Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Determination of antibacterial effect of curcumin on Salmonella Typhimurium in chicken meat

5th International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, 23 - 25 November 2022

Determination of antibacterial effect of curcumin on Staphylococcus aureus

5th International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, 23 - 25 November 2022

Süt ve Süt Ürünlerinde Salmonella spp. Varlığının Belirlenmes

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 27 October 2022

Determination of Enterotoxigenic Structures of Bacillus cereus Strains Isolated from Ice Creams

The 4 th International Symposium on 'Traditional Foods from Adriatic to Caucasus', Kyrenia, Cyprus (Kktc), 19 - 21 April 2018, pp.38

Detection of Enterotoxigenic and Methicillin Resistance Staphylococcus Aureus Isolates in Water Buffalo Milk and Dairy Products

The 34 th FEBS Congress. Molecular and Systems Biology for a Better Life September 03-08, 2016, Ephesus, Kuşadası, Turkey, 3 - 08 September 2016

Phenotypical and genotypical detection of methicillin resistance in Staphylococcus aureus isolates of water buffalo milk and dairy products

International Conference on Food Security and Nutrition, ICFSN 2016, 23-25 March 2016, Amsterdam, 23 - 25 March 2016

Characterization of Listeria monocytogenes isolated from water buffalo milk and dairy products

International Conference on Biochemistry and Molecular Biology. 2015. Paris, FRANCE ., 22 - 23 April 2015

Detection of C. botulinum types in honey by mPCR

Food Micro 2014, 24th International ICFMH Conference, France, 1 - 04 September 2014, pp.418

Samsun da Tüketime Sunulan Dondurmalarda Aflatoksin M1 Varlığı

Dördüncü Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 2011, Antalya, Turkey, 13 - 16 October 2011

Kitosan ve laktik asidin midyelerde V parahaemolytıcus un canlılığı üzerine etkisinin karşılaştırılması

Birinci Uluslararası Katılımlı Veteriner Hekimliği Kongresi ve Expo-Vet, Turkey, 3 - 06 June 2010

Tuzlanmış hamsi balığında Engraulis encrasicholus histamin düzeyinin ELISA yöntemi ile belirlenmesi

İkinci Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, 2007, SAMSUN, Turkey, 6 - 08 September 2007

Determination of Level of Vitamin B12 in Different Cows Milk

VI International Congress of Veterinary Sciences, Conventions Havana Palace, Cuba., 10 - 13 April 2007

History of Cheese and Golot Cheese

XXXVII International Congress of the World Association for The History of Veterinary Medicine, 21 - 24 September 2006

Books & Book Chapters

Glikoalkaloidler

in: Türkiye Klinikleri Gıda Bilimleri Özel Konular, Özlem Küplülü, Editor, Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., pp.54-60, 2022

Sütün toplanması, depolanması ve nakli

in: Süt ve Süt Ürünleri, ATASEVER MUSTAFA, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.11-15, 2019

Gıda katkı maddeleri ve kanser ilişkisi

in: Gıda, Beslenme ve Kanser İlişkisi, ŞİRELİ UFUK TANSEL, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.30-35, 2019