Publications & Works

Books & Book Chapters

GİRİŞ

in: YÜZEYSEL SU KALİTESİ MODELLEME, BAKAN GÜLFEM, Editor, NOBEL, Ankara, pp.3-20, 2015

KÜTLE DENGESİ, KARARLI HAL ÇÖZÜMÜ VE YANIT ZAMANI

in: YÜZEYSEL SU KALİTESİ MODELLEME, BAKAN GÜLFEM, Editor, NOBEL YAYINCILIK, Ankara, pp.47-62, 2015

REAKSİYON KİNETİĞİ

in: YÜZEYSEL SU KALİTESİ MODELLEME, BAKAN GÜLFEM, Editor, NOBEL, Ankara, pp.24-42, 2015

STREETER-PHELPS: NOKTASAL KAYNAKLAR

in: YÜZEYSEL SU KALİTESİ MODELLEME, BAKAN GÜLFEM, Editor, NOBEL, Ankara, pp.405-417, 2015

FOTOSENTEZ/SOLUNUM

in: YÜZEYSEL SU KALİTESİ MODELLEME, BAKAN GÜLFEM, Editor, NOBEL, Ankara, pp.433-448, 2015

ÖTROFİKASYON PROBLEMİ VE BESİN ELEMENTLERİ

in: YÜZEYSEL SU KALİTE MODELLEMESİ, BAKAN GÜLFEM, Editor, NOBEL, Ankara, pp.521-533, 2015

FOSFOR YÜKLEME KAVRAMI

in: YÜZEYSEL SU KALİTESİ MODELLEME, BAKAN GÜLFEM, Editor, NOBEL, Ankara, pp.534-558, 2015

PATOJENLER

in: YÜZEYSEL SU KALİTESİ MODELLEME, BAKAN GÜLFEM, Editor, NOBEL, Ankara, pp.503-516, 2015

STREETER-PHELPS : YAYILI KAYNAKLAR

in: YÜZEYSEL SU KALİTESİ MODELLEME, BAKAN GÜLFEM, Editor, NOBEL, Ankara, pp.419428, 2015

AVCI-AV VE NÜTRİENT/BESİN ZİNCİRİ ETKİLEŞİMLERİ

in: YÜZEYSEL SU KALİTESİ MODELLEME, BAKAN GÜLFEM, Editor, NOBEL, Ankara, pp.622-631, 2015

BİTKİ BÜYÜMESİ VE İSTİLACI OLMAYAN KAYIPLAR

in: YÜZEYSEL SU KALİTESİ MODELLEME, BAKAN GÜLFEM, Editor, NOBEL, Ankara, pp.603-621, 2015