkisi

17 th İnternational Sport Sciences Congress, Antalya, Turkey, 13 - 16 November 2019, pp.30-36

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Ahlaktan Uzaklaşma Eğilimleri

17 th İnternational Sport Sciences Congress, Antalya, Turkey, 13 - 16 November 2019, pp.1157-1164

Öğrencilerin Benlik Saygısının Çeşitli Değişkenlere Göre Araştırılması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası 100. yıl Eğitim Sempozyumu, Samsun, Turkey, 26 - 28 October 2019, pp.203-210

İlköğretim Sporcularında İletişim Becerilerinin Araştırılması

3. ULUSLARARASI AKADEMİK SPOR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Batumi, Georgia, 19 - 21 October 2019, pp.817-822

Spor Fakültesi öğrencilerinde Hız ve Çeviklik ilişkisi

3. ULUSLARARASI AKADEMİK SPOR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Batumi, Georgia, 19 - 21 October 2019, pp.281-286

FARKLI BÖLÜMLERDEKİ SPOR FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİN SABIR EĞİLİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI

3.ULUSLARARSI AKADEMİK SPOR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Batumi, Georgia, 7 - 09 October 2019, pp.583-589

INVESTIGATION OF MOTIVATION STATUS IN SPORTS FACULTY STUDENTS

5.INTERNATIONAL EURASIAN CONGRESS ON NATURAL NUTRITION HEALTHY LIFE AND SPORT, Ankara, Turkey, 2 - 06 October 2019, vol.1, pp.2289

Müsabık Boksör Olma Durumuna Göre Sabır Eğilimlerinin Araştırılması

5th International Eurasian Congress on Natural Nutrition,Healthy Life Sport, Ankara, Turkey, 2 - 06 October 2019

Üniversiteli Boksörlerde Saldırganlık Düzeylerinin Araştırılması

5th International Eurasian Congress on Natural Nutrition, Healthy Life Sport, Ankara, Turkey, 2 - 06 October 2019

INVESTIGATION OF OPTIMAL PERFORMANCE EMOTION STATUS IN SPORTS FACULTY STUDENTS

5. INTERNATIONAL EURASIAN CONGRESS ON NATURAL NUTRITION HEALTHY LİFE AND SPORT, Ankara, Turkey, 2 October - 06 June 2019, vol.1, pp.2290

KARAKUCAK VESERBEST GÜREŞ BENZERLİĞİ VE BAZI FARKLILIKLAR

VIII. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu, 16 - 18 October 2019

Türkiyede Karakucak Güreşine İlgi Seviyesinin Araştırılması

Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları, Kahramanmaraş, Turkey, 16 - 18 October 2019, pp.283-297

Karakucak Güreşinin Kültürel Boyutu

Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları, Kahramanmaraş, Turkey, 16 - 18 October 2019, pp.543-552

Karakucak ve Serbest Güreş Benzerliği ve Bazı Farklılıkları

Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları, Kahramanmaraş, Turkey, 16 - 18 October 2019, pp.543-553

Farklı Kategorilerdeki Milli Takım Güreşçilerinin Motivasyon Düzeyleri

Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları VIII, Kahramanmaraş, Turkey, 16 - 18 October 2019, pp.521-528

Spor Fakültesi Öğrencilerinde Yetişkin Anksiyete Durumlarının Araştırılması

3. Akademik Spor Araştırmaları Kongresi, Batumi, Georgia, 7 - 09 October 2019, pp.956-962

Üniversite Öğrencilerinde Davranış Değişim Aşamalarına Göre Beslenme Alışkanlıklarının Araştırılması

3. Akademik Spor Araştırmaları Kongresi, Batumi, Georgia, 7 - 09 October 2019, pp.1152-1160

Farklı Bölümlerdeki Spor Fakültesi Öğrencilerin Sabır Eğilimlerinin Araştırılması

3. Akademik Spor Araştırmaları Kongresi, Batumi, Georgia, 7 - 09 October 2019, pp.604-610

Spor Fakültesi Öğrencilerinde Hız ve Çeviklik İlişkisi

3. Akademik Spor Araştırmaları Kongresi, Batumi, Georgia, 7 - 09 October 2019, pp.278-283

FARKLI FAKÜLTE ÖĞRENCİLERİNDE YEME DAVRANIŞLARI

3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Sivas, Turkey, 28 - 30 June 2019, vol.1, pp.148-153

