Assoc. Prof. Şengül Tural


Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı


Research Areas: Health Sciences

Education Information

2005 - 2011

2005 - 2011

Doctorate

Ondokuz Mayis University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji (Dr), Turkey

1997 - 2005

1997 - 2005

Postgraduate

Ondokuz Mayis University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji (Yl) (Tezli), Turkey

1997 - 2001

1997 - 2001

Undergraduate

Ondokuz Mayis University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

2011

2011

Doctorate

Menopoz sonrası kadınlarda, Osteokalsin, Östrojen reseptör, Kollajen1-A1 ve Kalsitonin reseptör genlerindeki polimorfizmlerin osteoporoz ile ilişkisi

Ondokuz Mayis University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji (Dr)

2005

2005

Postgraduate

Mesane kanserli olgularda H-ras proto-onkogen (81T8594C) polimorfizminin incelenmesi

Ondokuz Mayis University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Health Sciences

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Associate Professor

Ondokuz Mayis University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

2017 - Continues

2017 - Continues

Assistant Professor

Ondokuz Mayis University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

2013 - 2017

2013 - 2017

Lecturer

Ondokuz Mayis University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

2005 - 2011

2005 - 2011

Associate Professor

Ondokuz Mayis University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

The Cytoskeleton and Extracellular Matrix

Undergraduate

Undergraduate

Replication-Transcription-Translation Animation

Undergraduate

Undergraduate

Protein Synthesis

Undergraduate

Undergraduate

Replikasyon-Transkripsiyon-Translasyon Animasyon Sunumu

Undergraduate

Undergraduate

Cell Structure and Organelles

Undergraduate

Undergraduate

Hücre Dışı Ekstraselular Matriks ve Hücre İskeleti

Doctorate

Doctorate

Kanser Moleküler Biyolojisi ve Genetiği Sustainable Development

Postgraduate

Postgraduate

Araştırma Prensipleri

Undergraduate

Undergraduate

Hücre ve Organeller

Postgraduate

Postgraduate

Genetikte Terminoloji

Undergraduate

Undergraduate

Chromosome Characteristics

Undergraduate

Undergraduate

Genetik Maddenin İn-vitro çoğoltılması ve Analizi

Undergraduate

Undergraduate

Duyu Blogu PDÖ

Doctorate

Doctorate

Hücre ve Doku Kültürü Metodları

Undergraduate

Undergraduate

İnsan Kromozom preperatlarının Analiz ve Yorumu

Postgraduate

Postgraduate

İmmunogenetik

Undergraduate

Undergraduate

Solunum Dolaşım Bloğu PDÖ

Undergraduate

Undergraduate

Analysis of Human Chromosome Preparations

Associate Degree

Associate Degree

Tıbbi Biyoloji ve Genetik (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu)

Undergraduate

Undergraduate

Tıbbi Biyoloji Genetik (Beslenme ve Diyetetik Bölümü)

Doctorate

Doctorate

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

Undergraduate

Undergraduate

Behaviour and Genetics sunum

Undergraduate

Undergraduate

Replikasyon, Transkripsiyon, Translasyon (D1 Animasyon sunum)

Undergraduate

Undergraduate

Medical Biology (Lisans-Veterinerlik Fakültesi 1. sınıf)

Doctorate

Doctorate

Tıbbi Sitogenetik

Undergraduate

Undergraduate

Hayatın Temeli Bloğu PDÖ

Undergraduate

Undergraduate

Analysis of Human Chromosome Preparation

Associate Degree

Associate Degree

Tıbbi Biyoloji ve Genetik (Önlisans-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Undergraduate

Undergraduate

Replication, Transkription, Translation (Ing Tıp D1 Animation presentation)

Undergraduate

Undergraduate

Onkoloj Paneli Tıp Fak. Dönem 3 Panelist (Tümör Biyolojisi)

Postgraduate

Postgraduate

Hücre Biyolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Distribution of genes in the population

Undergraduate

Undergraduate

Genetik Bilimi ve Gelecek ( Lisans-Tıp Fak Dönem 1-Seçmeli ders)

Undergraduate

Undergraduate

İngilizce Tıp Dönem III İngilizce PDÖ (Yaşlanma ve Endokrin Bloğu )

Postgraduate

Postgraduate

Sitogenetik Tanı Testleri Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Sinir Sistemi ve Ruhsal Aygıt Bloğu PDÖ

Undergraduate

Undergraduate

Zedelenme Bloğu PDÖ

Undergraduate

Undergraduate

Türkçe Tıp Dönem II (Zedelenme ve Biyolojk Etkenler Bloğu )

Undergraduate

Undergraduate

Sindirim Sistemi ve Tümörler Bloğu PDÖ

Undergraduate

Undergraduate

İngilizce Tıp Dönem III İngilizce PDÖ (Sinir Sistemi ve Ruhsal Aygıt Bloğu)

Associate Degree

Associate Degree

Moleküler Biyolojik Teknikler (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek OKulu)

Undergraduate

Undergraduate

Genetik Maddenin in-vitro çoğaltılması ve Değerlendirilmesi

Undergraduate

Undergraduate

Analysis of Human Chromosome Preparations (İngilizce-pratik)

Undergraduate

Undergraduate

Genetik Bilimi ve Gelecek

Undergraduate

Undergraduate

Medikal Biyoloji

Associate Degree

Associate Degree

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2011

2011

Osteoporoz genetiği

TURAL Ş., KARA N., ALAYLI G.

