Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

GAZÂLİ’YE GÖRE İNSANIN YARATILIŞTAN EĞİTİLEBİLİR OLMASI VE ÇAĞDAŞ DÜŞÜNÜR GÖRÜŞLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI

III. ULUSLARARASI BİLİMLERIŞIĞINDA YARADILIŞ KONGRESİ, Iğdır, Turkey, 24 - 26 October 2019, vol.1, pp.1080-1117

KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİNDE ÖĞRETMENLİK ROLLERİ AÇISINDAN İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ

III. Uluslararası Bilimler Işığında YaratılışKongresi, Iğdır, Turkey, 24 - 26 October 2019, vol.1, pp.1080-117

SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜNÜN COĞRAFYA DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARI VE TUTUMUNA ETKİSİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI 100.YIL EĞİTİM SEMPOZYUMU, Samsun, Turkey, 26 - 28 October 2019, vol.1, pp.178-189

Drone Teknolojisinin Eğitsel Amaçlı Kullanımı Coğrafya Dersi Örneği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası100.Yıl Eğitim Sempozyumu, Samsun, Turkey, 26 - 28 October 2019, vol.1, pp.187

MOLLA LÜTFİ’NİN İDAMI VE GALİLEO’NUN KEMİKLERİ: DELOS PROBLEMİ

Cemil Meriç – 10. Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi, Hatay, Turkey, 23 - 25 November 2018, vol.1, pp.780-784

Fenomen Ebeveynlerin Sosyal Medya Paylaşımlarının İncelenmesi Instagram Örneği

International Learning Teaching and Educational Research Congress, Amasya, Turkey, 6 - 08 September 2018, vol.1, pp.122-136

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Bulunan Uluslararası Öğrencilerin Yaşadığı Sorunlar

International Learning Teaching and Educational Research Congress (ILTER 2018), Amasya, Turkey, 6 - 08 September 2018, vol.1, pp.137-150

Eğitim sistemimizdeki sorunların İslam dini ve değerler açısından değerlendirilmesi

II. International Creation Congress on the Light of Sciences, Erzurum, Turkey, 8 - 09 October 2018, vol.1, pp.731-742

EĞİTİM SİSTEMİMİZDEKİ SORUNLARIN İSLAM DİNİ VE DEĞERLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

II. International Creation Congress on the Ligth of Sciences, Erzurum, Turkey, 8 - 09 October 2018, vol.1, pp.731-742

Molla Lütfi’nin İdamı ve Galileo’xxnun Kemikleri: Delos Problemi

10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi Hatay, Hatay, Turkey, 23 - 25 November 2018

Öğretmenlerin Görev Yaptıkları Yeri Tercih EtmeSebepleri

I. PINARBAŞI (AZİZİYE) SEMPOZYUMU, Kayseri, Turkey, 10 - 12 May 2018

Gelişimin Temel İlkeleri Doğrultusunda Tesadüf Temelli Teorilere Dayalı Ders İçeriklerine Yönelik Eleştirel Bir Analiz

I. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 30 November - 02 December 2017, vol.1

1997-2017 Yılları Arasında Türkiye’de Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinde Yaratılış Kavramının Ele Alınışı

I. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 30 November - 02 December 2017, vol.1

Temel Eğitim Ders Kitaplarının Dini Kavramlar ve Semboller Açısından İncelenmesi

I. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 30 November - 02 December 2017, vol.1

Eğitimde Niteliği Artırmak İçin Bir Yol Haritası: Ali Fuad Başgil ’in Eğitimle İlgili Görüşleri

Vefatının 50. Yıldönümünde Ali Fuad Başgil ve Siyasi Mücadeleleri Uluslararası Sempozyumu, Samsun, Turkey, 13 - 14 October 2017, vol.1, pp.1

Göç ve Kültürel Etkileşim

Uluslararası Göç Kongresi, Samsun, Turkey, 21 - 23 April 2016, vol.1

Identifying Needs of Teachers Related to Local Curriculum

III. International Dynamic Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference, Samsun, Turkey, 1 - 03 September 2016

Metaphorical Representations of Teacher Candidates toward Warrior Images Belonging Different Cultures

III. International Dynamic Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference, Samsun, Turkey, 1 - 03 September 2016, vol.1, pp.101-102

Deneyimsiz Öğretmen Davranışları ve Hataları

Üçüncü Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretimi Kongresi (Yükseköğretimde Program Çalışmaları), Adana, Turkey, 22 - 25 October 2015, pp.132-133

Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Öğretmenlerin En Çok Yaptıkları Hatalar

Üçüncü Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretimi Kongresi (Yükseköğretimde Program Çalışmaları), Samsun, Turkey, 22 - 25 October 2015, pp.246-247

Investigation of Hypothetico Creative Reasoning Skills of Teacher Trainees in Terms of Their Thinking Styles

Üçüncü Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretimi Kongresi (Yükseköğretimde Program Çalışmaları), Adana, Turkey, 22 - 25 October 2015

Novice Teachers Behaviors And Mistakes

The Third International Congress on Curriculum and Instruction: Curriculum Studies in Higher Education, Adana, Turkey, 22 - 24 October 2015, vol.1, pp.132