Tenisçilerde Optimal Performans Durumunun Araştırılması

2. ULUSLARARASI HERKES İÇİN SPOR VE WELLNESS KONGRESİ, 25 - 28 April 2019

FARKLI FAKÜLTE ÖĞRENCİLERİNDE YEME DAVRENIŞLARI

3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Sivas, Turkey, 28 - 30 June 2019, vol.1, pp.148-153

ADÖLESAN DÖNEMİNDEKİ ÖĞRENCİLERDE YEME DAVRANIŞLARININ ARAŞTIRILMASI

ERPA INTERNATIONAL CONGRESSES ON EDUCATION 2019, Sakarya, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.478-483

SPOR FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE ÖZGÜVEN DUYGUSUNUUN ARAŞTIRLMASI

ERPA INTERNATIONAL CONGRESSES ON EDUCATION 2019, Sakarya, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.473-477

Spor Fakültesi Öğrencilerinde Öz Güven Duygusunun Araştırılması

ERPA International Congresses on Education 2019, Sakarya, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.472-476

Farklı Fakülte Öğrencilerinde Yeme Davranışları

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Sivas, Turkey, 28 - 30 June 2019, pp.148-153

Türk Kültür Yansımaları: Çevgen Oyunu

III. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 12 - 14 April 2019

Adelosn Dönemindeki Öğrencilerde Yeme Davranışlarının Araştırılması

International Congressses on Education ERPA, Antalya, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.478-483

Tenis Oyuncularında Tutkunluk Düzeylerinin Araştırılması

2. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, 25 - 28 April 2019

Okcuların Motivasyonlarına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi

5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 25 March 2019, pp.1670-1676

Takım ve Bireysel Spor Yapanlarda İletişim Becerileri Algısı

5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 25 March 2019, pp.1691-1696

RESEARCH OF 30 METERS RUNNING AND ILLIONIS TEST VALUES OF YOUNG PEOPLE

III. INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONFERENCE, Bangkok, Thailand, 23 - 25 January 2019, vol.55

Spor Fakültesi Öğrencilerinde Liderlik Özellikleri

2. Uluslararası Herkes için Spor ve Welness Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.646-651

Spor Eğitimli Öğrencilerin Ahlaki Karar Alma Tutumlarının Karşılaştırılması

2. Uluslararası Herkes için Spor ve Welness Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.315-325

Tenis Oynayan Üniversite Öğrencilerinde Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi

2. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Welness Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.218-223

Spor Fakültesi Öğrencilerinde Ahlaktan Uzaklaşma Eğilimleri

2. Uluslararası Herkes için Spor ve Welness Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.638-645

Tenicçilerde Optimal Performans Durumunun Araştırılması

2. Uluslararası Herkes için Spor ve Welness Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.764-770

Değişik Fakülte Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Davranışları

2. Uluslararası Herkes için Spor ve Welness Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.224-232

SPORCULARIN AHLAKTAN UZAKLAŞMA DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI

10.Uluslararası Sosyal BilimlerveSpor Kongresi, Hatay, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.256-260

Sporcuların Ahlaktan Uzaklaşma Durumlarının Araştırılması

Cemil Meriç – 10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi, Hatay, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.122

Olimpiyat Oyunlarının Ekonomik Etkisinin Değerlendirilmesi

III Uluslararası Türk Halklarının Geleneksel Oyunları Sempozyumu, Bishkek, Kyrgyzstan, 22 - 23 November 2018, pp.603-608

Üniversite Öğrencilerinin Spor ve Alana Göre Uyku Kalitesinin Araştırılması

III. Uluslararası Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu, Bishkek, Kyrgyzstan, 22 - 23 November 2018, pp.373-380

Analysıs Of Sleep Qualıty Of Unıversıty Students In Terms Of Sport And Fıeld Of Study

11. Uluslararası Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunlarısempozyumu, 22 - 23 November 2018

Antik Ön Asya Medeniyetlerinde Spor

III Uluslararası Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları sempozyumu, Bishkek, Kyrgyzstan, 22 - 23 November 2018, pp.519-538

ANTİK YUNANDA MÜCADELE SPORU GÜREŞ, BOKS VE PANKREAS

3.Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, Mardin, Turkey, 15 - 18 November 2018