Türk Osteoporoz Dergisi , vol.17, no.100-109, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Biyoteknolojinin Biyosavunmadaki Önemi

TEKCAN E., TURAL E., TURAL Ş.

5th International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem, Antalya, Turkey, 23 November 2022, pp.1394-1399

2022

2022

Biyolojik Silah ve Biyoajanlar

Tekcan E., TURAL E., TURAL Ş.

5th International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem, Antalya, Turkey, 23 November 2022, pp.1387-1393

2022

2022

Importance of Biotechnology in Biodefense

Tekcan E., TURAL E., TURAL Ş.

5th International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2022), 21 November 2022

2022

2022

Serum Dnmt3a ve Erα Konsantrasyon Düzeylerı̇nı̇n Fertı̇lı̇te Başarısına Etkı̇sı̇

Ghadimzadeh M., TURAL Ş., ÖNAL M.

10th International Medicine and Health Sciences Researches Congress, 27 August 2022

2022

2022

Yardımcı Üreme Uygulamalarında Let7-B ve Mı̇r29-A’nın Rolü

Ghadimzadeh M., TURAL Ş., GÜVEN D.

10th International Medicine and Health Sciences Researches Congress, 27 August 2022

2022

2022

ROLE OF ANTISENSE MIRNA GENE POLYMORPHISMS IN RECURRENT PREGNANCY LOSS

Saghaffian A., TURAL Ş.

INTERNATIONAL ISTANBUL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH, 16 May 2022

2021

2021

DNA Methylation Analysis in Athletes

TURAL E., TURAL Ş.

III. International Congress of Athletic Performance and Health In Sports, İstanbul, Turkey, 21 - 24 October 2021, vol.5, pp.1-120

2021

2021

Promoter Methlation Analysis of Matrix Metalloproteinase-3 Gene in Turkish Athletes With Achille Tendonitis

TURAL E., ÇELİK Z. B., TEKCAN E., TURAL Ş.

III. International Congress of Athletic Performance and Health In Sports, İstanbul, Turkey, 21 - 24 October 2021, vol.5, pp.1-120

2019

2019

MS ve Hematopoetik Kök Hücre Fizyoterapisi

TURAL E., TURAL Ş., ÇETİN Ş.

4th. International symposion on Innovative Approaches in Health and Sport Science, Samsun, Turkey, 22 November 2019, vol.4, pp.67-73

2017

2017

Evaluation of LHΒ Gene Exon 3 Mutations in Failured IVF Patients

YILMAZ E., ULUBAŞOĞLU H., ÇELİK Z. B., TURAL Ş., GÜVEN D., ELBİSTAN M., et al.

INTERNATIONAL DNA DAY AND GENOME CONGRESS (IDDGC) 2017, Kırşehir, Turkey, 24 - 28 April 2017

2017

2017

Epigenetics Effects of Physical Exercise on Osteoporosis

TURAL Ş., TURAL E., ÇELİK Z. B., ELBİSTAN M., KARA N.

INTERNATIONAL DNA DAY AND GENOME CONGRESS (IDDGC) 2017, Kırşehir, Turkey, 24 - 28 April 2017

2017

2017

Analysis of RET Proto-Oncogene in Thyroid Carcinoma

TURAL Ş., KARA N., ELBİSTAN M., YÜCE M., ÇELİK Z. B., POLAT A.

3rd World Congress on Cancer and Prevention Methods-2017, Barcelona, Spain, 5 - 07 April 2017

2017

2017

Effects of Genetic Variations on Athletic Performance

TURAL Ş., TURAL E.

ISCB NGS-Barcelona - Structural Variation and Population Genomics Conference, 3 - 05 April 2017

2017

2017

Effects of Genetik Variations on Ovarian Response in Assisted Reproductive Technology

TURAL Ş., ÇELİK Z. B., GÜVEN D., ULUBAŞOĞLU H., ELBİSTAN M., KARA N.

ISCB NGS-Barcelona-Structural Variation and Population Genomics Conference (NGS 17), Barcelona, Spain, 3 - 04 April 2017

2017

2017

EFFECTS OF GENETİCVARİATİONS ON OVARİAN RESPONSE İN ASSİSTED REPRODUCTİVE TECHNOLOGY.

TURAL Ş., ÇELİK Z. B., GÜVEN D., ULUBAŞOĞLU H., ELBİSTAN M., KARA N.

ISCB NGS-BARCELONA - STRUCTURAL VARİATİON AND POPULATİON GENOMİCS CONFERENCE, BARCELONA/SPAİN, Barselona, Spain, 3 - 04 April 2017

2016

2016

Kadınlarda Menopoz Sonrası Osteopooz Gelişiminde MIF Geni 173g C Polimorfizminin Etkisi

TURAL Ş., ÖZSOY A. Z., KARAKUŞ N., YİĞİT S., KARA N., ALAYLI G., et al.