The views of teacher trainees regarding to the most common mistakes teachers make

The Third International Congress on Curriculum and Instruction: Curriculum Studies in Higher Education, Adana, Turkey, 22 - 24 October 2015, vol.1, pp.246

Investigation of hypothetico creative reasoning skills of teacher trainers in terms of their thinking styles

The Third International Congress on Curriculum and Instruction: Curriculum Studies in Higher Education, Adana, Turkey, 22 - 24 October 2015, vol.1, pp.201

Investigation of Hypothetico Creative Reasoning Skills of Teacher Trainees in Terms of Their Scientific Epistemological Beliefs

The International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges (ICEFIC 2015), Ankara, Turkey, 13 - 15 May 2015, vol.1, pp.111-112

The Analysis of Some Thought Experiments In Terms of the Dimensions of Hypothetico Creative Reasoning Skills

The International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges, Ankara, Turkey, 13 - 15 May 2015, vol.1, pp.273-275

Yabancı Dil Öğretiminde Öğrenci Başarısını Etkileyen Unsurlar

3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Gaziantep, Turkey, 7 - 09 May 2014

Evaluation of Physical Adequacy School Buildings from the Point of Teachers Wiew

3. World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, BRÜKSEL, 25 - 28 October 2012

The Methods the Students Use in the Classes to put the Teachers in a Difficult Situation

3. World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, BRÜKSEL, Belgium, 25 - 28 October 2012

A Meta Analysis Study On Theses Written About The Educational Games In Turkey Between The Years Of 1992 and 2012

3. World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, BRÜKSEL, 25 - 28 October 2012

Öğretim Elemanlarının Öğretmen Yetiştirme Hakkındaki Düşünceleri

Uluslararası Katılımlı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Sempozyumu, Uşak, Turkey, 20 - 22 September 2012

Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Öğretim Yöntemlerinin Farkında Olma ve Kullanma Düzeyleri

3. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES’11), Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 22 - 25 June 2011

İlköğretim 5 Sınıf Öğrencilerinin Girişimcilik Becerilerinin Belirlenmesi

10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Sivas, Turkey, 5 - 07 May 2011

Üniversite Öğretim Elemanları ve Öğrenci Affından Yararlanan Öğrencilerin Öğrenci Affına Yönelik Görüşleri

Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Lisansüstü Eğitimde Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Eskişehir, Turkey, 17 - 20 October 2007

Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Görüşlerine Göre Üniversite Sanayi İşbirliği

I. Uluslararası Yerel Yönetimler Üniversite ve Sanayi İşbirliği Sempozyumu (ULYUSİS), Ankara, Turkey, 23 - 24 October 2003

Books & Book Chapters

Understanding Generation Y; The Effects, Problem and Solution Suggestions of Education Systems on Occupational Career and Entrepreneurship Tendency

in: Turism Studies and Social Studies, Vilian Krystev, Sabriye Çelik Uğuz, Recep Efe, Erol Kapluhan, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofya, pp.182-195, 2021

Karakter ve Değer Eğitiminde Okulun ve Öğretmenin Rolü

in: KARAKTER VE DEĞERLER EĞİTİMİ, Turan Mehmet, Bozkurt Eyüp, Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.311-344, 2021

COVID-19 SÜRECİNDE ÖĞRENMENİN DOĞASI VE UZAKTAN EĞİTİM

in: SALGIN HASTALIKLARIN SOSYAL HAYATA ETKİSİ VE KÜLTÜRÜMÜZDE KORONAVİRÜS VAKASI, Bekir Şişman, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.29-60, 2021

Sabır

in: Etik ve İnsani Değerler, Cihat Yaşaroğlu, Hüseyin Fazlı Ergül, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara, pp.177-190, 2020

Karakter ve Değer Eğitiminde Rol Model Olarak Öğretmen

in: Karakter ve Değerler Eğitimi, Bayram Özer, Editor, Pegeme Akademi, Ankara, pp.238-266, 2019

Selçuklularda Eğitim Felsefesi

in: Eğitim Felsefesi, Ergün, Mustafa, Oral, Behçet, Yazar, Taha, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.175-234, 2019

Öğretmen Atama Kriterleri

in: Öğretmen Yetiştirme Sistemi, Ergün, Mustafa, Oral, Behçet, Yazar, Taha, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.337-359, 2018

Öğretmen Atama Kriterleri

in: Öğretmen Yetiştirme Sistemimiz (Dün, Bugün ve Yarın), Mustafa Ergün, Behçet Oral, Taha Yazar, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.338-359, 2018

Sınıf İçi Öğretmen Öğrenci İlişkileri

in: Öğretim İlke ve Yöntemleri, Mustafa Güçlü, Editor, Maya Akademi, Ankara, pp.357-396, 2018

Öğretmen Yetiştirme

in: Eğitim Bilimine Giriş, Fatih TÖREMEN, Editor, İdeal Kültür & Yayıcılık, İstanbul, pp.341-380, 2014

Aday Öğretmenlerin Kullanabilecekleri Veri Toplama Araçları ve Bazı Temel Yöntem ve Teknikler

in: Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması, İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLU, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.99-144, 2010

Expert Reports