Antik Yunanda Üç Mücadele Sporu Güreş, Boks ve Pankreas

3.Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, 15 - 18 November 2018

Sedanter Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimleri Davranışları

AkşemseddinUluslararası İnsan, Toplum, Spor BilimleriSempozyumu, Çorum, Turkey, 12 - 16 October 2018, pp.524-529

ANTİK ÇAĞLARDA BAZI SPORLARIN MODERN SPORLARLA BENZEŞİMİ

16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018, pp.20-31

MÜCADELE SPORCULARINDA KİLO DÜŞME YÖNTEMLERİNİN ETKİLERİ

16. Uluslararası spor Bilimleri kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018

SEDANTERLERİN SPOR MERKEZLERİNDEN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

16. Uluslararası spor bilimleri kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018, pp.1505-1511

Comprasion of State, Performance and Trait Anxtietes of Footballers Between 14-16 Years of Age

FÉDÉRATION INTERNATIONALE D’EDUCATION PHYSIQUE (FIEP)13TH EUROPEAN 29TH WORLD CONGRESS, İstanbul, Turkey, 26 - 29 September 2018, pp.52

Spor Eğitimli Öğrencilerde Serbest Zaman Tatmini

6th international Conference on Science Culture and Sports, Lviv, Ukraine, 25 - 27 April 2018, pp.476-486

Spor Bilimleri Alanına Özel Üniversiteleşmenin Önemi

International 2 nd Academic Sports ResearchCongress, Batumi, Georgia, 19 - 21 September 2018, pp.30-42

ANTİK ÇAĞLARDA SPORUN BARIŞÇIL KULLANIMI VE DİNSEL ETKİ

AkşemseddinUluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu, Çorum, Turkey, 12 - 16 September 2018, pp.639-646

Sedanter Üniversiteli Öğrencilerin Sağlıklı Yaşam Biçimleri Davranışları

Akşemseddin –Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu, 12 - 16 September 2018

Antik Yunanda Atletizm Etkinlikleri ve Görsellere Yansımaları

Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu, Çorum, Turkey, 12 - 16 September 2018, pp.580-589

SEKİZ HAFTALIK SU CİMNASTİĞİNİN SEDANTER BAYANLARDA YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ

1. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Dans ve Rekreasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.265-272

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ FİZİKSEL AKTİVİTEYE GÜDÜLEYENNEDENLER

ULUSLARARASI BEDEN EĞİTİMİ, SPOR, REKREASYON VE DANS KONGRESİ 2018, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.273-281

Halı Sahalarda Maç Yapma ve Sağlık İlişkisi

Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, 10 - 13 May 2018

Spor Fakültesi Öğrencilerinde Beslenme Yaklaşımları

Uluslararası Herkes için Spor ve Welnlnes Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 08 April 2018, pp.399-405

Sekiz haftalık su cimnastiğinin sedanter bayanlarda yaşam kalitesine etkisi

I. International Congress of Physical Education, Sport, Recreation and Dance, 26 April 2017 - 28 April 2018, pp.265-272

FİTNES BOKSU VE HAFİF DOKUNMA BOKSU

Uluslararası Herkes için Spor ve Wellnes Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 08 April 2018, pp.813-818

SANATSAL TASVİRLERDE BAZI SPORLARIN KÖKENLERİ

Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 07 April 2018, pp.949-969

TERAPATİK BOKS VE FİZYOBOKS

Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellnes Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 08 April 2018, pp.825-831

Üniversite Öğrencilerinde Kişisel Beslenme Alışkanlığının Araştırılması

Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellnes Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 08 April 2018, pp.389-398

SPOR EĞİTİMİ ALMA VE KİLO DÜŞMEDE ÖĞRENCİLERİNNEDENSEL YÜKLEMELERİ

Uluslararası Herkes için Spor ve Wellnes Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 08 April 2018, pp.483-490

Rekreasyonel Faaliyette Sanat Terapisi

Uluslararası Herkes için Spor ve Wellnes Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 08 April 2018, pp.341-348