21 Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 14 - 15 April 2016

2016

2016

Is 7qh a New Human Chromosomal Variation

TURAL Ş., KARA N., ELBİSTAN M., TAŞDEMİR H. A., OĞUR M. G.

International Conference on Biochemistry and Molecular Biology, 4 - 05 April 2016

2015

2015

Genotoxic effects of prenatal exposure to levetiracetam during pregnancy on rat offsprings

TURAL Ş., TEKCAN A., ELBİSTAN M., KARAKUŞ N., KARA N., Özyürek H.

3rd International Conference on Medical, Environmental and Bio-technology, 5 - 06 December 2015

2013

2013

FMR1 gene mutation screening in Patients with POF and Fragile X Patients

TURAL Ş., TEKCAN A., KARA N., ELBİSTAN M., GÜVEN D., KOÇAK İ.

XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Turkey, 27 - 30 October 2013

2011

2011

46 XY t 5 8 q33 2 q22 2 Karyotipli Bir Fetüs Türkiye

TEKCAN A., KARA N., ELBİSTAN M., KARAKUŞ N., TURAL Ş.

Klinikleri Journal of Medical Science. 12. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi 27-30 Ekim 2011, 27 - 30 October 2011

2011

2011

Perisentrik inversiyon 9 gözlenen olguların değerlendirilmesi

ELBİSTAN M., TURAL Ş., KARA N., KARAKUŞ N., GÜVEN D.

XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 27 - 30 October 2011

2011

2011

Dengeli translokasyonlu olguların değerlendirilmesi

KARAKUŞ N., KARA N., TURAL Ş., KOÇAK İ., ELBİSTAN M.

Türkiye Klinikleri Journal of Medical Science. 12. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 27 - 30 October 2011

2011

2011

Kriptik de novo X otozom translokasyonlu bir olgu

KARA N., TEKCAN A., KARAKUŞ N., TURAL Ş., ELBİSTAN M.

XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Turkey, 27 - 30 October 2011

2011

2011

Association of OS ESR1 COL1A1 and CALCR gene polymorphisms with osteoporosis in postmenopausal women

TURAL Ş., KARA N., ALAYLI G., TOMAK L.

European Human Genetics Conference, Amsterdam, Netherlands, 28 - 31 May 2011, pp.55

2011

2011

Association of OS ESR1 COL1A1 and CALCR gene

TURAL Ş., KARA N., ALAYLI G., TOMAK L.

European Journal of Human Genetics vol 19 sup 2, May 28-31.2011 Amsterdam, Netherlands., 28 - 31 May 2011, vol.19

2011

2011

Familial Pericentric Inversion of Chromosome 12

GÜNEŞ S., ÖZYÜREK H., ÖKTEN G., TURAL Ş.

European Journal of Human Genetics vol 19 sup 2, May 28-31.2011, May 28-31. Amsterdam, Netherlands., 28 - 31 May 2011, vol.19

2010

2010

Recurrent Miscarriages and Balanced Translocation t 4 9

ÖKTEN G., KARA N., GÜNEŞ S., TURAL Ş., KOÇAK İ.

Clinical Genetics. 9th National edical Genetics Congress of Turkish Medical Genetics Society with International Participation December 1-5, Istanbul 2010., 1 - 05 October 2010

2010

2010

An İnfertile Male with 46 XY t 3 6 p22 q22 Balanced Translocation

ÖKTEN G., KARAKUŞ N., KARA N., TURAL Ş., KOÇAK İ.

Clinical Genetics. 9th National edical Genetics Congress of Turkish Medical Genetics Society with International Participation December 1-5, Istanbul 2010., 1 - 05 October 2010

2009

2009

Düşük örneklerinde sitogenetik analiz sonuçları 28 31 Ekim 2009 Bodrum

KARA N., ÖKTEN G., TURAL Ş., GÜNEŞ S., GÜVEN D., KOÇAK İ., et al.

XI. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Turkey, 28 - 31 October 2009

2009

2009

Ailesel t 9 11 p12 p11 2 ve infertilite 28 31 Ekim 2009 Bodrum

ÖKTEN G., KARA N., GÜVEN D., TURAL Ş., ÜSTÜN C.

XI. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Turkey, 28 - 31 October 2009

2009

2009

Recurrent abortions and postnatal loses in two cases including G negative band within chromosome 1qh region

KARA N., ÖKTEN G., TURAL Ş., KARAKUŞ N., KOÇAK İ.

Medi Med Gen Mediterrenian Medical Genetics Meeting. 28 June-1 July 2009 Bilkent, Ankara ., 28 June - 01 July 2009

2010

2010

Premature Ovarian Failure and Del X 21

KARA N., TURAL Ş., KOÇAK İ., TEKCAN A., ÖKTEN G.

Clinical Genetics. 9th National edical Genetics Congress of Turkish Medical Genetics Society with International Participation December 1-5, Istanbul 2010., 1 - 05 October 2010


Citations

Total Citations (WOS): 217

h-index (WOS): 10