MİNDER GÜREŞÇİLERİNDE SAUNA KULLANIMI

ULUSLARARASI TÜRK HALKLARI GELENEKSEL OYUNLAR - SPORLAR SEMPOZYUMU, 8 - 10 December 2017

GÜREŞÇİLERDE UYKU VE PERFORMANS İLİŞKİSİ

ULUSLARARASI TÜRK HALKLARI GELENEKSEL OYUNLAR - SPORLAR SEMPOZYUMU, 8 - 10 December 2017

GÜREŞ VE KREATİN DESTEĞİNİN POTANSİYEL YAN ETKİLERİ

ULUSLARARASI TÜRK HALKLARI GELENEKSEL SPORLAR-OYUNLAR SEMPOZYUMU, Kahramanmaraş, Turkey, 8 - 10 December 2017, pp.156-164

THE SIDE EFFECTS OF WRESTLING ANDCREATINE SUPPLEMENTS

INTERNATIONAL TURKISH FOLKS TRADITIONAL SPORTS - GAMES SYMPOSIUM, Kahramanmaraş, Turkey, 8 - 10 December 2017

Güreşçilerin Vücut Kompozisyonu, Akçiğer ve Kardiyak Kapasiteleri

Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Oyunlar- Sporlar Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 8 - 10 December 2017, pp.319

Dünyada Yaygın Güreş Türleri

Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Oyunlar- Sporlar Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 8 - 10 December 2017, pp.256-274

Kreatin Kullanan Güreşçilerde Kilo Dengelenmesi

Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Oyunlar- Sporlar Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 8 - 10 December 2017, pp.399-402

Güreşçilerde Kreatin Desteği, Beslenme ve Antrenman

Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Oyunlar- Sporlar Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 8 - 10 December 2017, pp.144-147

Güreş Branşında Sakatlıklar ve Önlenmesi

Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Oyunlar - Sporlar Sempozyumu, 2017, 8 - 10 December 2017, pp.240-244

Güreşte Masaj Uygulamaları

Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Oyunlar- Sporlar Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 8 - 10 December 2017, pp.173-175

Güreş ve Kreatin Desteğinin Potansiyel Yan Etkileri

Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Oyunlar -Sporlar Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 8 - 10 December 2017, pp.153-156

Türkiyede Kadın Güreşçilerin Karşılaşabileceği Sorunlar

Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Oyunlar- Sporlar Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 8 - 10 December 2017, pp.245-248

Türk Edebiyatında Geleneksel Atlı Sporlar

Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Oyunlar- Sporlar Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 8 - 10 December 2017, pp.375

Türkiyede Kadın Güreşçilerin Genel Strateji Sorunları

Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Oyunlar- Sporlar Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 8 - 10 December 2017, pp.249-253

Minder Güreşinde Sauna Kullanımı

Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Oyunlar- Sporlar Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 8 - 10 December 2017, pp.168-171

23 Deaflympics Serbest Güreş Müsabakaları Teknik Analizleri

Uluslararası Türk Hakları Geleneksel Oyunlar- Sporlar Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 8 - 10 December 2017, pp.65

Güreşçilerde Uyku ve Performans İlişkisi

Uluslararası Türk Hakları Geleneksel Oyunlar- Sporlar Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 8 - 10 December 2017, pp.137-143

Kreatin Desteği Alan Güreşçlerde Etkili Yüklenme Presedürleri

Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Oyunlar- Sporlar Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 8 - 10 December 2017, pp.55-58

THE PROBLEMS THAT FEMALEWRESTLERS MAY ENCOUNTER IN TURKEY

INTERNATIONAL TURKISH FOLKS TRADITIONAL SPORTS - GAMES SYMPOSIUM, 8 - 10 December 2017

23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları Grekoromen Güreş Müsabakalarının Teknik Analizi

Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Oyunlar- Sporlar Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 8 - 10 December 2017, pp.172

MOTIVATIONAL STATES OF ATHLETES WHO PARTICIPATE IN INTERCOLLEGIATE TAEKWONDO CHAMPIONSHIP

The 9th CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE SOCIAL SCIENCES OF SPORT, 13 - 15 October 2017

THE ASSOCIATOON BETWEEN 2D:4D FINGER RATIO AND AGGRESSION LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS IN DIFFERENT DEPARTMENTS

The 9th CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE SOCIAL SCIENCES OF SPORTt, 13 - 15 October 2017

The Examination of High School Female Student’s Free Time Satisfaction Level’s

9 Conference of The International Society For The Social Sciences of Sport, Çorum, Turkey, 13 - 15 October 2017

The Examination of the Attitudes Toward Physical Education in Secondary Schools: The Sample of Karaman

9 Conference of The International Society For The Social Sciences of Sport, Çorum, Turkey, 13 - 15 October 2017

Türkiyede İlköğretim ve Liselerde Beden Eğitimi ve Spor Derslerinin Bazı Avrupa Ülkeleri ile Karşılaştırılması

2 International Eurasian Conference on Sport, Education, and Society, Antalya, Turkey, 19 - 22 October 2017, pp.93

Sporcu Eğitim Merkezleri ve Olimpik Hazırlık Merkezleri Üzerine Bir Değerlendirme

2. International Eurasion Conference on Sports, Education, and Society, Antalya, Turkey, 19 - 22 October 2017, pp.34

Davranış Değişim Basamakları ve Cinsiyete Göre Seyircilerin Saldırganlık Düzeyleri

2 International Eurasian Conference on Sport, Education, and Society, Antalya, Turkey, 19 - 22 October 2017, pp.87

Spor Bilimlerinde Doçentlik Yayınları Kalitesi

The 9 Conference of The International Society for The Social Sciences of Sport, Çorum, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.34-36

Determination of Some Motor Performance Parameters and Perceiving Capacity Levels of Students Entering Sports High School Examination

The 9th Conference of The International Society for The Social Sciences of Sport, Çorum, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.96

Sport and Physical activity in the Constittuton

The 9 Conference of The International Society for The Social Sciences of Sport, Çorum, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.49

The Association Between 2D:4D Finger Ratio and Aggression Levels of Universty Students in Different Departments

The 9 Conference of The International Society for The Social Sciences of Sport, Çorum, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.86

The Association Between 2D:4D Finger Ratio and Aggression Levels of University Students ın Different Departments

the 9 th conference of the ınternatıonal socıety for the socıal science of sport, 13 - 15 October 2017

THE EFFECT OF 3 MONTH CARDIO BOSU EXERCISES ON SOMEMOTORIC, PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL PARAMETERS INSEDENTARY WOMEN

International Scientific Conference “Sports, Education Culture-InterdisciplinaryApproaches in Scientific Research, Galati, Romania, 26 - 27 May 2017

Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri hedefleri ve Sorunları

The International Balkan Conference in Sport Sciences, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017, pp.372

Türk Sporunda Bağımsız Spor Federasyonlarının Rolü

The International Baklan Conference in Sports Sciences, Bursa, Turkey, 23 May 2017, pp.372

Üniversiteli Sporcu Öğrenciler ve Antrenörlerde Stres Düzeyi ve Benlik Tasarımı İlişkisi

The International Balkan Conference in Sport Sciences, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017, pp.456

Comparison of Female Wrestler and Female Judokas weight loss situations

International Scientific and Professional Conference on Wrestling, ZAGREP, India, 5 - 07 May 2017, pp.181-192

12 th World Univesties Wrestling Championship Greco-Roman Style-Competition Technical Analysis

International Scientific and Professional Conference on Wrestling, ZAGREP, Croatia, 5 - 07 May 2017, pp.172-180

TÜRKİYE DEKİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMLERİNİN MEVCUT KOŞULLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

The 1O Internatıonal Conference ın Pyhsıcal Education sports and physıc, Elazığ, Turkey, 18 - 20 November 2016, pp.6-11

AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MULTIPLE REACTION TIME AND ISOKINETIC BALANCE

The 28th Symposium of the International Council forPhysical Activity and Fitness Research, Kaunas, Lithuania, 24 - 27 August 2016

Posture Muscles Tone and the Effects of Exercise

THIRD INTERNATIONAL BALKAN CONFERENCE IN SPORT SCIENCES - IBCSS2016, Tetova, 27 - 28 May 2016, pp.60

TÜRK DÜNYASI VE AKRABA TOPLULUKLARDA SPOR OYUNLARI

5. Uluslararası Bilim ve Spor Kongresi, TÜRKİSTAN, Kazakhstan, 13 April - 15 May 2016, pp.185

Hassa Pehlivanı Olmak ve Huzuru Hümayunda Güreş Tutmak

III Uluslararası Geleneksel Türk Güreşleri Sempozyum ve Oyunları, Kahramanmaraş, Turkey, 6 - 08 May 2016, pp.177-182

Osmanlı Saraylarında Güreşçilerin İstihdamı ve Rolleri

III Uluslararası Geleneksel Türk Güreşleri Sempozyum ve Oyunları, Kahramanmaraş, Turkey, 6 - 08 May 2016, pp.255

Guresçilerde Deri mantar enfeksiyonları

III Uluslararası Geleneksel Türk Güreşleri Sempozyum ve Oyunları, Kahramanmaraş, Turkey, 6 - 08 May 2016, pp.123-130

Elit Tekvando ve Güreşçilerın Antrenörlerinin Kendilerine Karşı Davranışlarını Algılama Düzeyi

III Uluslararası Geleneksel Türk Güreşleri Sempozyum ve Oyunları, Kahramanmaraş, Turkey, 6 - 08 May 2016, pp.184-189

Güreşin Dansı Dans Sanatına Farklı Bir Bakış

III Uluslararası Geleneksel Türk Güreşleri Sempozyum ve Oyunları, Kahramanmaraş, Turkey, 6 - 08 May 2016, pp.173176

Elit Güreşçilerde Beslenme Yaklaşımlarının Belirlenmesi

III Uluslararası Geleneksel Türk Güreşleri Sempozyum ve Oyunları, Kahramanmaraş, Turkey, 6 - 08 May 2016, pp.173-181

Yıldız Güreşçilerde Yoğunlaştırılmış Antrenmanın Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi

III Uluslararası Geleneksel Türk Güreşleri Sempozyum ve Oyunları, Kahramanmaraş, Turkey, 6 - 08 May 2016, pp.115-121

Namaz ve Yoganın İnsan Organizmasındaki Ortak Faydaları

5. İnternational Conference on Science Culture and Sport, Türkmenbasi, Turkmenistan, 13 - 15 April 2016, pp.181

Namazın Egzersiz ve Sportif Yönü ile Faydaları

5 th International Conference on Science Culture and Sport, Türkistan, Kazakhstan, 13 - 15 April 2016

Osmanlı Kültüründe Spor Kulübü Prototipi olarak Spor Tekkeleri

iscs-conference.org, Ohrid, Macedonia, 23 - 25 May 2015

Milli Takımlar ve Üst seviyedeki PerformansSporcularının Üniversitelerinde Eğitim Sorunları

uluslararasi-balkan-spor-bilimleri-kongresi, Edirne, Turkey, 3 - 06 May 2015

Türkiyedeki Bağımsız Spor Federasyonlarının İdari malı sportif ve Sosyal Hedefler Yönünden İncelenmesi

Multi disiplinary 1 st İCSEH İnternational Congres on Sports Education and Health Science, Sakarya, Turkey, 1 - 03 May 2015, pp.419-427

Atatürkün Gençlik ve Spor Anlayışı

Multidiciplinary 1st İCSEH İnternational Congress on Sports Education, Sakarya, Turkey, 1 - 03 May 2015

Sporcu Beslenmesinde Besin Tamamlayıcılar

Multidiciplinary 1st İCSEH İnternational Congress on Sports Education, Sakarya, Turkey, 1 - 03 May 2015

In Balkan Countries Australia And In Turkey PhysicalFitness Coach Training In Higher Education

www.trakya.edu.tr/news/3--uluslararasi-balkan-spor-bilimleri-kongresi, Edirne, Turkey, 3 - 06 May 2015

Rekreasyonel Planlamada Cehennemdere Vadisi Örneği

2nd International Conference on Science, Antalya, Turkey, 30 October - 01 November 2013

İslamın Doğuşu ve Asrısaadet Döneminde Sporun Önemi

The State Repuplic Center of National Games, Kyrgyzstan, 12 - 15 September 2013

The Employment of Wrestlers in Ottoman Place

International Balkan Symposium in Sport Sciences, Tetova, Macedonia, 30 May - 02 June 2013

Lise Öğrencilerinin Okul Sonrası Gözetimsiz Zamanlarının Şiddet ve Ders Dışı Sportif Faaliyetlerle İlişkisi

Sporda Şiddetin Temelleri ve Önlenmesi Yönündeki Stratejiler Sempozyumu, Samsun, Turkey, 2 - 04 May 2013, vol.1, pp.331-339

Osmanlı devletinde sporun sosyolojik yaşam içersinde değerlendirilmesi

9. Uluslar arası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Bakü-Azerbaycan, 16 - 17 June 2012, pp.374-382